Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum 09-07-2013
Aflevering 6
RubriekRedactioneel
TitelIntegriteit als toetsingsnorm voor bestuurlijk handelen
CiteertitelNTB 2013, 19
SamenvattingDe Algemene wet bestuursrecht geeft regels voor de rechtmatigheid van het handelen en meer in het bijzonder het nemen van besluiten door bestuursorganen. Soms is het een persoon die als bestuursorgaan optreedt, maar vaker zal het geval zijn dat meerder personen het bestuursorgaan vormen. Voor de wijze waarop het bestuur dient te handelen en de beoordeling van de rechtmatigheid van besluiten van bestuursorganen kent de Awb een stelsel van normen.
Auteur(s)E. Daalder
Pagina105-108
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelHet relativiteitsvereiste in het bestuursrecht: de ene relativiteitseis is de andere niet
CiteertitelNTB 2013, 20
SamenvattingMet de inwerkingtreding van de Wet aanpassing bestuursprocesrecht op 1 januari wordt bestuursrechtbreed het relativiteitsvereiste ingevoerd. Nieuw is het vereiste in het bestuursrecht niet. Inmiddels zijn op het terrein van het omgevingsrecht de eerste ervaringen opgedaan met het relativiteitsvereiste, zoals dat is neergelegd in art. 1.9 Chw (Crisis- en herstelwet).
Auteur(s)B.J. van Ettekoven , J.C.A. de Poorter
Pagina109-120
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelDe betekenis van het specialiteitsbeginsel in de context van het omgevingsrecht
CiteertitelNTB 2013, 21
SamenvattingHet specialiteitsbeginsel is één van de fundamentele beginselen van onze rechtsstaat. Van de wetgever verlangt het specialiteitsbeginsel dat aan het bestuur begrensde bestuursbevoegdheden worden toegekend.
Auteur(s)H.D. Tolsma
Pagina121-128
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelKanttekeningen bij 'Festiviteiten, relschoppers en de last onder dwangsom'
CiteertitelNTB 2013, 22
SamenvattingHoewel het niet zo gebruikelijk is om te reageren op een bijdrage van een oud-student van je eigen universiteit (EUR), zeker wanneer die bijdrage gebaseerd is op een scriptie, wil ik hier, mede met het oog op de VAR-bijeenkomst van 28 juni a.s. over 'Openbare orde recht in beweging', vooral de twijfels onderschrijven die doorklinken in de mooie bijdrage van Tom van den Akker over de inzet van last onder dwangsom bij ordeverstoringen in NTB 2013/4.
Auteur(s)L. Rogier
Pagina129-129
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelHandhaving van bestuursrecht
CiteertitelNTB 2013, 23
SamenvattingIndeling
1. Algemeen
2. Toezicht en opsporing
3. Sanctionering
3.1 Algemene bepalingen handhaving
3.2 Bestuursdwang
3.3 Dwangsom
3.4 Bestuurlijke boete
3.5 Overige sancties
4. Beginselplicht tot handhaven en gedogen
5. Invordering / Executie
6. Bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving.
Auteur(s)M.L. Batting , J.P. Heinrich , R.W. Veldhuis
Pagina130-143
Artikel aanvragenVia Praktizijn