TRA, tijdschrift Recht en Arbeid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift TRA, tijdschrift Recht en Arbeid
Datum 02-04-2013
Aflevering 4
RubriekColumn
TitelNaar een Nota Flexibiliteit en zekehrheid 2.0
CiteertitelTRA 2013, 32
SamenvattingDe positie van flexibele arbeidskrachten moet worden verbeterd door alleen flexibiliteit toe te staan waar het werk zelf flexibiliteit verlangt.
Auteur(s)F.J.L. Pennings
Pagina3-4
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerdieping
TitelNormalisering van de ambtelijke status: een rechtsvergelijkende kijk op de Nederlandse situatie
CiteertitelTRA 2013, 33
SamenvattingHet regeerakkoord Bruggen slaan van de Regering RUtte-Samson bepaalt dat de rechtspositie van de ambtenaren in overeenstemming zal worden gebracht met die van de werknemers.
Auteur(s)A.H.L. de Becker , K. Deckers
Pagina5-11
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelRechtspraak in arbeidszaken na invoering van de Wet herziening gerechtelijke kaart
CiteertitelTRA 2013, 34
SamenvattingAls gevolg van de invoering van de Wet herziening gerechtelijke kaart bestaat de sector kanton sinds 1 januari 2013 niet meer.
Auteur(s)M.Y.H.G. Erkens
Pagina12-15
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelPerikelen rond de deskundigenverklaring bij ziekte: lang niet altijd een noodzakelijk middel
CiteertitelTRA 2013, 35
SamenvattingDe rechtspraak houdt in het algemeen voldoende rekening met de achterliggende doelen van de second opinion-procedure ex art. 7:629a BW. Desalniettemin signaleren wij drie knelpunten.
Auteur(s)N. Jansen , M. Opdam
Pagina16-19
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelSocialezekerheidsrecht
CiteertitelTRA 2013, 36
SamenvattingDeze kroniek bespreekt de ontwikkelingen op het gebied van socialezekerheidsrecht in het jaar 2012.
Auteur(s)G.J. Vonk
Pagina20-24
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Arbeidsrecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 22-01-2013, HD 200.091.398
CiteertitelTRA 2013, 37
SamenvattingDe schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag blijft lastig te berekenen.
Samenvatting (Bron)kennelijk onredelijke opzegging arbeidsovereenkomst (7:681 BW). . . . . .
AnnotatorD.J. Buijs
Pagina25-26
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2013:BY9452
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Arbeidsrecht
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 11-01-2013, C/09/432271 / KG ZA 12-1349
CiteertitelTRA 2013, 38
SamenvattingTopinkomens in de zorg
Samenvatting (Bron)Sinds 1 januari 2013 mogen zorgbestuurders hooguit 130 procent van een ministerssalaris verdienen, dit is geregeld in de Wet Normering Topinkomens. De zorgbestuurders eisten dat de rechter zou beslissen dat deze Wet buiten toepassing zou worden gelaten. De rechter heeft deze vordering afgewezen.
AnnotatorC.J. Frikkee
Pagina26-28
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2013:BY8165
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Medezeggenschapsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 21-12-2012, 200.177.444/01
CiteertitelTRA 2013, 39
SamenvattingOndernemingskamer is bevoegd kennis te nemen van een geschil jegens een buitenlandse (mede)ondernemer.
Samenvatting (Bron)Uitspraak Ondernemingskamer 21 december 2012; de ONDERNEMINGSRAAD VAN VLM NEDERLAND B.V. / CITYJET LTD c.s.
AnnotatorI. Zaal
Pagina29-30
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2012:BY9046
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Socialezekerheidsrecht
TitelAanbod tot huisbezoek: 'an offer you can't refuse'!
CiteertitelTRA 2013, 40
SamenvattingIn 2007 heeft de CRvB enkele uitspraken gedaan over huisbezoeken en het recht op privacy van art. 8 EVRM. Voor de regering vormde deze jurisprudentie in april 2009 aanleiding een wetsvoorstel in te dienen getiteteld: 'Een regeling in de sociale zekerheid van de rechtsgevolgen van het niet aantonen van de leefsituatie na het aanbod van een huisbezoek' (Kamerstukken II 2008/09-2011/12, 31 929, nr. 1-25 en Kamerstukken I 2011/12, 21 929 nrs. A-D).
Auteur(s)B.B.B. Lanting
Pagina30-32
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Europees recht
TitelHof van Justitie van de Europese Unie, 25-10-2012, C-367/11
CiteertitelTRA 2013, 41
SamenvattingWerkzoekend - Aansprak op Sociale Prestaties - Band tussen Aanvragen en Gastland - Evenredigheid.

Deborah Prete vs. BelgiŽ
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 25 oktober 2012. # Deborah Prete tegen Office national de l'emploi. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Cour de cassation - Belgie. # Vrij verkeer van personen - Artikel 39 EG - Staatsburger van ene lidstaat die op zoek is naar dienstbetrekking in andere lidstaat - Gelijke behandeling - Wachtuitkeringen ten gunste van jongeren op zoek naar hun eerste dienstbetrekking - Toekenning van uitkering onderworpen aan voorwaarde dat ten minste zes jaar studie in ontvangende lidstaat is gevolgd. # Zaak C-367/11.
AnnotatorA.P. van der Mei
Pagina32-34
UitspraakECLI:EU:C:2012:668
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelInkomensbescherming bij levensloopactiviteiten
CiteertitelTRA 2013, 42
SamenvattingEen onderzoek naar de werkloosheidswet en spaarregelingen.

Mr. S.E. Heeger, Deventer: Kluwer 2012, p. 245
Auteur(s)B. Barentsen
Pagina35-36
Artikel aanvragenVia Praktizijn