Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 21-09-2013
Aflevering 9
RubriekKort & bondig
TitelEvaluatie van de pacht
CiteertitelAgr.r 2013, p. 289
SamenvattingWe hebben er even op moeten wachten, maar nu gaat het dan toch gebeuren. Bij brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer van 26 april 2013 heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken aangekondigd dat de evaluatie van het nieuwe pachtrecht in Titel 7.5 BW nu werkelijk van start gaat. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door prof. Willem Bruil.
Auteur(s)G.M.F. Snijders
Pagina289-289
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetenschappelijke artikelen
TitelRosbief; juridische kanttekeningen bij het paardenvleesschandaal. Over de gedaantewisseling van een paard, voedselveiligheid en misleiding van de consument
CiteertitelAgr.r 2013, p. 290
SamenvattingIn november 2012 wordt tijdens een smaaktest van hamburgers in het consumentenprogramma Kassa kort aandacht besteed aan de samenstelling van de geteste hamburgers. Consumenten verwachten dat een hamburger in ieder geval grotendeels bestaat uit rundvlees. In een van de geteste burgers wordt naast rundvlees ook paardenvlees aangetroffen.
Auteur(s)B.M.J. van der Meulen
Pagina290-294
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetenschappelijke artikelen
TitelVleesfraude en productenaansprakelijkheid
CiteertitelAgr.r 2013, p. 295
SamenvattingDe afgelopen maanden hebben de media veel aandacht besteed aan de fraude met rundvlees. De fraude bestond hierin dat rundvlees op de markt was gebracht dat, zonder hierover duidelijkheid te verschaffen, met (goedkoper) paardenvlees was vermengd. In het hiervˇˇr afgedrukte artikel zijn Van der Meulen en Van der Meulen ingegaan op enkele publiekrechtelijke aspecten van de materie; het overtreden van Europese voorschriften inzake voedselveiligheid en misleiding van de consument van levensmiddelen kan aanleiding geven tot verschillende vormen van overheidsingrijpen.
Auteur(s)G.M.F. Snijders
Pagina295-299
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetenschappelijke artikelen
TitelUitzendbureaus en aansprakelijkheid inleners
CiteertitelAgr.r 2013, p. 300
SamenvattingIn een aantal agrarische sectoren wordt regelmatig gebruik gemaakt van uitzendbureaus voor het flexibel organiseren van arbeid. Regelmatig blijkt echter, dat ingeschakelde uitzendbureaus zich niet aan de regels houden. Dit lijkt op het eerste gezicht vooral een zaak van het uitzendbureau zelf, maar dit leidt in een aantal situaties ook tot imagoschade voor de hele agrarische sector. Naast dit aspect lopen ondernemers die uitzendbureaus inschakelen aanzienlijke financiŰle risico's, indien blijkt dat de door hen ingeschakelde uitzendbureaus zich niet hebben gehouden aan de in Nederland geldende wetten en regels.
Auteur(s)A. Schouten
Pagina300-304
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVakpublicaties
TitelKavelruil anno 2013: een fiscale 'nabrander'
CiteertitelAgr.r 2013, p. 305
SamenvattingVoor de kavelruil lijkt de Engelse uitdrukking 'never a dull moment' anno 2013 een treffende karakterisering te zijn: diverse vermeldenswaardige ontwikkelingen (die door de kavelruil-practicus, om in de Engelse sfeer te blijven, ongetwijfeld als 'breaking news' zullen worden beschouwd) volgen elkaar de laatste jaren in gestaag tempo op.
Auteur(s)J.W.A. Rheinfeld
Pagina305-306
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 21-05-2013, AWB 11/982
CiteertitelAgr.r 2013/5732
SamenvattingBoetebesluiten inzake Meststoffenwet (overschrijding gebruiksnormen). Derogatie. De rechtbank heeft de boete wegens overschrijding van de gebruiksnorm voor dierlijke meststoffen terecht vastgesteld aan de hand van de verhoogde gebruiksnorm.
Samenvatting (Bron)Hoger beroep. Boetebesluiten inzake meststoffenwet (overschrijding gebruiksnormen). Derogatie. De rechtbank heeft de boete wegens overschrijding van de gebruiksnorm voor dierlijke meststoffen terecht vastgesteld aan de hand van de verhoogde gebruiksnorm.
AnnotatorD.W. Bruil
Pagina311-314
UitspraakECLI:NL:CBB:2013:CA2371
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State, 22-05-2013, 201107526/1/A4
CiteertitelAgr.r 2013/5733
SamenvattingNBW-vergunning. Beleidskader Overijssel. Saldering.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 december 2010 heeft het college aan de maatschap [vergunninghouder] een vergunning als bedoeld in artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: de Nbw 1998) verleend voor het oprichten van een veehouderij aan de [locatie] te Luttenberg.
AnnotatorD.W. Bruil
Pagina314-316
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:CA0687
Artikel aanvragenVia Praktizijn