Praktisch Bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Praktisch Bestuursrecht
Datum 14-10-2013
Aflevering 6
RubriekArtikelen - Subsidies
TitelDe verdeling van schaarse stimuleringssubsidies
CiteertitelPB 2013/6, 4
SamenvattingGemeenten zien zich (nog steeds) geconfronteerd met aanzienlijke bezuinigingsopgaven. Als gevolg van deze bezuinigingen zijn er ook minder subsidieregelingen beschikbaar en de gelden die te vergeven zijn moeten over meerdere gegadigden verdeeld worden. In de media verschijnen dan ook regelmatig berichten over subsidiebudgetten die aanstonds na openstelling al uitgeput zijn.
Auteur(s)R. Benhadi
Pagina4-9
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen - Awb
TitelArtikel 6:13 Awb: de stand van de rechtspraak
CiteertitelPB 2013/6, 10
SamenvattingArtikel 6:13 Algemene wet bestuursrecht (Awb) bepaalt dat geen beroep kan worden ingesteld bij de bestuursrechter indien door een belanghebbende - kort gezegd - (verwijtbaar) geen zienswijze naar voren is gebracht of bezwaar of (administratief) beroep is ingesteld. Artikel 6:13 Awb bevat dus een formeel ontvankelijkheidsvereiste.
Auteur(s)R.J. Boogers , R.E. Wannink
Pagina10-14
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 17-07-2013, 201207421/1/A1
CiteertitelPB 2013/6, 15
SamenvattingBelanghebbende.
Annotator Redactie
Pagina15-15
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Kernbegrippen
TitelAfdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 17-06-2013, 201209590/1/A1
CiteertitelPB 2013/6, 15
SamenvattingAanvraag
Annotator Redactie
Pagina15-16
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bepalingen over besluiten
TitelAfdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 31-07-2013, 201208434/1/A1
CiteertitelPB 2013/6, 16
SamenvattingKennisgeving
Annotator Redactie
Pagina16-17
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bepalingen over besluiten
TitelAfdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 31-07-2013, 201204330/1/A3
CiteertitelPB 2013/6, 17
SamenvattingBijzondere openbaarmakingsregeling
Annotator Redactie
Pagina17-18
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bepalingen over besluiten
TitelAfdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 26-06-2013, 201208489/1/A1
CiteertitelPB 2013/6, 18
SamenvattingMotivering
Annotator Redactie
Pagina18-19
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Handhaving
TitelAfdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 24-07-2013, 201211758/1/A1
CiteertitelPB 2013/6, 19
SamenvattingBestuursdwang
Pagina19-19
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Handhaving
TitelRaad van State, 19-06-2013, 201205948/1/A4
CiteertitelPB 2013/6, 20
SamenvattingVerjaring dwangsommen
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 10 augustus 2010 en 11 augustus 2010 heeft het college twee lasten onder dwangsom opgelegd aan Excluton Beheer B.V. wegens het zonder de daarvoor ingevolge artikel 8.1 van de Wet milieubeheer vereiste vergunning plaatsen van stoominstallaties in een inrichting aan de Waalbandijk 155 te Druten.
Annotator Redactie
Pagina20-20
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:CA3682
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelAfdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 19-06-2013, 20120708/1/A4, 20120709/1/A4, 20120711/1/A4, 20120712/1/A4, 20120714/1/A4, 20120745/1/A4, 20120748/1/A4, 20120751/1/A4, 20120752/1/A4
CiteertitelPB 2013/6, 21
SamenvattingRelativiteitsvereiste
Annotator Redactie
Pagina21-21
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 12-06-2013, 201105754/1/A4
CiteertitelPB 2013/6, 21
SamenvattingBeroepsgronden
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 april 2011 heeft het college aan [appellante sub 2] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor het bewerken van hout en metaal, de opslag van materialen en materieel en het inzamelen en verbranden van A-hout op het perceel [locatie] te [plaats].
Annotator Redactie
Pagina21-22
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:CA2877
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Bezwaar en beroep
TitelAfdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 17-07-2013, 201205300/1/A1
CiteertitelPB 2013/6, 22
SamenvattingPartijen
Annotator Redactie
Pagina22-22
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSignaleringen - Varia
TitelRaad van State, 03-07-2013, 201210135/1/R1
CiteertitelPB 2013/6, 23
SamenvattingWijzigingsbevoegdheid en bevolkingskrimp
Annotator Redactie
Pagina23-24
Artikel aanvragenVia Praktizijn