Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 13-08-2013
Aflevering 8
RubriekArtikelen
TitelGastcolumn
CiteertitelTBR 2013/107, p. 714-715
SamenvattingToetsversie Omgevingswet (3). Omgevingswaarden. Spitsvondige vondst voor flexibiliteit en maatwerk?
Auteur(s)A.G.A. Nijmeijer
Pagina714-715
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelSchadevaststelling bij nadeelcompensatie
CiteertitelTBR 2013/108, p. 716-727
SamenvattingEen theoretisch en schematische analyse van de aspecten die relevant zijn bij het vaststellen van de schade in het nadeelcompensatieproces.
Pagina716-727
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet auteursrecht van de architect in beweging
CiteertitelTBR 2013/109, p. 728-732
SamenvattingIn het vierde nummer van BNA Blad van 2012, werd in de opinierubriek de vraag opgeworpen of het auteursrecht nog wel van deze tijd is. De vraag werd niet alleen opgeworpen, maar er werd vervolgens in de rubriek fel over gediscussieerd.
Auteur(s)M.A.B. Chao-Duivis
Pagina728-732
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWaardebepaling bij diensten: karakter dienstverlening of eindresultaat doorslaggevend?
CiteertitelTBR 2013/110, p. 733-746
SamenvattingBij de ontwikkeling en realisatie van nieuwe en de renovatie van bestaande gebouwen worden veelal opdrachten verstrekt aan verschillende dienstverleners, zoals projectmanagers, architecten en constructeurs. De vraag rijst of deze opdrachten bij de waardebepaling in verband met de Europese aanbestedingsverplichting ieder als afzonderlijke opdracht kunnen worden aangemerkt, dan wel bij elkaar moeten worden opgeteld?
Auteur(s)J.M. Hebly , J.W.A. Meesters
Pagina733-746
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelBouwen met de nieuwe Aanbestedingswet: over het clusterverbod in de context van de aanbesteding van geÔntegreerde bouworganisatievormen
CiteertitelTBR 2013/111, p. 746-754
SamenvattingJaarrede uitgesproken op 12 december 2012 tijdens de jaarvergadering van de Vereniging voor Bouwrecht.
Auteur(s)C.E.C. Jansen
Pagina746-754
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten, mededelingen, reacties van lezers
TitelStaatssteun in de betaald voetbalsector
CiteertitelTBR 2013/112, p. 755-760
SamenvattingDe gemeente als steunpilaar van betaald voetbalclubs.
Pagina755-760
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 06-02-2013, 201202085/1/R1
CiteertitelTBR 2013/113, p. 761-763
SamenvattingBeroep tegen reactieve aanwijzing (RA). GS hebben besluit tot vaststelling bestemmingsplan drie dagen voor het verstrijken van de termijn genoemd in art. 3.8 lid 4 Wro ontvangen. Betreft geen termijn van orde. Geven RA na afloop van genoemde termijn is in dit geval aanvaardbaar. GS hebben niet zodaning lang gewacht met geven RA dat zij niet meer bevoegd waren die aanwijzing te geven. Proceskostenveroordeling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 november 2011, verzonden op 17 november 2011, nr. 2011/60898, heeft het college besloten aan de raad van de gemeente Zeevang een aanwijzing te geven ertoe strekkende dat de plandelen met de bestemming "Wonen" voor de percelen Warder 52 en 81 geen deel blijven uitmaken van het bestemmingsplan "Dorpskernen 2011" (hierna: het plan), zoals dat op 13 september 2011 is vastgesteld.
AnnotatorH.J. de Vries
Pagina761-763
UitspraakECLI:NL:RvS:2013:BZ0788
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 19-06-2013, 201204983/1/R2
CiteertitelTBR 2013/114, p. 764-773
SamenvattingBeroep tegen besluit van de raad tot vaststelling van bestemmingsplan en tegen besluit van GS tot het verlenen van ontheffing op grond van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). Geconcentreerde rechtsbescherming. Besluit tot vaststelling van bestemmingsplan en besluit tot verlenen van ontheffing moeten voor de mogelijkheid van beroep als ťťn besluit worden aangemerkt.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 maart 2012 heeft de raad het bestemmingsplan "Supermarktlocatie hoek Lijnbaan-J.J. Vierbergenweg" vastgesteld.
AnnotatorH.J. de Vries
Pagina764-773
UitspraakECLI:NL:RvS:2013:CA3687
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State, 22-05-2013, 201208725/1/A1
CiteertitelTBR 2013/115, p. 773-775
SamenvattingBouwovergangsrecht. Calamiteitenregeling niet van toepassing op zonder bouwvergunning opgericht bouwwerk.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 november 2007 heeft het college geweigerd aan [appellant] bouwvergunning te verlenen voor het oprichten van een kapschuur op het perceel [locatie] te Haarlo.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina773-775
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:CA0704
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State, 10-07-2013, 201209655/1/AI
CiteertitelTBR 2013/116, p. 775-778
SamenvattingBeperken vergunningvrij bouwen met bestemmingsplan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 augustus 2011 heeft het college aan [appellant] onder oplegging van een dwangsom gelast om met onmiddellijke ingang alle werkzaamheden ten behoeve van het oprichten van een bouwwerk achter het woonhuis op het perceel de [locatie] te Eys (hierna: het perceel) te staken en gestaakt te houden.
AnnotatorB. Rademaker
Pagina775-778
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:228
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelRaad van State, 12-06-2013, 201110216/1/T1/R4
CiteertitelTBR 2013/117, p. 779-797
SamenvattingExploitatieplan. Exploitatieopzet. Inbrengwaarde. Sloopkosten. Exploitatiebijdrage. PPT-criteria.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 juni 2011, kenmerk 178991, heeft de raad het bestemmingsplan "Hooghkamer 2011" en het gelijknamige exploitatieplan vastgesteld.
AnnotatorJ.F. de Groot , A. de Snoo
Pagina779-797
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:CA2862
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanbestedingsrecht
TitelHoge Raad, 03-05-2013, 12/00539
CiteertitelTBR 2013/118, p. 798-804
SamenvattingPrivate aanbesteding. Inrichting aanbestedingsprocedure. Contractvrijheid. Gelijkheidsbeginsel. Transparantiebeginsel.
Samenvatting (Bron)Private aanbesteding. Inrichting aanbestedingsprocedure; contractsvrijheid. Partijen in beginsel vrij om toepasselijkheid gelijkheidsbeginsel en transparantiebeginsel uit te sluiten. Mogelijkheid van beroep op onaanvaardbaarheid uitsluiting; bijzondere omstandigheden.
AnnotatorB.J.H. Blaisse-Verkooyen
Pagina798-804
UitspraakECLI:NL:HR:2013:BZ2900
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelHoge Raad, 05-04-2013, 11/05299
CiteertitelTBR 2013/119, p. 804-810
SamenvattingUitleg commerciŽle overeenkomst. Werking van entire agreement clauses.
Samenvatting (Bron)Uitleg van tussen commerciŽle partijen gesloten overeenkomst over afname van geproduceerde goederen. Taalkundige betekenis van bewoordingen contract? Ongemotiveerd passeren van stellingen en bewijsaanbod; Haviltex-criterium. Relevante omstandigheden; entire agreement clause
AnnotatorF.J. Vonck
Pagina804-810
UitspraakECLI:NL:HR:2013:BY8101
Artikel aanvragenVia Praktizijn