Vastgoedrecht

Uitgever Uitgeverij Paris
Tijdschrift Vastgoedrecht
Datum 29-08-2013
Aflevering 4
RubriekArtikelen
TitelDe nieuwe Leegstandwet
CiteertitelVGR 2013, p. 101
SamenvattingHet huidige kabinet treft verschillende maatregelen om de stagnatie op de woningmarkt te verhelpen. Een van deze maatregelen ziet op het verruimen van de mogelijkheden en het vergemakkelijken van tijdelijke verhuur van woonruimte op grond van de Leegstandwet. Het wetsvoorstel ĎWijziging van de Leegstandwet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van gebouwen en woningení moest deze maatregel implementeren.1 Het is op 18 juni 2013 goedgekeurd door de Eerste Kamer en trad op 1 juli 2013 in werking.
Auteur(s)S.M. van de Pest
Pagina101-105
LinkVolledige tekst artikel (Severijn Hulshof advocaten)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelInspanningsverplichting bij een financieringsvoorbehoud
CiteertitelVGR 2013, p. 106
SamenvattingBij de aankoop van onroerend goed doen kopers geregeld een beroep op het financieringsvoorbehoud. Voor de verkoper is het vaak lastig om na te gaan of de koper zich voldoende heeft ingespannen een financiering te verkrijgen en derhalve of al dan niet terecht een beroep op het financieringsvoorbehoud wordt gedaan.
Auteur(s)I. van Ast
Pagina106-111
LinkVolledige tekst artikel (yspeert vwl advocaten)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelRechtszekerheid en kenbaarheid van publiekrechtelijke beperkingen op onroerende zaken
CiteertitelVGR 2013, p. 112
SamenvattingBij vastgoedtransacties is de rechtszekerheid over publiekrechtelijke beperkingen van groot belang. Om de rechtszekerheid over de rechtstoestand van een onroerende zaak te vergroten, heeft de wetgever bij invoering van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb) een centrale database (landelijke voorziening) geÔntroduceerd.
Auteur(s)P.C.M. Kemp
Pagina112-115
LinkVolledige tekst artikel (Banning)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAanbestedingsrecht
TitelAlgemene beginselen van aanbestedingsrecht, altijd en overal?
CiteertitelVGR 2013, p. 116
SamenvattingTransparantie, objectiviteit en gelijkheid zijn de grondbeginselen van het aanbestedingsrecht.
Auteur(s)L. van den Berg
Pagina116-117
LinkVolledige tekst artikel (Severijn Hulshof advocaten)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodem
TitelVerplicht nader onderzoek bij bepaalde bedrijfsterreinen
CiteertitelVGR 2013, p. 117
SamenvattingIn deze rubriek ga ik in op een wijziging van de Wet bodembescherming en besteed ik aandacht aan twee recente uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Auteur(s)O. Kwast
Pagina117-118
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBouwrecht
TitelOpzegging aannemingsovereenkomst door opdrachtgever
CiteertitelVGR 2013, p. 118
SamenvattingDe Hoge Raad heeft op 12 april 2013 een voor de bouwpraktijk interessante uitspraak gedaan over het begrip 'besparingen' in de zin van artikel 7:764 lid 2 BW. Inzet van de procedure bij de Hoge Raad was de hoogte van het door de opdrachtgever te betalen bedrag als gevolg van de door hem opgezegde aannemingsovereenkomst.
Pagina118-119
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFinancieel recht
TitelOriŽntatie op crowdfunding
CiteertitelVGR 2013, p. 120
SamenvattingMet de term 'crowdfunding' wordt gedoeld op een alternatieve vorm van financiering waarbij, via een internetplatform, particulieren of bedrijven (de geldverschaffers) geld bij elkaar brengen ten behoeve van projecten van particulieren (de geldvragers).
Auteur(s)J. Broekhuizen
Pagina120-121
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGrondbeleid
TitelGrondbeleid en omgevingsrecht
CiteertitelVGR 2013, p. 122
SamenvattingHet hele omgevingsrecht, en daarmee ook het juridische instrumentarium voor het grondbeleid, staat voor een grote en ingrijpende verandering met de komst van de Omgevingswet. Op 28 februari 2013 heeft de minister een toetsversie van de wet ter consulatie gepresenteerd.
Auteur(s)A. de Snoo
Pagina122-123
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHuurrecht
TitelOpleveringsverplichting huurder na faillissement: boedelschuld of concurrente vordering?
CiteertitelVGR 2013, p. 123
SamenvattingFaillissementen zijn aan de orde van de dag en de positie van de verhuurder van een failliete huurder gaat er de laatste tijd niet op vooruit.
Auteur(s)J. Winter-Bossink
Pagina123-124
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelWijziging artikel 19kd Natuurbeschermingswet 1998 (beoordeling stikstofdepositie)
CiteertitelVGR 2013, p. 125
SamenvattingOp 25 april 2013 trad een wijziging van artikel 19kd Natuurbeschermingswet 1998 in werking. Deze wijziging is voortgekomen uit de 'Wet van 28 maart 2013 tot wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het permanent worden van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van verbeteringen in het omgevingsrecht'.
Auteur(s)A. van de Kamp
Pagina125-126
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNotarieel recht
TitelFinanciering van onderhoud door een vereniging van eigenaars
CiteertitelVGR 2013, p. 126
SamenvattingIn verband met achterstallig onderhoud aan flatgebouwen wordt een aannemer ingeschakeld voor het verrichten van diverse werkzaamheden. Steeds vaker blijkt dat de vereniging van eigenaars niet over voldoende financiŽle middelen beschikt om deze aannemer binnen de gebruikelijke betaaltermijn te kunnen voldoen.
Auteur(s)T. Lourens-NicolaÔ
Pagina126-127
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSamenwerkingsvormen
TitelAansprakelijkheid jegens derden bij een maatschap
CiteertitelVGR 2013, p. 128
SamenvattingDe Hoge Raad heeft op 15 maart 2013 een arrest gewezen over de omvang van de aansprakelijkheid van de maten van een maatschap jegens derden. Bij de uitvoering van een opdracht zijn alle maten in beginsel hoofdelijk aansprakelijk voor de schade als gevolg van een beroepsfout van een van hen. Deze uitspraak is van belang voor iedere opdracht aan een maatschap.
Auteur(s)R. van Wijk
Pagina128-130
Artikel aanvragenVia Praktizijn