Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 31-03-2013
Aflevering 3
RubriekKort & bondig
TitelTerug bij af.
CiteertitelAgr.r 2013, p. 61
SamenvattingOp 29 september 1995 wees de Hoge Raad arrest in de zaak Coppens/Bom [...]. Centraal stond de vraag of art. 2a Pachtnormenbesluit 1977 onverbindend was, gelet op het bepaalde in art. 14 Pachtwet.
Auteur(s)G.M.F. Snijders
Pagina61-61
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPreadviezen Vereniging voor Agrarisch recht
TitelOntwikkelingsruimte met de PAS, of toch niet? Preadvies Vereniging voor Agrarisch Recht 2013.
CiteertitelAgr.r 2013, p. 62
SamenvattingOp 31 maart 2010 wijzigde de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw) ingrijpend door de in werking treding van de Crisis- en herstelwet (hierna: Chw). In de Nbw werd toen een uitgebreide regeling opgenomen om te komen tot een programmatische aanpak tot vermindering van stikstofdepositie (hierna: PAS). [...] In dit artikel bespreek ik in hoeverre de PAS voor nieuwe activiteiten de oplossing zal (kunnen) bieden die gehoopt wordt.
Auteur(s)M.M. Kaajan
Pagina62-72
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPreadviezen Vereniging voor Agrarisch recht
TitelDecentralisatie van het natuurbeleid: ontwikkelingen op het vlak van provinciale natuursubsidies. Preadvies Vereniging voor Agrarisch Recht 2013.
CiteertitelAgr.r 2013, p. 73
Samenvatting[...] In deze bijdrage wordt ingegaan op de aanleiding en totstandkoming van het Natuurakkoord en de gevolgen van het Natuurakkoord voor het provinciale subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer. Afsluitend stip ik kort nog enkele ontwikkelingen aan die van belang zijn voor natuursubsidies.
Auteur(s)R. Benhadi
Pagina73-82
LinkVolledige tekst (hekkelman.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPreadviezen Vereniging voor Agrarisch recht
TitelSoortenbescherming en de agrarische sector. Preadvies Vereniging voor Agrarisch Recht 2013.
CiteertitelAgr.r 2013, p. 83
SamenvattingBij de preadviezen over het natuurbeschermingsrecht mag het onderwerp soortenbescherming zeker niet ontbreken. Hoewel in de agrarische sector momenteel veel aandacht uitgaat naar stikstof en Natura 2000, is voor de sector ook het soortenbeschermingsregime van de Flora- en faunawet [...] en de daarop gebaseerde uitvoeringsbesluiten van groot belang. [...] In dit preadvies wordt op drie voor de agrarische sector relevante thema's nader ingegaan.
Auteur(s)L. Boerema , A.A. Freriks , W. Lambooij
Pagina83-99
Artikel aanvragenVia Praktizijn