Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 01-06-2013
Aflevering 5
RubriekActualiteiten
TitelVan de redactie - Kwetsbare cliŽnt
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2013, nr. 5, p. 2
SamenvattingNee, helemaal rechts staat niet de column Van de deken. Drie jaar lang schreef algemeen deken Jan Loorbach op die plek weloverdachte columns in het Advocatenblad, maar per 1 juli staat hij dit podium af aan opvolger Walter Hendriksen.
Auteur(s)R. Stiphout
Pagina2-2
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelWaarde van de eed
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2013, nr. 5, p. 2
SamenvattingDe eed doet opgang als wondermiddel tegen gesjoemel. Terecht? Nee, stelt nieuwe hoogleraar rechtspleging.
Pagina2-2
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelWaarom zwijgt Heleen Dupuis?
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2013, nr. 5, p. 3
SamenvattingStelt u zich eens voor dat Mahatma Gandhi tegen zijn uitdrukkelijke wens in wordt gedwongen om zijn hongerstaking te onderbreken, louter omdat hij is toevertrouwd aan de zorg van de Britse autoriteiten. Is dit medisch-ethisch verantwoord?
Auteur(s)H. Veenendaal
Pagina3-3
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelIce cold case: de moord op Cornelia
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2013, nr. 5, p. 5
SamenvattingOnderzoek naar de tragische dood in 1919 van arme dienstmeid. Welke advocaat kan helpen?
Pagina5-5
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelDavaarding op de helling
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2013, nr. 5, p. 6
SamenvattingEr ligt een plan om de civiele dagvaarding af te schaffen. Deurwaarders zijn er op tegen. Maar hoe erg is het als de dagvaarding verdwijnt? 'Het moet praktischer, moderner.'
Auteur(s)T. Sillevis Smitt
Pagina6-6
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelL4L Award voor Abukarov
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2013, nr. 5, p. 8
SamenvattingDe Lawyers for Lawyers Award 2013 wordt dit jaar uitgereikt aan de dappere Kaukasische advocaat Magamed Abukarov. 'Ik doe gewoon mijn werk, en dat is mensen helpen.'
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina8-8
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelSpong publiceert thriller
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2013, nr. 5, p. 9
SamenvattingStrafpleiter Gerard Spong geeft met zijn debuut de breuk inzicht in zijn werkwijze.
Auteur(s)H. Jak
Pagina9-9
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAchtergrond
TitelMediation nu ook in strafzaken
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2013, nr. 5, p. 10
SamenvattingMediation naast rechtspraak bestaat al in civiele zaken en bestuurszaken. De rechterlijke macht gaat met proefprojecten ook werk maken van mediation naast strafrechtspraak en roept advocaten op met zaken te komen.
Auteur(s)L. van Almelo
Pagina10-11
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCover
TitelIn dienst van het publiek belang
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2013, nr. 5, p. 12
SamenvattingAlgemeen deken Jan Loorbach vertrekt op 1 juli 2013. Op uitnodiging van het Advocatenblad blikt hij terug en voorruit op de belangrijkste dossiers ui zijn drie jaren lange dekenaat. Bewaking van de kwaliteit van de dienstverlening voor kwetsbare cliŽnten blijft volgens hem een aandachtspunt. 'Politiek en mediamiek misschien niet zo sexy, maar wel de kern.'
Auteur(s)J. Loorbach
Pagina12-17
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekL4L
TitelEuro's voor collega's
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2013, nr. 5, p. 18
SamenvattingDe Snelste Advocaat en Mr. Rally brengen de komende maanden geld in het laatje van Stichting Lawyers for Lawyers. Volgens L4L wordt de roep om hulp groter en slinken de financiŽle middelen. Wat doet de stichting met het ingezamelde geld?
Auteur(s)H. Jak
Pagina18-19
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInterview
Titel'Nederland toont naar buiten een heel grimmig gezicht.'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2013, nr. 5, p. 20
SamenvattingNationaal ombudsman Alex Brenninkmeijer toetst of de overheid 'behoorlijk' opereert. Nu hekelt hij de omgang met vreemdelingen, maar hij neemt het net zo lief op voor patiŽnten, cliŽnten en andere burgers die onrecht wordt aangedaan. De voormalige rechter over het 'gezicht' van de overheid, zijn Europese ambities en de advocatuur. 'Staatstoezicht zal worden ingevoerd. Dat is het lot wat de advocatuur te dragen heeft.'
Auteur(s)T. Sillevis Smitt
Pagina20-23
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpleiding
TitelOnzekere toekomst voor hbo'er
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2013, nr. 5, p. 24
SamenvattingJuridische hogescholen leveren jaarlijks vijftienhonderd hbo-juristen af. Van de eerste lichtingen vond net iets meer dan de helft een baan. Iets meer dan zeven procent kwam terecht inde advocatuur. Zitten advocatenkantoren wel op hbo-juristen te wachten?
Auteur(s)P. Louwerse
Pagina24-26
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEssay
TitelAdvocaten moeten efficiŽnter procederen
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2013, nr. 5, p. 28
SamenvattingRechter en hoogleraar Rinus Otte schrijft op zijn blog ivoren toga. In het Advocatenblad publiceert hij zijn eerste blog over de advocatuur. De organisatorische kwaliteit van de verdediging in strafzaken kan volgens hem (veel) beter. De rechter vindt dat verspilling van rechterlijke tijd niet zonder gevolgen mag blijven. Twee strafrechtadvocaten reageren.
