Gezondheidszorg Jurisprudentie

Uitgever Sdu
Tijdschrift Gezondheidszorg Jurisprudentie
Datum 10-06-2013
Aflevering 4
RubriekTuchtrecht
TitelCentraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, 21-03-2013, YG2746
CiteertitelGJ 2013/57
SamenvattingFysiotherapeut, Teamverbandbehandeling, Gemeenschappelijk elektronisch dossier, Schriftelijk verslag, Eigen zelfstandig dossier, Geen dossier bijgehouden, Beslissing vernietigd, Waarschuwing
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelCentraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, 26-03-2013, YG2768
CiteertitelGJ 2013/58
SamenvattingVerpleegkundige, Ontvankelijkheid, Wanprestatie, Locatiedirecteur, Bestuurlijke of leidinggevende positie, Weerslag individuele gezondheidszorg, Verantwoordelijkheid, Klacht afgewezen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelCentraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, 26-03-2013, YG2757
CiteertitelGJ 2013/59
SamenvattingHuisarts, Klacht IGZ, Redelijk bekwame beroepsuitoefening, Inspanningsverplichting, Zorgplicht, Beroep gegrond, Waarschuwing
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelCentraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, 04-04-2013, YG2803
CiteertitelGJ 2013/60
SamenvattingEzondheidszorgpsycholoog, Gezag, Informatie, Toestemming, Stilzwijgend instemmen, Diagnose
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRegionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam, 12-03-2013, YG2697
CiteertitelGJ 2013/61
SamenvattingCardioloog, Klacht IGZ, Onvoldoende praktijkvoering, Dossiervoering, ContinuÔteit van zorg, Klacht gegrond, Doorhaling BIG-register,Onmiddellijke schorsing
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRegionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam, 02-04-2013, YG2799
CiteertitelGJ 2013/62
SamenvattingGynaecoloog, Hoogtechnologisch draagmoederschap, BeŽindiging IVF-behandeling, Behandelingsmogelijkheden ander ziekenhuis,Onheuse bejegening, Klacht gedeeltelijk gegrond, Waarschuwing
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRegionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam, 02-04-2013, YG2800
CiteertitelGJ 2013/63
SamenvattingHuisarts, Huisartsenpost, Ambulancebroeder, Vervoer ziekenhuis afgeblazen, Vertraging in behandeling, Verkeerde consequenties aan observaties, Competentie, NHG-standaard, Zelf lichamelijk onderzoek verrichten, Blijk van betrokkenheid, Evaluatie incident, Melding IGZ, Waarschuwing
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRegionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven, 18-03-2013, 1252c
CiteertitelGJ 2013/64
SamenvattingPsychiater, Geneesheer-directeur, Overlijden patiŽnt, Organisatorisch falen, Verantwoordelijkheid kwaliteit, NHG-richtlijn, Protocol,Nazorg, Melding calamiteit, Waarschuwing
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRegionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag, 19-03-2013, YG2732
CiteertitelGJ 2013/65
SamenvattingChirurg, Grenzen redelijk bekwame beroepsuitoefening, Onduidelijkheid behandeling, Klacht gedeeltelijk gegrond, Waarschuwing
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRegionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle, 07-03-2013, YG2687
CiteertitelGJ 2013/66
SamenvattingChirurg, Operatie peesruptuur, Onjuiste diagnose, Indicatie operatie, Informatie, Dossier, Openheid arts, Zorgvuldigheid
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRegionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle, 07-03-2013, YG2685
CiteertitelGJ 2013/67
SamenvattingHuisarts, Uitslag onderzoek, Verkeerde diagnose, Geen ondubbelzinnige aantekening in medisch dossier, Klacht gegrond, WaarschuwinG
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelKlachtencommissie Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland, 16-01-2013, 2013-01
CiteertitelGJ 2013/68
SamenvattingSCEN-arts, Onzorgvuldig handelen, Correct inlichten, Doel komst uitleggen, Regie voeren consultatieproces, Uitgebreide aandacht biografie patiŽnt disproportioneel, Onnodige belasting patiŽnt, Waarschuwing
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekZorgverzekeringen
TitelRechtbank Oost-Nederland, 23-01-2013, 237867
CiteertitelGJ 2013/69
SamenvattingZorgverleningsovereenkomst, Onderhandelingen, Redelijkheid en billijkheid, Restitutievergoeding DBCís, Productieplafond
Samenvatting (Bron)Vervolg op een eerder kort geding tussen partijen waarbij de inzet was een zorgverleningsovereenkomst voor het jaar 2012. In dit kort geding eist opvoedpoli een zorgverleningsovereenkomst met VGZ voor het jaar 2013, althans dat VGZ wordt veroordeeld door te onderhandelen over een overeenkomst voor 2013.
