Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 12-04-2013
Aflevering 4
RubriekArtikelen
TitelGastcolumn
CiteertitelTBR 2013/50, p. 300-302
SamenvattingToetsversie Omgevingswet: het gemeentelijk omgevingsplan. Over locatieontwikkelingsregels en gedelegeerde wijzigingsbevoegdheden.
Auteur(s)A.G.A. Nijmeijer
Pagina300-302
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelNaar een nieuw omgevingsrecht (Deel 2)
CiteertitelTBR 2013/51, p. 303-329
SamenvattingVerslag van de jaarvergadering van de Vereniging voor Bouwrecht gehouden op 12 december 2012 te Amersfoort.
Pagina303-329
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelPPS-constructies als motor van de economie
CiteertitelTBR 2013/52, p. 330-335
SamenvattingHalf maart openbaarde het Centraal Planbureau herziene ramingen voor de Nederlandse economie in 2013 en 2014. Ondanks enig herstel in de tweede helft van dit jaar, krimpt de binnenlandse productie in 2013 opnieuw.
Auteur(s)C.A. de Kam
Pagina330-335
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDegeneratieschade bij glasvezels
CiteertitelTBR 2013/53, p. 336-347
SamenvattingAan de boom van de leidingschades is de loot van de glasvezelschades de jongste. Het glasvezelnet wordt gestaag uitgebreid en daarbij wordt niet alleen reeds bestaande ondergrondse infrastructuur regelmatig beschadigd, maar de glasvezelnetten zelf worden nu ook steeds vaker onderwerp van schadeprocedures.
Auteur(s)F.J. van Velsen
Pagina336-347
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelGebeidsontwikkeling en Europees aanbestedingsrecht
CiteertitelTBR 2013/54, p. 348-360
SamenvattingEuropeseregelgeving heeft in veel gevallen een ruim bereik. Echter, vaak is de verleiding groot bij in lidstaten bestaande situaties of constructies aan te nemen dat deze niet geraakt worden door deze regelgeving. Dit is niet anders op het terrein van overheidsopdrachten, in het bijzonder in het kader van de algemene aanbestedingsrichtlijn 2004/18/EG. Een interessant en belangrijk terrein is in dit verband gebiedsontwikkeling.
Auteur(s)W.R. Möhlmann
Pagina348-360
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe (nieuwe) Aanbestedingswet (Deel 2)
CiteertitelTBR 2013/55, p. 361-374
SamenvattingIn deze aflevering gaan we verder met paragraaf 5 waarin deel 2 van de Aanbestedingswet tamelijk uitgebreid wordt behandeld en paragraaf 6 waarin we ingaan op het vierde deel van de Aanbestedingswet. De nieuwe klachtafhandeling bij aanbesteden komt apart aan bod in paragraaf 7. Ons commentaar hebben we zoveel als mogelijk verwerkt in de diverse paragrafen. Met het trekken van enkele conclusies sluiten we dit artikel af.
Auteur(s)R.S. Damsma , G.W.A. van de Meent , A. Stellingwerf Beintema
Pagina361-374
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State, 20-02-2013, 201202810/1/A1
CiteertitelTBR 2013/56, p. 375-378
SamenvattingVrijstelling. Aanvraag omgevingsvergunning in bezwaarschrift. Geen gebruik maken van formulier als bedoeld in het Besluit omgevingsrecht betekent niet dat geen sprake is van een aanvraag omgevingsvergunning. Binnenplanse vrijstelling gevraagd. Beslissen op grondslag van de aanvraag:
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 augustus 2011 heeft het college [appellant sub 1] onder oplegging van een dwangsom, samengevat weergegeven, gelast de bewoning van de bedrijfswoning op het perceel [locatie] te Putten (hierna: het perceel) blijvend terug te brengen tot één afzonderlijk huishouden.
AnnotatorB. Rademaker
Pagina375-378
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:BZ1684
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State, 27-12-2012, 201111811/1/A4
CiteertitelTBR 2013/57, p. 378-382
SamenvattingAndere handelingen in de zin van artikel 19d, eerst lid Nbw 1998.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 maart 2011 heeft het college aan [appellante] een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: de Nbw 1998) gedeeltelijk verleend en gedeeltelijk geweigerd voor het uitvoeren van gemotoriseerde strandexcursies op het Noordzeestrand van Terschelling.
AnnotatorS.D.P. Kole
Pagina378-382
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BY7293
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelRaad van State, 28-11-2012, 201202279/1/A2
CiteertitelTBR 2013/58, p. 382-385
SamenvattingTracéwet. Nadeelcompensatie of planschade?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 december 2009 heeft de minister van Verkeer en Waterstaat [wederpartij] een schadevergoeding van 6.600,00, te vermeerderen met de wettelijke rente, toegekend.
AnnotatorJ.J. van der Gouw
Pagina382-385
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BY4389
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw, 19-10-2012, 71.729
CiteertitelTBR 2013/59, p. 386-394
SamenvattingToepasselijkheid kortingsregeling. Hoogte van de korting. Afwijkende afspraken. Matiging boetebeding.
AnnotatorN. Lavrijssen
Pagina386-394
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelHoge Raad, 06-12-2012, 11/02193
CiteertitelTBR 2013/60, p. 395-400
SamenvattingTunnelbak Rijswijk. Zaak bestanddeel hoofdzaak? Horizontale, verticale natrekking? Maatstaf. Verkeersopvatting. Alle omstandigheden van het geval. Zaak die tijdelijke hulpfunctie vervult ten opzichte van andere zaak.
Samenvatting (Bron)Goederenrecht. Horizontale natrekking. Kwalificering zaak als bestanddeel van hoofdzaak, art. 3:4 lid 1 BW. Tijdelijke hulpconstructie? Verkeersopvattingen en omstandigheden van het geval.
AnnotatorH.W.C.M. Moesker
Pagina395-400
UitspraakECLI:NL:HR:2012:BX7474
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelGerechtshof Arnhem, 22-05-2012, 104.004.151
CiteertitelTBR 2013/61, p. 400-405
SamenvattingGlasvezelschade. Vervanging vezel. Degeneratieschade.
(BR-3/Casema (Ziggo))
Pagina400-405
Artikel aanvragenVia Praktizijn