Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 30-05-2013
Aflevering 7387
RubriekRedactioneel
TitelHet politiebevel
CiteertitelGst. 2013, 38
SamenvattingVoor een praktische handhaving van de openbare orde zijn politiebevelen onontbeerlijk. De politie kan zowel zelfstandig als onzelfstandig bevelen geven. Zelfstandige bevelen geeft de politie krachten een rechtstreeks aan haar verleende bevoegdheid; onzelfstandige bevelen geeft zij namens de burgemeester.
Auteur(s)L.J.J. Rogier
Pagina215-215
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEen consitutioneel organogram voor het openbaar bestuur
CiteertitelGst. 2013, 39
SamenvattingJaren geleden werden de eerste drukken gepubliceerd van de boeken Lokaal bestuur in Nederland en Regionaal bestuur in Nederland. Wim Derksen en Arno Korsten redigeerden het eerste geschrift en ondergetekende het tweede. In die boeken zijn overzichten aan te treffen van het debat over het openbaar bestuur in het laatste kwart van de 20e eeuw. In latere geschriften zijn die overzichten doorgetrokken naar het eerste decennium van deze eeuw.
Auteur(s)D.J. Elzinga
Pagina216-222
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelNieuwe regels ter bestrijding van betalingsachterstanden
CiteertitelGst. 2013, 40
SamenvattingHet Burgerlijk Wetboek bevat een aantal bepalingen over schadevergoeding verschuldigd wegens vertraging in de voldoening van een geldsom. De algemene regel staat in art. 6:119 BW. De schadevergoeding bestaat in de wettelijke rente van de desbetreffende geldsom berekend over de tijd dat de schuldenaar in verzuim is geweest. Daarnaast zijn er aparte regels voor de handelsovereenkomst.
Auteur(s)H.J.S.M. Langbroek
Pagina223-227
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHof van Justitie van de Europese Unie, 29-11-2012, C-182/11 en C-183/11
CiteertitelGst. 2013, 41
Samenvatting(Verticale) Publiek-publieke samenwerking. (Quasi-)Inbesteding. Teckal-criteria. Gemeenschappelijk toezicht.
Samenvatting (Bron)Samenvatting van het arrest
AnnotatorR.J.M.H. de Greef , F.H.K. Theissen
Pagina228-233
UitspraakECLI:EU:C:2012:758
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State, 27-12-2012, 201103776/1/A4
CiteertitelGst. 2013, 42
SamenvattingRevisievergunning als bedoeld in art. 8.4 lid 1 Wm; vergistingsinstallatie en varkenshouderij zijn in elkaars onmiddellijke nabijheid gelegen; technische, organisatorische of functionele bindingen; financieel gezien twee zelfstandige bedrijven; zeggenschap; geen zodanige verwevenheid dat bedrijven deel uitmaken van dezelfde onderneming; milieuvergunningen dienen afzonderlijk te worden aangevraagd. (Hardenberg)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 februari 2011 heeft het college aan [vergunninghouder] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een varkenshouderij met een co-vergistingsinstallatie en een warmtekrachtkoppelinginstallatie op het perceel [locatie] te Bergentheim.
AnnotatorP.C.M. Heinen
Pagina233-237
LinkVolledige tekst annotatie (dekempenaer.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2012:BY7325
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State, 09-01-2013, 201107478/1/A4 en 201107480/1/A4
CiteertitelGst. 2013, 43
SamenvattingBeschermd landschapsgezicht, gemeentelijk landschapsmonument, autonome verordenende bevoegdheid, aanvullingsbevoegdheid, uitputtendheid, motieftheorie, doorkruising.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 oktober 2009 heeft het college het gebied De Biltse Duinen aangewezen als beschermd gemeentelijk landschapsmonument en criteria vastgesteld waaraan vergunningaanvragen worden getoetst.
AnnotatorS.A.J. Munneke
Pagina237-247
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:BY7985
Artikel aanvragenVia Praktizijn