UitspraakECLI:NL:RBONE:2013:BZ0580
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekZorgverzekeringen
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant, 14-03-2013, BZ4071
CiteertitelGJ 2013/70
SamenvattingZorgverzekering, Vergoeding niet-gecontracteerde zorg, Marktconform tarief, Feitelijke hinderpaal, Hinderpaalcriterium, Parlementaire geschiedenis, Praktijknorm, Keuzevrijheid
AnnotatorT.A.M. van den Ende
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekZorgverzekeringen
TitelGeschillencommissie Zorgverzekeringen, 20-02-2013, 2012.00758
CiteertitelGJ 2013/71
SamenvattingZiektekostenverzekeraar, Fysiotherapie behandeling, Buitenland, (Aanvullende) zorgverzekering, Voorwaarden, BIG-register, Aanspraak vergoeding, Verzoek toegewezen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekZorgverzekeringen
TitelGeschillencommissie Zorgverzekeringen, 20-02-2013, 2012.01284
CiteertitelGJ 2013/72
SamenvattingVergoeding uitschrijven recept, Huisarts, Alternatieve zorg
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOverheidsregulering
TitelRaad van State, 06-03-2013, 201200844/1/A2
CiteertitelGJ 2013/73
SamenvattingVergunning in-vitrofertilisatie afgewezen, Toetsing algemeen verbindend voorschrift, Vrij verkeer van diensten, Ambtshalve toetsing,Exceptieve toetsing, Onderwerp geschil
Samenvatting (Bron)AMBTSHALVE TOETSING. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 26 januari 2011 (LJN: BP2536)) volgt uit het arrest van het HvJ van 7 juni 2007 (LJN: BA9090), dat het Unierecht de nationale rechter niet verplicht om in een procedure in rechte betreffende de rechtmatigheid van een bestuurshandeling ambtshalve te toetsen aan gronden ontleend aan bepalingen van Unierecht, aangezien noch het gelijkwaardigheidsbeginsel noch het doeltreffendheidsbeginsel dit vereist.
AnnotatorH. Linders
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:BZ3338
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOverheidsregulering
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 21-03-2013, AWB 12/699
CiteertitelGJ 2013/74
SamenvattingNZa, Psychiaters, Psychotherapeuten, GGZ-zorgverleners, Diagnose-informatie op declaraties, Privacybezwaren,Informatieverstrekking, Uitzonderingsregel, Redelijke beleidsbepaling, Beroep ongegrond
Samenvatting (Bron)Verplichting om diagnose-informatie door GGZ-zorgverleners op facturen aan zorgverzekeraars te vermelden. Naar aanleiding van de uitspraak van het College van 8 maart 2012 (LJN: BV8297) heeft NZa een uitzonderingsregel getroffen voor patienten die privacybezwaren tegen de informatieverstrekking hebben. Het College is van oordeel dat Nza met deze uitzonderingsregel binnen de grenzen van een redelijke beleidsbepaling is gebleven.
UitspraakECLI:NL:CBB:2013:BZ6194
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOverig
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 12-02-2013, 200.111.660
CiteertitelGJ 2013/75
SamenvattingPiketadvocaten, Raad voor Rechtsbijstand, Bopz-piketregister, Peer Reviewsysteem, Kwaliteitscontrole, Geheimhoudingsplicht, Afgeleid medisch beroepsgeheim, Verstrekken kopie (geanonimiseerde) cliŽntdossiers, Onrechtmatig handelen, Vernietigt kg-vonnis
Samenvatting (Bron)Nu de advocaten zijn gebonden aan hun beroepsgeheim, aan een afgeleid medisch beroepsgeheim en aan de voorschriften van de Wet bescherming persoonsgegevens, handelt De Raad voor Rechtsbijstand naar voorshands oordeel van het hof onrechtmatig, doordat hij van de Bopz-piketadvocaten (in het kader van een controle op de kwaliteit van de door hen geleverde gefinancierde rechtsbijstand) eist om de cliŽntdossiers van zaken (geanonimiseerd) in kopie aan de Raad te verstrekken.
AnnotatorT.F.M. Hooghiemstra
UitspraakECLI:NL:GHARL:2013:BZ0644
Artikel aanvragenVia Praktizijn