Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 14-03-2013
Aflevering 2
RubriekKort & bondig
TitelBijensterfte
CiteertitelAgr.r 2013, p. 31
SamenvattingHet schijnt niet goed te gaan met de bijenpopulatie in de wereld. Een aantal bijensoorten staan op de zgn. rode lijst; deze worden met uitsterven bedreigd. Ook onder de gewone honingbij neemt de ranglijst aan. Dat er eens een diersoort verdwijnt is natuurlijk jammer, maar in het geval van de bij is dat tamelijk rampzalig. De landbouw is namelijk voor een groot deel afhankelijk van het bestuivingswerk dat de bijen verrichten.
Auteur(s)D.W. Bruil
Pagina31-31
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetenschappelijke artikelen
TitelDe agrarische onderneming en het huwelijksvermogensrecht
CiteertitelAgr.r 2013, p. 32
Samenvatting[...] Voor de agrarische ondernemer die in het huwelijk treedt, kan het huwelijksvermogensrecht ingrijpende veranderingen in petto hebben. Het huwelijksvermogensrecht kan meebrengen dat de huwende ondernemer zijn winst of verlies moet delen of verrekenen met zijn echtgenoot. Het is afhankelijk van de rechtsvorm van de onderneming en het gekozen regime in hoeverre dat het geval is. Vooral bij echtscheidingen en overlijden doen zich deze gevolgen gevoelen en kan de continu´teit van de landbouwonderneming in het geding komen.
Auteur(s)J.H. Lieber
Pagina32-41
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetenschappelijke artikelen
TitelDe miljardenclaim van de nertsenhouders
CiteertitelAgr.r 2013, p. 42
SamenvattingDe afgelopen tijd is het wetsvoorstel betreffende het verbod op de pelsdierhouderij weer veelvuldig de revue gepasseerd in de kranten. De aanleiding voor het levendige debat dat in de media is losgebrand, is het feit dat de Eerste Kamer op 18 december 2012 over het wetsvoorstel heeft gestemd. Zoals bekend, heeft de Eerste Kamer ingestemd met een verbod op de pelsdierhouderij in Nederland. Nertsenhouders hebben eerder aangegeven zeker EUR 1 miljard aan schade te claimen, indien het wetsvoorstel zou worden aangenomen.
Auteur(s)R.L. de Graaf , J.A.M.A. Sluysmans
Pagina42-45
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVakpublicaties
TitelEnkele vragen bij de nieuwe normen voor de hoogst toelaatbare pachtprijs van bedrijfsgebouwen
CiteertitelAgr.r 2013, p. 46
SamenvattingPer 1 juli 2012 heeft art. 16 Pachtprijzenbesluit 2007 een nieuwe systematiek. De nieuwe regeling is het resultaat van een vervolgstudie naar aanleiding van het rapport van de commissie van Hall II. In deze korte bijdrage ga ik in op enkele vragen die naar aanleiding van het nieuwe art. 16 in praktijk zijn gerezen. Ik doe dat omdat ik meen dat de agrarische praktijk en de Centrale Grondkamer gebaat zijn bij een openhartige onderlinge gedachtewisseling.
Auteur(s)W.L. Valk
Pagina46-49
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRechtbank Almelo, 14-11-2012, AWB 12 / 740 BELEI
CiteertitelAgr.r 2013, p. 53
SamenvattingBedrijfshoofd. Subsidie.
Samenvatting (Bron)Subsidieaanvraag voor jonge landbouwers op grond van de Regeling LNV-subsidies. Uitleg regeling in het kader van Verordening 1698/2005 en een recente uitspraak van het Hof van Jusitie. Begrip bedrijfshoofd: effectieve en voortdurende zeggenschap over het landbouwbedrijf en het beheer ervan. Onjuiste maatstaf gehanteerd door verweerder. Gegrond beroep, maar rechtsgevolgen van het bestreden besluit worden in stand gelaten.
AnnotatorH.A. Verbakel-van Bommel
Pagina53-56
UitspraakECLI:NL:RBALM:2012:BY3321
Artikel aanvragenVia Praktizijn