Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 21-05-2013
Aflevering 4
RubriekKort & bondig
TitelDreiging kabinet productiebeperkende maatregelen veehouderij
CiteertitelAgr.r 2013, p. 109
SamenvattingOp 18 januari 2013 heeft de staatssecretaris van FinanciŽn, mevrouw Sharon Dijksma, in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat dit jaar een wetsvoorstel wordt voorbereid waarmee de werking van het stelsel dierrechten uit de Meststoffenwet (varkens- en pluimveerechten) kan worden uitgebreid naar rund- en melkvee (Kamerstukken II 2012/13, 33,322, nr. 8)
Auteur(s)H.A. Verbakel-van Bommel
Pagina109-110
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVakpublicaties
TitelDe gebrekenregeling: invloed van de planologie
CiteertitelAgr.r 2013, p. 111
SamenvattingHet huur- en pachtrecht vergeleken
Auteur(s)M.J.H. van Baalen
Pagina111-115
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVakpublicaties
TitelDe landbouw-effectrapportage
CiteertitelAgr.r 2013, p. 116
SamenvattingHet landelijk gebied is niet langer het exclusieve domein van de agrarische sector. Er zijn door de jaren heen veel andere functies bijgekomen.
Auteur(s)C.W.M. van Alphen
Pagina116-120
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVakpublicaties
TitelVergunningvrij bouwen: reacties
CiteertitelAgr.r 2013, p. 121
SamenvattingReacties van mr. A. Stoffels en mr. Verheij.
Pagina121-123
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 04-09-2012, 200.089.775
CiteertitelAgr.r 2013/5715
SamenvattingOverlijden pachter. Bedrijfsmatig. Voldoende waarborgen.
Samenvatting (Bron)Voortzetting pacht na overlijden pachter. 7:366 lid 3 BW. Beoogd opvolgend pachter is broer van de overledene. Volgens verpachter is geen sprake van bedrijfsmatige landbouw en zijn de plannen van de beoogde opvolger niet serieus te nemen. Verpachter vordert ontbinding en ontruiming, de erven aanwijzing van de broer als opvolgende pachter. Het hof laat de verpachter toe te reageren op aanvullende bedrijfsgegevens.
AnnotatorG.M.F. Snijders
Pagina130-133
UitspraakECLI:NL:GHARN:2012:BX7000
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 06-11-2012, 200.102.614
CiteertitelAgr.r 2013/5716
SamenvattingPachtbeŽindiging. Dwaling. Melioratie.
Samenvatting (Bron)3:44 en 6:228 BW BeŽindiging van reguliere pachtovereenkomst. Partijen sluiten vervolgens eenmalige respectievelijk geliberaliseerde pachtovereenkomsten. Pachter beroept zich in deze procedure vergeefs op de dwaling en misbruik van omstandigheden wat betreft de beŽindiging van reguliere pacht.
AnnotatorG.M.F. Snijders
Pagina133-136
UitspraakECLI:NL:GHARN:2012:BY3200
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 19-06-2012, 200.092.816
CiteertitelAgr.r 2013/5717
SamenvattingSchriftelijke vastlegging. Kracht van gewijsde.
Samenvatting (Bron)BW 7:317, 7:361; Rv 236 Vordering tot schriftelijke vastlegging van pachtovereenkomst ingesteld tegen de voormalige eigenaar. Ontvankelijk? Belang? Het hof beveelt een compartie van partijen en wijdt aan de zaak voorlopige beschouwingen over de ontvankelijkheid van appellanten in hun vorderingen en hun belang bij die vorderingen, het laatste mede in verband met het gezag van gewijsde.
AnnotatorG.M.F. Snijders
Pagina136-138
UitspraakECLI:NL:GHARN:2012:BX6145
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State, 09-01-2013, 201102611/1/R2
CiteertitelAgr.r 2013/5718
SamenvattingVoorwaardelijke verplichting. Spuitzone.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 december 2010 heeft de raad van de gemeente Overbetuwe het bestemmingsplan "Buitengebied, Noordhoeksestraat 5" vastgesteld.
AnnotatorP.P.A. Bodden
Pagina138-142
LinkVolledige tekst (hekkelman.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:BY8000
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State, 24-10-2012, 201107891/1/R3
CiteertitelAgr.r 2013/5719
SamenvattingIndien tussen de veehouderij en een geurgevoelig object de in de Wgv of de hierop gebaseerde geurverordening genoemde afstand wordt aangehouden, mag in beginsel worden aangenomen dat bij het geurgevoelig object een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 april 2011, nr. 10, heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied" vastgesteld.
AnnotatorP.P.A. Bodden
Pagina142-154
LinkVolledige tekst (hekkelman.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BY1045
Artikel aanvragenVia Praktizijn