Auteur(s)R. Otte
Pagina28-31
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelIn appel? Eerst betalen
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2013, nr. 5, p. 33
SamenvattingPartijen zijn zich er (vooraf) lang niet altijd van bewust, maar het is niet vanzelfsprekend dat proceskosten door de verliezende partij worden voldaan. Het gevolg: een gefrustreerde (want onbetaalde) 'winnaar'. De frustratie wordt nog eens vergroot wanneer de verliezer niet betaalt, maar wel in beroep gaat. De oplossing: laat de appellant betalen voordat hij het appel mag voortzetten.
Auteur(s)J. Kraaikamp , P. Wanders
Pagina33-34
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInterview
Titel'Minder rechtsbescherming dan nu kŠn niet meer'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2013, nr. 5, p. 36
SamenvattingRechtsbescherming aan individuele burgers heeft terrein verloren aan crime control. Dat concludeert oud-advocaat Annelies RŲttgering in haar proefschrift. 'De macht van cassatieadvocaten is beperkt.'
Auteur(s)M. Knapen
Pagina36-37
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEven opfrissen
TitelWat betreft het ondervragingsrecht van de verdediging ook alweer?
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2013, nr. 5, p. 39
SamenvattingIn strafzaken komt het regelmatig voor dat een door de verdediging opgeroepen getuige niet verschijnt en/of niet gehoord kan worden. Is het ondervragingsrecht van de verdediging ex art. 6 lid 3, aanhef sub d EVRM, dan voldoende gewaarborgd.
Auteur(s)W. Geurts
Pagina39-39
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHRM
TitelCollege van de rechter
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2013, nr. 5, p. 40
SamenvattingVoor de derde keer organiseerde de Rechtbank Oost-Brabant de populaire cursus 'Vonnissen schrijven'. Advocaten leren er vooral voor over de stelplicht.
Auteur(s)M. Knapen
Pagina40-41
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelDantes lessen voor de advocatuur
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2013, nr. 5, p. 41
Samenvatting'Op het midden van onze levensweg bevond ik me in een donker woud... Ik kan niet meer goed zeggen hoe ik er binnenging, zozeer was ik op hetm oment dat ik de weg van de waarheid verliet door slaap overmand.' Zo begint de Divina Commedia van Dante.
Auteur(s)D. Stuyling de Lange
Pagina41-41
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken geschillencommissie
TitelGeschillencommissie Advocatuur, 23-11-2010, 40974
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2013, nr. 5, p. 45
SamenvattingWaarschuwen: Kostenveroordeling auteursrecht. Noodzaak kort geding onduidelijk; onvoldoende communicatie inzake bijzonder kostenrisico.
AnnotatorL. Hamer
Pagina45-46
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken geschillencommissie
TitelGeschillencommissie Advocatuur, 18-02-2013, Adv10-0134B
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2013, nr. 5, p. 46
SamenvattingMaximum rechtsbijstandsverzekeraar overschreden. Mogelijkheid afwenteling kosten van bijstand niet onderkend; maximumvergoeding rechtsbijstandsverzekeraar overschreden.
AnnotatorL. Hamer
Pagina46-47
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken geschillencommissie
TitelGeschillencommissie Advocatuur, 02-03-2011, Adv10-0140
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2013, nr. 5, p. 47
SamenvattingZorgplicht ingeschakelde derde. Excessieve declaratie procureur; vrijwaring?
AnnotatorL. Hamer
Pagina47-48
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelHof van Discipline, 10-12-2012, 6317
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2013, nr. 5, p. 51
SamenvattingGeheimhouding mediation en waarheidsplicht. Geen rechtvaardiging voor schending van bij mediation overeenkomen geheimhouding.
Pagina51-51
UitspraakECLI:NL:TAHVD:2012:YA4213
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelRaad van Discipline 's-Hertogenbosch, 02-07-2012, ?
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2013, nr. 5, p. 51
SamenvattingToepassingsbereik tuchtrechter. Klacht tegen leden toetsingscommissie Insolad is ontvankelijk.
Pagina51-51
UitspraakECLI:NL:TADRSHE:2012:YA3083
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelRaad van Discipline Amsterdam, 18-06-2012, ?
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2013, nr. 5, p. 52
SamenvattingMediation en geheimhouding. Ook de advocaat van een partij bij mediation is gehouden aan geheimhouding.
Pagina52-52
UitspraakECLI:NL:TADRAMS:2012:YA2876
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelRaad van Discipline Amsterdam, 23-07-2012, ?
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2013, nr. 5, p. 52
SamenvattingOpstelling tijdens mediation. Mr. X mocht zich gezien de inhoud van het mediationreglement tot de mediator wenden zonder de wederpartij daarover te informeren.
Pagina52-52
UitspraakECLI:NL:TADRAMS:2012:YA3046
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelHof van Discipline, 14-12-2012, ?
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2013, nr. 5, p. 52
Samenvatting(On)vrijwillige schrapping. Vrijwillige schrapping van het tableau vormt geen beletsel voor een door de tuchtrechter opgelegde schrapping.
Pagina52-52
UitspraakECLI:NL:TAHVD:2012:YA4214
Artikel aanvragenVia Praktizijn