Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 03-10-2013
Aflevering 7393
RubriekRedactioneel
TitelAfkoop Wob-verzoeken
CiteertitelGst. 2013, 90
SamenvattingDe Volkskrant van 23 augustus jl. berichtte dat Nederlandse gemeenten regelmatig lastige WOB-verzoeken afkopen voor een bedrag van rond de Ä 300. Twee dagen ervoor meldt het NRC Handelsblad dat misbruik van de WOB niet is te bestrijden.
Auteur(s)L.J.M. Timmermans
Pagina487-487
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe 'strafrechtelijke' weigerings- en intrekkingsgrond van artikel 3 lid 6 Wet Bibob
CiteertitelGst. 2013, 91
SamenvattingOp 1 juli 2013 is de Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob in werking getreden. Vanwege deze gebeurtenis zal de Wet Bibob ongetwijfeld weer volop in de belangstelling komen te staan. Op grond van de centrale weigerings- en intrekkingsgrond in de Wet Bibob, te weten artikel 3 lid 1 Wet Bibob, kunnen beschikkingen worden geweigerd of ingetrokken indien sprake is van 'ernstig gevaar' van misbruik van deze beschikking.
Auteur(s)B. van der Vorm
Pagina488-496
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOp doel? Over het functioneren van de Voetbalwet en het vervolg op de evaluatie
CiteertitelGst. 2013, 92
SamenvattingDe Wet MBVEO (ook wel 'Voetbalwet') trad op 1 september 2010 in werking en is in het eerste half jaar van 2012 geŽvalueerd. Op basis van de evaluatie heeft de Minister van Veiligheid en Justitie op 15 maart 2013 zijn voorstel tot aanscherping van de wet gepresenteerd.
Auteur(s)A. Sibma , N. Struiksma , H.B. Winter
Pagina497-509
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State, 27-03-2013, 201204658/1/R2
CiteertitelGst. 2013, 93
SamenvattingVestiging agrarisch bedrijf nabij bestaande woningbouw; representatieve invulling van maximaal planologische mogelijkheden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 april 2012, kenmerk 2012/05-16, heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied, Walstraat 9 - Vissersweg ong. Appeltern" vastgesteld.
AnnotatorC.W.M. van Alphen
Pagina510-516
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:BZ7482
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State, 01-05-2013, 201207804/1/A2
CiteertitelGst. 2013, 94
SamenvattingEen langdurige subsidierelatie kan worden beŽindigd in geval van veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten. Die beŽindiging kan enkel met inachtneming van een redelijke termijn. Opgewekt vertrouwen is beperkt in de tijd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 augustus 2011 heeft de staatssecretaris, voor zover thans van belang, NiNsee medegedeeld dat haar met ingang van het jaar 2013 geen subsidie meer zal worden verleend.
AnnotatorC.N. van der Sluis
Pagina516-520
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:BZ9097
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State, 05-06-2013, 201208866/1/A3
CiteertitelGst. 2013, 95
SamenvattingSluiting woning voor twaalf maanden ex art. 13b Opiumwet zonder voorafgaande waarschuwing. Geen bestraffende sanctie. Aanwezigheid handelshoeveelheid drugs. Wetenschap verhuurder. Woon- en leefklimaat.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 september 2011 heeft de burgemeester onder aanzegging van bestuursdwang gelast de woning aan de Beukelsdijk 66c te Rotterdam (hierna: de woning) voor de duur van twaalf maanden te sluiten.
AnnotatorL.J.J. Rogier
Pagina520-526
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:CA2043
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State, 12-06-2013, 201208666/1/A2
CiteertitelGst. 2013, 96
SamenvattingToetsing door de bestuursrechter van een planschadebesluit dat is gebaseerd op adviezen van verschillende deskundigen, dient terughoudend te zijn. De rechtbank mag niet zonder meer haar eigen oordeel in de plaats stellen van de advisering door de planschadeadviseur(s).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 september 2010 heeft het college een verzoek van [wederpartij] om vergoeding van planschade afgewezen.
AnnotatorJ.W. van Zundert
Pagina526-529
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:CA2850
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHof van Justitie van de Europese Unie, 13-06-2013, C-386/11
CiteertitelGst. 2013, 97
SamenvattingPubliek-publieke samenwerking. (Quasi)-Inbesteden. Teckal-criteria. Toezichtcriterium. Hamburg-criteria.
(Kreis DŁren / Stadt DŁren)
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 13 juni 2013. # Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co. KG tegen Kreis Duren. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Oberlandesgericht Dusseldorf - Duitsland. # Overheidsopdrachten - Richtlijn 2004/18/EG - Begrip ,Overheidsopdracht' - Artikel 1, lid 2, sub a - Overeenkomst tussen twee territoriale lichamen - Overdracht door lichaam van taak van reiniging van bepaalde van zijn ruimten aan ander lichaam tegen financiele vergoeding. # Zaak C-386/11.
AnnotatorR.J.M.H. de Greef , F.H.K. Theissen
Pagina530-535
UitspraakECLI:EU:C:2013:385
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State, 31-07-2013, 201211881/1/R1
CiteertitelGst. 2013, 98
SamenvattingBestemmingsplan Amsterdam dat voorziet in een vermindering van 62 raambordelen in postcodegebied 1012 met als doel zonering van raamprostitutie in twee gebieden waar deze grotendeels kan blijven bestaan. Bestemmingsplan is gericht op doorbreking monocultuur, op verbetering van de functiemenging, verbetering sociale veiligheid en een beter ondernemers- en woon- en leefklimaat.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 oktober 2012 heeft de deelraad het bestemmingsplan "Bestemmingsplan Herbestemmen Raambordelen Binnenstad" vastgesteld en besloten geen exploitatieplan vast te stellen.
AnnotatorJ.W. van Zundert
Pagina535-542
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:575
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties
TitelReactie op het artikel van prof. dr. Bart Hessel
CiteertitelGst. 2013, 99
SamenvattingReactie op het artikel van prof. dr. Bart Hessel, De VNG Model Algemene Subsidieverordening 'subsidie zonder moeite': essentiŽle aanpassingen noodzakelijk om bij subsidiebeleid problemen met staatssteun te voorkomen, in Gst. 2013/33.
Pagina543-544
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties
TitelEen zeer opmerkelijke reactie van Vijverberg Juristen
CiteertitelGst. 2013, 100
SamenvattingOp mijn artikel over de model ASV 'Subsidie zonder moeite' (Gst. 2013/33) heb ik uit gemeentelijke kring en van advocaten veel positieve reacties gehad. Twee gemeentejuristen stuurden mij daarbij, duidelijk meer ter vermaak dan ter lering, de reactie van Vijverberg Juristen die op internet was gezet. Het is aardig dat die digitale reactie nu ook door mevrouw Van Soest in de Gemeentestem (zie hiervoor onder Gst. 2013/99) verschijnt, want dan wordt het voor mij zinvol daarop te reageren.
Auteur(s)B. Hessel
Pagina545-547
Artikel aanvragenVia Praktizijn