European Human Rights Cases

Uitgever Sdu
Tijdschrift European Human Rights Cases
Datum 07-10-2013
Aflevering 10
TitelHof van Justitie EU, 30-05-2013, C-168/13 PPU
CiteertitelEHRC 2013/205
SamenvattingVrijheidsbeneming, Europees Arrestatiebevel, Rechtsbescherming, Opschortingstermijn bij overlevering
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 30 mei 2013.#Jeremy F. tegen Premier ministre.#Verzoek van de Conseil constitutionnel om een prejudiciele beslissing.#Politiele en justitiele samenwerking in strafzaken - Kaderbesluit 2002/584/JBZ - Artikelen 27, lid 4, en 28, lid 3, sub c - Europees aanhoudingsbevel en procedures van overlevering tussen lidstaten - Specialiteitsbeginsel - Verzoek om uitbreiding van Europees aanhoudingsbevel dat overlevering heeft gerechtvaardigd, of verzoek om verdere overlevering aan andere lidstaat - Beslissing van rechterlijke instantie van lidstaat van uitvoering waarbij toestemming wordt gegeven - Opschortend beroep - Toelaatbaarheid.#Zaak C-168/13 PPU.
AnnotatorJ.H. Gerards , R. de Lange
UitspraakECLI:EU:C:2013:358
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 30-04-2013, 49872/11
CiteertitelEHRC 2013/206
SamenvattingVerbod van onmenselijke en vernederende behandeling, Detentieomstandigheden, Recht op vrijheid, Inperking van de toepassing van beperkingen op rechten, Misbruik van bevoegdheid
Samenvatting (Bron)Remainder inadmissible;No violation of Article 3 - Prohibition of torture (Article 3 - Degrading treatment;Inhuman treatment) (Substantive aspect);No violation of Article 3 - Prohibition of torture (Article 3 - Effective investigation) (Procedural aspect);Violation of Article 5 - Right to liberty and security (Article 5-1 - Lawful arrest or detention;Article 5-1-c - Bringing before competent legal authority;Reasonably necessary to prevent fleeing);Violation of Article 5 - Right to liberty and security (Article 5-4 - Procedural guarantees of review;Review of lawfulness of detention);Violation of Article 5 - Right to liberty and security (Article 5-5 - Compensation);Violation of Article 18+5-1-c - Limitation on use of restrictions on rights (Article 18 - Restrictions for unauthorised purposes) (Article 5 - Right to liberty and security;Article 5-1-c - Bringing before competent legal authority)
AnnotatorA.M. van Kalmthout
UitspraakECLI:CE:ECHR:2013:0430JUD004987211
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 02-05-2013, 25156/08
CiteertitelEHRC 2013/207
SamenvattingEigendomsrecht, Kinderbijslag, Terugwerkende kracht, Niet-uitputting rechtsmiddelen
AnnotatorA.M.L. Jansen
UitspraakECLI:CE:ECHR:2013:0502JUD002515608
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 02-05-2013, 25498/08
CiteertitelEHRC 2013/208
SamenvattingToegang tot de rechter, Redelijke termijn
Samenvatting (Bron)Violation of Article 6 - Right to a fair trial (Article 6 - Civil proceedings;Article 6-1 - Access to court);Non-pecuniary damage - award
AnnotatorA.L.M. Jansen
UitspraakECLI:CE:ECHR:2013:0502JUD002549808
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 04-06-2013, 46878/06
CiteertitelEHRC 2013/209
SamenvattingOnschuldpresumptie, Verjaring, Conclusie uit strafrechtelijke procedure overgenomen in civiele procedure
Samenvatting (Bron)Preliminary objection joined to merits and dismissed (Article 35-3 - Ratione materiae);Remainder inadmissible;Violation of Article 6 - Right to a fair trial (Article 6 - Civil proceedings;Article 6-2 - Presumption of innocence);Pecuniary damage - claim dismissed;Non-pecuniary damage - award
UitspraakECLI:CE:ECHR:2013:0604JUD004687806
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 18-06-2013, 48609/06
CiteertitelEHRC 2013/210
SamenvattingRecht op leven, Dood van vijftien kinderen in instelling voor fysiek en mentaal gehandicapten, Tekort aan eten, medicijnen en overige basisbehoeften, Nalaten van verantwoordelijke autoriteiten die op de hoogte waren van ernst van situatie, Onderzoek en procedurele mechanismen onvoldoende
Samenvatting (Bron)Preliminary objection joined to merits and dismissed (Article 35-1 - Exhaustion of domestic remedies);Remainder inadmissible;Violation of Article 2 - Right to life (Article 2 - Positive obligations;Article 2-1 - Effective investigation) (Procedural aspect);Non-pecuniary damage - award;Non-pecuniary damage - finding of violation sufficient
AnnotatorA.E.M. Leijten
