Ondernemingsrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Ondernemingsrecht
Datum 03-09-2013
Aflevering 12
RubriekColumn
TitelProf. mr. W.J. Slagter en het Ondernemingsrechtdiner 2013
CiteertitelOndernemingsrecht 2013, 78
SamenvattingOp 24 augustus 2013 vierde prof. mr. W.J. Slagter zijn negentigste verjaardag. Wiek Slagter begon in 1961 als vaste medewerker van TVVS, een van de voorlopers van Ondernemingsrecht.
Auteur(s)M. Kroeze
Pagina399-400
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelBestuurdersaansprakelijkheid en de uitkering van winst bij de B.V.
CiteertitelOndernemingsrecht 2013, 79
SamenvattingDe uitkeringstest in de Flex-BV-regeling benadrukt de bijzondere verantwoordelijkheid van het bestuur bij uitkeringen. Hoe groot de marge voor het bestuur is, zal de praktijk moeten uitwijzen.
Auteur(s)Y. Borrius
Pagina401-406
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelControverses rond bestuurdersaansprakelijkheid. Leidt art. 2:216 BW tot wijziging van de aansprakelijkheidspositie van bestuurders?
CiteertitelOndernemingsrecht 2013, 80
SamenvattingBelicht worden onder meer het effect van de uitkeringtoets, de doorwerking naar andere aansprakelijkheidsgronden en de onduidelijkheid over de reikwijdte van de regeling.
Auteur(s)W.J.M. van Veen
Pagina407-413
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVoordracht Ondernemingsrechtdiner
CiteertitelOndernemingsrecht 2013, 81
SamenvattingDe auteur bespreekt twee controverses rond bestuurdersaansprakelijkheid.
Auteur(s)P.D. Olden
Pagina414-418
LinkVolledige tekst artikel (nautadutilh.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe barbier van Sevilla: uitdijende bestuurdersaansprakelijkheid volgens Paul Olden
CiteertitelOndernemingsrecht 2013, 82
SamenvattingUiteengezet wordt dat en waarom de analyse van Paul Olden ondeugdelijk is.
Auteur(s)J.H.M. Willems
Pagina419-424
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelInterne bestuurdersaansprakelijkheid voor bewuste wetsovertredingen
CiteertitelOndernemingsrecht 2013, 83
SamenvattingBetoogd wordt dat een bewuste wetsovertreding die in het belang van de vennootschap is genomen, niet per definitie zou moeten leiden tot interne bestuurdersaansprakelijkheid.
Auteur(s)M. Mussche
Pagina425-432
LinkVolledige tekst artikel (Florent Advocaten)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe bewuste wetsovertreding; geen 'onbehoorlijk bestuur'?
CiteertitelOndernemingsrecht 2013, 84
SamenvattingReactie op het betoog van Mr. M. Mussche. Uitgangspunt is dat een bestuurder die bewust de wet overtreedt en de vennootschap schade berokkent, ernstig verwijtbaar handelt en verplicht is tot schadevergoeding.
Auteur(s)J.S. Kortmann
Pagina433-437
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelBedenkingen bij bestuurlijke beboeting bestuurders
CiteertitelOndernemingsrecht 2013, 85
SamenvattingToezichthouders zoals de AFM en DNB kunnen sinds enige tijd ook boetes opleggen aan feitelijk leidinggevers. Die boetes dienen als regel vroegtijdig te worden gepubliceerd. De auteur plaatst kritische kanttekeningen bij deze vorm van bestuurdersaansprakelijkheid.
Auteur(s)G.P. Roth
Pagina438-440
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelReactie op de inleiding van mr. G.P. Roth, gehouden bij gelegenheid van het Ondernemingsrechtdiner op 6 juni 2013 te Amsterdam
CiteertitelOndernemingsrecht 2013, 86
SamenvattingBetoogd wordt onder meer dat bestuurders in het financiŰle recht niet anders worden behandeld dan bij andere toezichthouders.
Auteur(s)E.J. Daalder
Pagina441-444
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelIs de Ondernemingskamer 'anders'?
CiteertitelOndernemingsrecht 2013, 87
SamenvattingLaten wij het eens over de annotatoren hebben. Maar eerst leg ik u de vraag voor of procederen bij de Ondernemingskamer 'anders' is. Het antwoord luidt - verrassend is dat niet - 'ja en nee'.
Auteur(s)P. Ingelse
Pagina445-446
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelDe kortzichte bestuurder
CiteertitelOndernemingsrecht 2013, 88
SamenvattingOp 6 juni 2013 vond te Amsterdam in een zaal van Artis het door de redactie van Ondernemingsrecht georganiseerde ondernemingsrechtdiner plaats. De acht sprekers hebben allen verscheidene aspecten belicht van bestuurdersaansprakelijkheid bij de uitkering van winst bij de BV. Het gaat hierbij naast art. 2:248 BW vooral art. 2:216 BW. De oude regeling van de kapitaalbescherming was vrij ingewikkeld en had bovendien weinig effect. Die oude regeling van de kapitaalbescherming is vervangen door de maatstaf van het Beklamel-arrest: de AVA mag niet besluiten tot een dividenduitkering, wanneer het voorzienbaar is dat na uitkering de vennootschap niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
Auteur(s)W.J. Slagter
Pagina447-448
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelHet is de hoogste tijd voor een informatievere accountantsverklaring
CiteertitelOndernemingsrecht 2013, 89
Samenvatting"In February 2012, at a meeting of the Supervisory Board, possible improvements of Imtech's risk management and internal control systems were discussed given 'significant deficiencies' noted by KPMG at Imtech Netherlands and Imtech's Marine and Nordic divisions."
Auteur(s)R. Abma
Pagina448-450
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelConsultatie monistisch bestuursmodel co÷peratie en onderlinge waarborgmaatschappij
CiteertitelOndernemingsrecht 2013, 90
SamenvattingOp 1 juli 2013 is een consultatie gestart inzake een voorontwerp van een wetsvoorstel bestuurdersmodel co÷peratie en onderlinge waarborgmaatschappij. De consultatie sluit op 16 september 2013.
Auteur(s)M. van Olffen
Pagina450-452
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelHet rapport van de Commissie Wijffels - Naar een dienstbaar en stabiel bankwezen
CiteertitelOndernemingsrecht 2013, 91
SamenvattingOp 28 juni 2013 is het rapport van de Commissie Wijffels, formeel de 'Commissie structuur Nederlandse banken', aan de Minister van FinanciŰn aangeboden en gepubliceerd.
Pagina452-458
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelEuropees paspoort voor beheerder van European Venture Capital Funds en Social Entrepreneurship Funds per 22 juli 2013
CiteertitelOndernemingsrecht 2013, 92
SamenvattingPer 22 juli 2013 zullen vrijwel alle beheerders van beleggingsinstellingen onder toezicht staan, ofwel op grond van de Alternative Investment Fund Manager Directive ('AIFMD'), ofwel op grond van de ICBE-richtlijn.
Auteur(s)M. Scheele
Pagina458-460
Artikel aanvragenVia Praktizijn