Berichten IndustriŽle Eigendom

Uitgever Uitgeverij deLex
Tijdschrift Berichten IndustriŽle Eigendom
Datum 12-09-2013
Aflevering 7/8
TitelInventiviteit in het octrooirecht
SamenvattingDeze bijdrage aan het leerstuk van de octrooirechtelijke inventiviteit kwam tot stand in het kader van het afscheid van redacteuren Paul Steinhauser en Toon Huydecoper. Met name Toon heeft zich als pionier in de commerciŽle octrooiadvocatuur veelvuldig bezig gehouden met dit leerstuk. Toen hij in het begin van de jaren '80 als advocaat optrad voor de Deense steenwolproducent Rockwool in wat later bleek de langstlopende octrooizaak van Nederland, stond de beoordeling van inventiviteit nog in de kinderschoenen.
Auteur(s)T.M. Blomme
Pagina190-197
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNieuw en verbeterd! Het Europees merkenrecht; commissievoorstel doet 3 stappen vooruit, 1 achteruit
SamenvattingOp 27 maart 2013 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een herschikking van de Merkenrichtlijn en een voorstel tot wijziging van de Gemeenschapsmerkenverordening gepresenteerd. Hoewel deze Europese herziening van het merkenrecht veel minder ver gaat dan voorgesteld in het rapport van het Max Planck instituut, worden enkele wezenlijke wijzigingen voorgesteld, goeddeels ten gunste van de merkhouders. Een aantal voorgestelde wijzigingen lijkt echter niet goed doordacht.
Auteur(s)T. Cohen Jehoram
Pagina198-205
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe onvoorspelbaarheid van de rechterlijke beslissing
SamenvattingVier jaar geleden kreeg ik het genoegen mij te scharen onder de redactie van dit tijdschrift. Het BIE verkeerde toen in een transitiefase, niet alleen omdat het blad uiterlijk en inhoudelijk een nieuw format kreeg, maar ook omdat verschillende redacteuren na een zeer lange staat van dienst plaats maakten voor een nieuwe generatie.
Auteur(s)T.E. Deurvorst
Pagina206-211
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEquivalentiedoctrine; een beetje levend?; een extra noot onder AGA/Occlutech; HR 25 mei 2012
SamenvattingToon Huydecoper heeft veel mooie conclusies geschreven als advocaat generaal. Een recente betreft inbreuk in het equivalentiebereik van conclusies (AGA/Occlutech, HR 25 mei 2012; BIE 2013 nr 12 met noot Tsoutsanis; LJN BV3680; IEF 11363). In de noot komt een aantal interessante aspecten uit de beslissing aan bod; die zal ik hier niet dupliceren. Ik zal mij beperken tot een aspect dat niet in de noot aan de orde is gekomen. Namelijk, uitleg van de conclusies in het equivalentiebereik, en dan in het bijzonder de situatie in Duitsland en Engeland (hoewel dat laatste nauwelijks interessant genoemd kan worden).
Pagina212-217
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBescherming van dor kruising en selectie verkregen planten via het octrooirecht?
SamenvattingIngevolge art.3 lid 1 onder d POW 1995 zijn niet vatbaar voor octrooi: ''werkwijzen van wezenlijk biologische aard, geheel bestaand uit natuurlijke verschijnselen zoals kruisingen of selecties, voor de voortbrenging van planten of dieren alsmede de hierdoor verkregen voortbrengselen.'' Art. 53, aanhef en onder b EOV drukt het anders uit: ''Europese octrooien worden niet verleend voor: (...) b. (...) werkwijzen van wezenlijk biologische aard voor de voortbrenging van planten of dieren''.
Auteur(s)P.A.C.E. van der Kooij
Pagina218-225
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelExecutieperikelen in IE-zaken
SamenvattingZowel Tony Huydecoper als Paul Steinhauser hebben ieder een advocatuurlijke ervaring van tientallen jaren in IE-zaken. Het is dan niet zo moeilijk een onderwerp te vinden dat bieden naar ik hoop zal aanspreken. Ik heb gekozen voor een beschouwing over een drietal vragen die zich nogal een voordoen bij executies in IE-zaken. Zoals bekend is dit een mijnenveld wegens de hoge dwangsommen die kunnen worden opgeŽist en waar de gemoederen dan ook hoog kunnen oplopen.
Auteur(s)C.J.J.C. van Nispen
Pagina226-230
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe techniek, het Hof en de duivel; de technische uitsluiting bij merken, modellen en de slaafse nabootsingsleer
SamenvattingMet Toon Huydecoper en Paul Steinhauser verlaten twee groten van de intellectuele eigendom de redactie van het BIE. Hun bijdragen in en buiten BIE onderscheiden zich door subtiliteit, redelijkheid, dogmatische verfijning en breed overzicht. Tientallen jaren hebben zij de boom van het Nederlandse recht van de Intellectuele Eigendom gevoed en gesterkt. Hun erfenis, die - zo hoop ik - nog niet is afgesloten, is blijvend.
Auteur(s)A.A. Quaedvlieg
Pagina231-244
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelWindsurfing Chiemsee revisited - Op weg naar een normatieve toets bij inburgering?
Samenvatting'Punt, uit.' Met deze twee woorden sloot Toon Huydecoper zijn analyse over het Chiemsee-arrest bijna vijftien jaar geleden af. En zoals hijzelf terecht schreef: hij gebruikte de punt niet als onderscheidingsteken, maar als teken dat dit opstel ten einde was. Ook nu nog, bijna vijftien jaar later, blijkt de analyse van Huydecoper uitermate interessante inzichten op te leveren. De laatste punten zijn dus nog niet gezet achter het Chiemsee-arrest.
Auteur(s)M.R.F. Senftleben
Pagina245-253
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelTrade mark applications in bad faith: righting wrong in Denmark and why the Benelux is next
Samenvatting'Good faith'. Now that is something I strongly associate with Toon Huydecoper and Paul Steinhauser. 'Good' in what they do best: shaping the law, in private practice and beyond. But also 'faithful' to other causes, with Paul serving on the Benelux BMM Association of Trademark and Design Law and Toon later serving at the Dutch Supreme Court, as an Advocate-General. Both also served on the editorial board of BIE, for no less than 28 and 17 years respectively. As a fellow editor, it was a pleasure to team up with them in the past few years.
Auteur(s)A. Tsoutsanis
Pagina254-260
Artikel aanvragenVia Praktizijn