UitspraakECLI:CE:ECHR:2013:0618JUD004860906
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 18-06-2013, 50474/08
CiteertitelEHRC 2013/211
SamenvattingRecht op respect voor de woning, Geluidsoverlast van treinen, Positieve verplichtingen, Tijdige en effectieve handhaving van regelgeving
Samenvatting (Bron)Violation of Article 6 - Right to a fair trial (Article 6 - Civil proceedings;Article 6-1 - Reasonable time);Violation of Article 8 - Right to respect for private and family life (Article 8 - Positive obligations;Article 8-1 - Respect for home)
AnnotatorD.G.J. Sanderink
UitspraakECLI:CE:ECHR:2013:0618JUD005047408
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 18-06-2013, 14326/11
CiteertitelEHRC 2013/212
SamenvattingRecht op leven, Positieve procedurele verplichtingen, Falend toezicht, Aansprakelijkheid voor bouwvallige opstallen op gemeentegrond
Samenvatting (Bron)Violation of Article 2 - Right to life (Article 2 - Positive obligations;Article 2-1 - Life;Effective investigation);Pecuniary damage - award;Non-pecuniary damage - award
AnnotatorM.K.G. Tjepkema
UitspraakECLI:CE:ECHR:2013:0618JUD001432611
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 16-06-2013, 28775/12
CiteertitelEHRC 2013/213
SamenvattingRecht op gezinsleven, Tijdelijke verlating kind, Plaatsing kind in opvangcentrum, Ontzetting uit ouderlijke macht, Mechanisch oordeel, Onvoldoende rekening gehouden met omstandigheden van de zaak, Onvoldoende onderzoek opvoedkundige capaciteiten moeder
UitspraakECLI:CE:ECHR:2013:0616JUD002877512
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 25-06-2013, 6087/03
CiteertitelEHRC 2013/214
SamenvattingMishandeling door de politie, Onafdoende onderzoek, Ontoegankelijk en ongeschikt gevangeniscomplex voor persoon met handicap, VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
Samenvatting (Bron)Preliminary objections joined to merits and dismissed (Article 35-1 - Exhaustion of domestic remedies;Six month period);Remainder inadmissible;Violation of Article 3 - Prohibition of torture (Article 3 - Effective investigation) (Procedural aspect);Violation of Article 3 - Prohibition of torture (Article 3 - Degrading treatment) (Substantive aspect);Non-pecuniary damage - award
AnnotatorL. Waddington
UitspraakECLI:CE:ECHR:2013:0625JUD000608703
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 25-06-2013, 33194/07
CiteertitelEHRC 2013/215
SamenvattingMarteling bij politieverhoor, bewijs van marteling, Positieve en substantieve schending, Gebruik tot bewijs van door marteling, zonder rechtsbijstand afgelegde, belastende verklaring, Gebruik van onrechtmatig verkregen bewijs in strafvervolging jegens derde, Schending recht op eerlijk proces
AnnotatorF.P. Olcer
UitspraakECLI:CE:ECHR:2013:0625JUD003319407
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 04-07-2013, 21788/06
CiteertitelEHRC 2013/216
SamenvattingRecht op eerlijk proces, Recht op daadwerkelijk rechtsmiddel, Wachtlijst voor grote woning, Arguable claim
Samenvatting (Bron)Remainder inadmissible;No violation of Article 6 - Right to a fair trial (Article 6 - Civil proceedings;Article 6-1 - Access to court)
UitspraakECLI:CE:ECHR:2013:0704JUD002178806
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 09-07-2013, 2330/09
CiteertitelEHRC 2013/217
SamenvattingGrote Kamer, Verenigingsvrijheid, Vakbondsvrijheid, Godsdienstvrijheid, Vakbond binnen Orthodoxe Kerk, Weigering registratie, Ruime margin of appreciation, Neutraliteit staat, Kerkelijke autonomie
Samenvatting (Bron)No violation of Article 11 - Freedom of assembly and association (Article 11-1 - Freedom of association)
AnnotatorF. Dorssemont
UitspraakECLI:CE:ECHR:2013:0709JUD000233009
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 09-07-2013, 35943/10
CiteertitelEHRC 2013/218
SamenvattingVerenigingsvrijheid, Verbod sociale organisatie, Intimidatie op raciale grondslag, Bescherming van de democratie
Samenvatting (Bron)No violation of Article 11 - Freedom of assembly and association (Article 11-1 - Freedom of association)
AnnotatorP. de Morree
UitspraakECLI:CE:ECHR:2013:0709JUD003594310
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 12-07-2013, 25424/09
CiteertitelEHRC 2013/219
SamenvattingOnschuldpresumptie, Toepassingsbereik na einde criminal charge, Afwijzing schadevergoeding na herziening, Grote Kamer
