Praktisch Bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Praktisch Bestuursrecht
Datum 07-05-2013
Aflevering 3
RubriekVooringenomenheid
TitelHet verbod van vooringenomenheid en het persoonlijk belang van raadsleden in het kader van besluiten tot vaststelling van bestemmingsplannen
CiteertitelPB 2013/3, 4
SamenvattingArtikel 2:4 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: 'Awb') bepaalt dat een bestuursorgaan zijn taak zonder vooringenomenheid vervult (lid1). Een bestuursorgaan dient in dat kader ervoor te waken dat tot het bestuursorgaan behorende of daarvoor werkzame personen die een persoonlijk belang bij een besluit hebben, de besluitvorming beÔnvloeden (lid2). Op grond van artikel 10 van de Gemeentewet is voor het lidmaatschap van de gemeenteraad vereist dat men ingezetene van de betreffende gemeente is. Daardoor komt het (geregeld) voor dat raadsleden dienen te stemmen over een besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan dat (onder andere) betrekking heeft op de percelen waarvan zij eigenaar zijn, of waarmee zij het als belanghebbende niet eens zijn, omdat zij ruimtelijke gevolgen van het bestemmingsplan ondervinden.
Auteur(s)L.J. Gerritsen
Pagina4-6
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 27-02-2013, 201112182/1/R3
CiteertitelPB 2013/3, 7
SamenvattingBelanghebbende.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 september 2011 heeft de raad het bestemmingsplan "De Poortmannen" vastgesteld.
AnnotatorR.J. Boogers
Pagina7-7
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:BZ2486
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 13-02-2013, 201205116/1/R3
CiteertitelPB 2013/3, 7
SamenvattingBelanghebbende.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 maart 2012 heeft de raad het bestemmingsplan "Strijen, Herziening 1 (Patrijslaan, gedeelte Hamo-terrein)" vastgesteld.
AnnotatorR.E. Wannink
Pagina7-8
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:BZ1242
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 30-01-2013, 201203524/1/R1
CiteertitelPB 2013/3, 8
SamenvattingVertrouwensbeginsel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 mei 2011 heeft de raad het verzoek van [appellant] om een bestemmingsplan vast te stellen, waarin voorzien wordt in een woonbestemming voor de bedrijfswoning op het perceel [locatie], afgewezen.
AnnotatorR.J. Boogers
Pagina8-9
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:BY9920
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 27-02-2013, 201205027/1/R1 en 201205383/1/R1
CiteertitelPB 2013/3, 9
SamenvattingTerinzagelegging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 februari 2012 heeft de raad de bestemmingsplannen "Herziening Regels bestemmingsplan Buitengebied 2011" (hierna: bestemmingsplan Regels) en "Herziening Verbeelding Bestemmingsplan Buitengebied 2011" (hierna: bestemmingsplan Verbeelding) vastgesteld.
AnnotatorR.E. Wannink
Pagina9-10
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:BZ2502
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 27-02-2013, 201206650/1/A2 en 201206686/1/A2
CiteertitelPB 2013/3, 10
SamenvattingDigitaal procederen en doorzendplicht.
AnnotatorR.J. Boogers
Pagina10-11
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 13-02-2013, 201205425/1/R4
CiteertitelPB 2013/3, 11
SamenvattingGoede procesorde.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 maart 2012 heeft de raad het bestemmingsplan "Molenweg e.o." vastgesteld.
AnnotatorR.J. Boogers
Pagina11-12
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:BZ1253
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Varia
TitelRaad van State, 30-01-2013, 201201402/1/A2
CiteertitelPB 2013/3, 12
SamenvattingSchadevergoeding.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 november 2010 heeft het college een verzoek van [appellant sub 1] om vergoeding van schade afgewezen.
AnnotatorR.E. Wannink
Pagina12-13
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:BY9918
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Varia
TitelRaad van State, 06-03-2013, 201111046/1/A3
CiteertitelPB 2013/3, 13
SamenvattingWet openbaarheid van bestuur.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 december 2009 heeft het college een verzoek van [appellant] om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de Wob) gedeeltelijk ingewilligd en gedeeltelijk afgewezen.
AnnotatorA.A.M. Peters
Pagina13-14
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:BZ3373
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Varia
TitelRaad van State, 06-02-2013, 201204682/1/A2
CiteertitelPB 2013/3, 14
SamenvattingBekostiging regionale publieke mediainstelling.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 28 juni 2011 heeft het college RTV Noord-Holland meegedeeld dat het een structurele efficiencykorting zal doorvoeren op de begrotingspost waaruit RTV Noord-Holland wordt bekostigd, waardoor vanaf 2012 de bekostiging van RTV Noord-Holland met 10% wordt verlaagd en de reŽle index voor 2012 van 3,05% niet wordt toegepast.
AnnotatorA.A.M. Peters
Pagina14-16
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:BZ0700
Artikel aanvragenVia Praktizijn