Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht
Datum 15-12-2004
Aflevering 12
TitelTweede Kamer stemt in met wetsvoorstel concurrentiebeding
CiteertitelSR 2004, 87
Auteur(s)C.J. Loonstra
Pagina401-402
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe werkloze ambtenaar en verwijtbare werkloosheid ex art. 24 WW
CiteertitelSR 2004, 88
SamenvattingDe openstelling van de WW voor ambtenaren per 1 januari 2001 heeft niet geleid tot een wijziging van het ontslagrecht voor civiele werknemers. Dit terwijl het ontslagrecht voor ambtenaren sterk afwijkt van het ontslagrecht voor civiele werknemers. In dit artikel gaan de auteurs in op de vraag wanneer een ambtenaar verwijtbaar werkloos is in de zin van de WW. Zij besteden daarbij ook aandacht aan de gevolgen van een eventuele verwijtbare werkloosheid voor de bovenwettelijke aanvullingen. Ook de pro forma problematiek wordt besproken.
Auteur(s)A.C. Damsteegt , B.B.B. Lanting
Pagina403-416
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelWMW2: Waarom Moet WOR Weg? Het wetsvoorstel wet medezeggenschap werknemers kritisch beschouwd
CiteertitelSR 2004, 89
SamenvattingAls het aan het kabinet ligt gaat de WOR op de helling. Het medezeggenschapsrecht moet namelijk flexibeler en toegankelijker worden. Dit is volgens het kabinet het beste te bereiken als er een geheel nieuwe wet op de medezeggenschap wordt ingevoerd. Dat er op het onlangs ingediende wetsvoorstel medezeggenschap werknemers nog het nodige aan te merken valt, moge blijken uit het hiernavolgende commentaar van de auteurs. Niet alleen zijn de auteurs niet overtuigd van het feit dat er een nieuwe wet moet komen, ook is het wetsvoorstel op vele punten onduidelijk en onvolledig. Bovendien leidt een aantal bepalingen tot een verzwakking van de positie van de ondernemingsraden.
Auteur(s)M. van Leeuwen-Scheltema , L.C.J. Sprengers
Pagina417-428
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe 'andere Zalm-norm' deugt wel! Reactie op het artikel 'de andere zalm-norm: loonpolitiek via de Wet AVV'
CiteertitelSR 2004, 90
SamenvattingEind mei 2004 kondigde minister Zalm aan dat het kabinet had besloten dat CAO-bepalingen die inhouden dat de CAO-lonen stijgen, niet langer algemeen verbindend worden verklaard. In hun artikel 'De ander Zalm-norm: loonpolitiek via de Wet AVV' reageerden Christiaanse en Joosten hierop met de stelling dat het kabinet daarmee niet het algemeen belang dient, maar misbruik maakt van haar bevoegdheid om zo de door het kabinet gestelde beleidsdoelen te realiseren. In deze bijdrage zet Hagen uiteen waarom hij het niet eens is met Christiaanse en Joosten. De discussie eindigt met een naschrift van Christiaanse en Joosten.
Auteur(s)C.J. Hagen
Pagina429-432
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNaschrift bij Hagen
CiteertitelSR 2004, 91
Auteur(s)M. Christiaanse , A. Joosten
Pagina432-432
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 08-10-2004, C03/120HR
CiteertitelSR 2004, 92
SamenvattingHet arrest Vixia/Gerrits: vier belangrijke beslissingen rond de dringende reden.

Ontslag op staande voet; overtreding van controlevoorschriften tijdens ziekte; persoonlijke omstandigheden van de werknemer.
Samenvatting (Bron)8 oktober 2004 Eerste Kamer Nr. C03/120HR RM/JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: VIXIA B.V., gevestigd te Sittard, gemeente Sittard-Geleen, EISERES tot cassatie, advocaat: aanvankelijk mr. A.G. Castermans, thans mr. M.C.J. Jehee, t e g e n [Verweerder], wonende te [woonplaats], VERWEERDER in cassatie, advocaat: mr. R.A.A. Duk. 1. Het geding in feitelijke instanties...
AnnotatorS.F. Fagel
Pagina433-439
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AO9549
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EG, 05-10-2004, C-397/01, C-403/01
CiteertitelSR 2004, 93
SamenvattingArbeidstijd; arbeidstijdrichtlijn; rusttijd
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (grote kamer) van 5 oktober 2004.#Bernhard Pfeiffer (C-397/01), Wilhelm Roith (C-398/01), Albert Suss (C-399/01), Michael Winter (C-400/01), Klaus Nestvogel (C-401/01), Roswitha Zeller (C-402/01) en Matthias Dobele (C-403/01) tegen Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Waldshut eV.#Verzoek om een prejudiciele beslissing: Arbeitsgericht Lorrach - Duitsland.#Sociale politiek - Bescherming van veiligheid en gezondheid van werknemers - Richtlijn 93/104/EG - Werkingssfeer - Hulpverleners die ambulance bemannen in kader van door Deutsches Rotes Kreuz georganiseerde dienst voor medische spoedhulp - Strekking van begrip 'wegvervoer' - Maximale wekelijkse arbeidstijd - Beginsel - Rechtstreekse werking - Afwijking - Voorwaarden.#Gevoegde zaken C-397/01 tot C-403/01.
AnnotatorY. Konijn
Pagina440-443
UitspraakECLI:EU:C:2004:584
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Amsterdam, 19-08-2004, 800/2004 OK
CiteertitelSR 2004, 94
SamenvattingAdviesrecht; (feitelijke) wijziging organisatiestructuur
AnnotatorR.H. van het Kaar
Pagina443-444
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 09-11-2004, 03/4179 WAO
CiteertitelSR, 2004, 95
SamenvattingArbeidsongeschiktheid; schatting-; Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten (SB)
Samenvatting (Bron)Claimbeoordelings- en Borgingssysteem (CBBS). Zolang het CBBS niet wordt aangepast, worden zwaardere eisen gesteld aan motivering schattingsbesluiten.
AnnotatorP.S. Fluit
Pagina444-448
UitspraakECLI:NL:CRVB:2004:AR4719
Artikel aanvragenVia Praktizijn