Vastgoedrecht

Uitgever Uitgeverij Paris
Tijdschrift Vastgoedrecht
Datum 05-06-2013
Aflevering 2
RubriekArtikelen
TitelDe Wet aanpassing bestuursprocesrecht vanuit vastgoedperspectief
CiteertitelVGR 2013, p. 43
SamenvattingOp 1 januari 2013 is de Wet aanpassing bestuursprocesrecht in werking getreden. Doel van deze wet is een slagvaardiger proces bij de bestuursrechter te creŽren. Om dit doel te bereiken geeft de wet de bestuursrechter instrumenten die zeker ook voor het vastgoed- en omgevingsrecht van belang zijn. Reden dus om de wet in dit tijdschrift nader te beschouwen.
Auteur(s)M.H. Blokvoort
Pagina43-48
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelAanspassing van (de uitvoering van) bouwplannen als gevolg van gewijzigde marktomstandigheden
CiteertitelVGR 2013, p. 49
SamenvattingProjectontwikkelaars kiezen sinds de huidige economische (vastgoed)crisis steeds vaker voor een meer sobere uitvoering van de oorspronkelijk beoogde (en met de koper overeengekomen) bouwplannen, onder meer vanwege tegenvallende verkoopresultaten als gevolg van de crisis.
Auteur(s)W.W. Braat , A.L.H.M. van Griensven
Pagina49-53
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelScheiden van wonen en zorg
CiteertitelVGR 2013, p. 54
SamenvattingVanaf 1 januari 2013 is het scheiden van wonen en zorg ingevoerd. Nieuwe cliŽnten met een zorgzwaartepakket 1 of 2 moeten voortaan zelfstandig gaan huren en huur gaan betalen.
Auteur(s)H.C.E.P.J. Janssen , R.M. Rijpstra
Pagina54-58
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAanbestedingsrecht
TitelGrensoverschrijdend belang: is een potentieel grensoverschrijdend belang voldoende?
CiteertitelVGR 2013, p. 59
SamenvattingDe Europese aanbestedingsregels zijn van toepassing op overheidsopdrachten boven neen bepaalde drempelwaarde. Dit houdt onder meer in dat dergelijke overheidsopdrachten in beginsel door middel van een openbare of niet-openbare procedure aanbesteed dienen te worden.
Auteur(s)L. Knoups
Pagina59-60
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBouwrecht
TitelKeuring van bouwstoffen
CiteertitelVGR 2013, p. 60
SamenvattingMeer dan eens blijkt dat de keuring van bouwstoffen een punt van discussie vormt. Hoewel de jurisprudentie op dit punt niet overvloedig is, loont het de moeite om te verkennen hoe deze materie is verankerd en wordt benaderd.
Auteur(s)C. Wijkamp
Pagina60-62
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFiscaliteit
TitelRestschuld is het nieuwe taboe, het 'r-woord'
CiteertitelVGR 2013, p. 62
SamenvattingDe hypotheekrenteaftrek - het 'h-woord' - is lange tijd een van de heilige huisjes binnen de Nederlandse politiek geweest. Tot niet zo lang geleden stond elke pleidooi voor afschaffing of een versobering hiervan gelijk aan politieke zelfmoord. Inmiddels is het taboe van het beperken van de hypotheekrenteaftrek politiek doorbroken en er lijkt zelfs in zekere zin een maatschappelijke acceptatie te zijn ontstaan.
Auteur(s)E. Deijkers , R. Kousen
Pagina62-63
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGrondbeleid
TitelInpassingsbestemming elimineert ook de hogere waarde
CiteertitelVGR 2013, p. 63
SamenvattingVoor het bepalen van de onteigeningsschadeloosstellingen dienen het werk waarvoor onteigend wordt en de plannen daarvoor buiten beschouwing te worden gelaten.
Auteur(s)A. de Snoo
Pagina63-64
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRichtlijn industriŽle emissies geÔmplementeerd in het Activiteitenbesluit
CiteertitelVGR 2013, p. 64
SamenvattingMet ingang van 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd. Dit betreft allereerst de toevoeging van diverse agrarische besluiten aan het Activiteitenbesluit.
Auteur(s)A. van de Kamp
Pagina64-65
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNotarieel recht
TitelExecutoriale titel: vist de hypotheekhouder na executie achter het net?
CiteertitelVGR 2013, p. 65
SamenvattingEen recht van hypotheek geeft een hypotheekhouder het zogenaamde recht van parate executie (artikel 3:268 BW). De hypotheekhouder is bij verzuim van de schuldenaar bevoegd om zonder nadere executoriale titel tot openbare verkoop over te gaan van het registergoed waarop het recht van hypotheek is gevestigd.
Auteur(s)T. Lourens-NicolaÔ
Pagina65-67
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSamenwerkingsvormen
TitelStaatsteun en PPS-gebiedsontwikkeling: centrumplan Leidschendam
CiteertitelVGR 2013, p. 67
SamenvattingDe regels van staatssteun zijn van groot belang bij de uitvoering van een publiek-private samenwerking. Dit blijkt eens te meer uit een recent besluit van de Europese Commissie over het centrumplan Leidschendam. Het verlagen van de grondprijs en het kwijtschelden van financiŽle bijdragen door het PPS-samenwerkingsverband werden aangemerkt als verboden staatssteun.
Auteur(s)R. van Wijk
Pagina67-69
Artikel aanvragenVia Praktizijn