Samenvatting (Bron)No violation of Article 6 - Right to a fair trial (Article 6-2 - Presumption of innocence)
UitspraakECLI:CE:ECHR:2013:0712JUD002542409
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 23-07-2013, 19866/04
CiteertitelEHRC 2013/220
SamenvattingVerbod onmenselijke of vernederende behandeling, Recht op vrijheid, Recht op eerlijk proces, Detentie gehandicapte, Duur detentie, Onschuldpresumptie
Samenvatting (Bron)Remainder inadmissible;Violation of Article 5 - Right to liberty and security (Article 5-3 - Length of pre-trial detention;Reasonableness of pre-trial detention);Violation of Article 6 - Right to a fair trial (Article 6 - Criminal proceedings;Article 6-2 - Presumption of innocence);Pecuniary damage - claim dismissed;Non-pecuniary damage - award
UitspraakECLI:CE:ECHR:2013:0723JUD001986604
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 23-07-2013, 42337/12
CiteertitelEHRC 2013/221
SamenvattingDetentie, rechtsmiddelen, Detentie, rechtmatigheid, Detentieomstandigheden, Asiel
Samenvatting (Bron)Remainder inadmissible;Violation of Article 5 - Right to liberty and security (Article 5-4 - Review of lawfulness of detention;Speediness of review);Violation of Article 5 - Right to liberty and security (Article 5-1-f - Expulsion;Extradition;Prevent unauthorised entry into country);Non-pecuniary damage - award
AnnotatorM. den Heijer
UitspraakECLI:CE:ECHR:2013:0723JUD004233712
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 25-07-2013, 27183/04
CiteertitelEHRC 2013/222
SamenvattingRecht op privéleven, Recht op het ongestoord genot van eigendom, Afdwingbare belastingschuld, Gedwongen verkoop woning, Fair balance, Due diligence
Samenvatting (Bron)Remainder inadmissible;Violation of Article 1 of Protocol No. 1 - Protection of property (Article 1 para. 2 of Protocol No. 1 - Control of the use of property);Violation of Article 8 - Right to respect for private and family life (Article 8-1 - Respect for family life;Respect for home;Respect for private life);Pecuniary damage - award;Non-pecuniary damage - award
UitspraakECLI:CE:ECHR:2013:0725JUD002718304
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 30-07-2013, 948/12
CiteertitelEHRC 2013/223
SamenvattingGezinshereniging, Belang van het kind
Samenvatting (Bron)No violation of Article 8 - Right to respect for private and family life (Article 8-1 - Respect for family life)
AnnotatorA.J.Th. Woltjer
UitspraakECLI:CE:ECHR:2013:0730JUD000094812
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 01-08-2013, 33774/08
CiteertitelEHRC 2013/224
SamenvattingRecht op gezinsleven, Schizofrenie en ouderlijk gezag, Omgangsregeling, Procedurele zorgvuldigheid, Belang van het kind
Samenvatting (Bron)No violation of Article 8 - Right to respect for private and family life (Article 8-1 - Respect for family life);No violation of Article 14+8 - Prohibition of discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 8 - Right to respect for private and family life;Article 8-1 - Respect for family life)
UitspraakECLI:CE:ECHR:2013:0801JUD003377408
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 01-08-2013, 70427/11
CiteertitelEHRC 2013/225
SamenvattingDetentie, rechtsmiddelen, Detentie, rechtmatigheid, Detentieomstandigheden, Asiel
Samenvatting (Bron)Remainder inadmissible;Violation of Article 3 - Prohibition of torture (Article 3 - Degrading treatment) (Substantive aspect)
UitspraakECLI:CE:ECHR:2013:0801JUD007042711
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 04-06-2013, 7841/08, 57900/12
CiteertitelEHRC 2013/226
SamenvattingRecht op eerbiediging van privéleven, Afname en opslag van DNA-materiaal en DNA-profielen van voor strafbare feiten veroordeelde personen, Niet-ontvankelijkheid van de klachten
AnnotatorM.M. Groothuis
UitspraakECLI:CE:ECHR:2013:0604JUD000784108
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 04-06-2013, 54984/09
CiteertitelEHRC 2013/227
SamenvattingRecht op een eerlijk proces, Rapport openbare rapporteur
AnnotatorF.H. Fernhout
UitspraakECLI:CE:ECHR:2013:0604JUD005498409
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 11-06-2013, 12626/13, 2522/12
CiteertitelEHRC 2013/228
SamenvattingKiesrecht, Kiesrechtuitsluiting gedetineerden, Reikwijdte art. 3 Eerste Protocol, Slachtofferstatus
AnnotatorR. de Lange
UitspraakECLI:CE:ECHR:2013:0611JUD001262613
Artikel aanvragenVia Praktizijn