Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 19-11-2013
Aflevering 7395
RubriekRedactioneel
TitelBig men
CiteertitelGst. 2013, 109
SamenvattingIn zijn recente boek The origins of political order beschrijft de bekende politiek filosoof Francis Fukuyama de wat tragische geschiedenis van de Big Men. Het verhaal speelt zich af aan de andere kant van de wereld, MelanesiŽ, in de periode voordat de Britten en AustraliŽrs er de ons bekende moderne instituties als parlementen en verkiezingen introduceerden.
Auteur(s)S.A.J. Munneke
Pagina585-585
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Wet gemeenschappelijke regelingen en de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur
CiteertitelGst. 2013, 110
SamenvattingDe wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en aanverwante regelgeving onder de loep genomen - deel 1
Auteur(s)R.J.M.H. de Greef
Pagina586-595
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet risico van de voorlopige voorziening en van de uitspraak in eerste aanleg
CiteertitelGst. 2013, 111
SamenvattingIn eerste aanleg kan de bestuursrechter bijvoorbeeld een beslissing op bezwaar vernietigen en een primair opgelegde last onder dwangsom herroepen. In vertrouwen op de juistheid van deze uitspraak zal de betrokkene zich doorgaans van de last niets aantrekken. Maar indien het bestuursorgaan met succes hoger beroep instelt en de Afdeling het beroep tegen de beslissing op bezwaar alsnog ongegrond verklaart, wordt de betrokkene in principe geconfronteerd met het risico dat blijkt dat hij de dwangsom moet betalen.
Auteur(s)U.T. Hoekstra
Pagina596-603
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State, 03-07-2013, 201201524/1/A3
CiteertitelGst. 2013, 112
SamenvattingOpleggen boete van Ä 900,00 wegens overtreding van art. 20 lid 1 Dhw. Alcohol verstrekt aan een persoon van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt. Anonieme getuigenverklaringen. Strijd met art. 6 EVRM.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 december 2010 heeft de minister aan [wederpartij] een boete opgelegd van 900,00 wegens overtreding van artikel 20, eerste lid, van de Drank- en Horecawet (hierna: de DHW), omdat in haar onderneming bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank werd verstrekt aan een persoon van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt.
AnnotatorL.J.J. Rogier
Pagina604-609
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:111
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State, 10-07-2013, 201200312/1/R4
CiteertitelGst. 2013, 113
SamenvattingUniforme openbare voorbereidingsprocedure; horen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 oktober 2011 heeft de raad het bestemmingsplan "Recreatiepark d'Olde Kamp te Ansen" (hierna: het plan) vastgesteld.
AnnotatorL.M. Koenraad
Pagina609-615
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:188
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State, 31-07-2013, 201209255/1/A2
CiteertitelGst. 2013, 114
SamenvattingPlanschade als gevolg van projectvrijstelling bouw moskee; negatieve gevoelswaarde en aantasting sociale veiligheid; betekenis groenvoorziening bij planvergelijking; weging schadefactoren; schade minder dan forfaitair NMR; bestuursorgaan mag afgaan op advies planschadecommissie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 juni 2010 heeft het college aan [appellant] en anderen vergoeding van planschade toegekend.
AnnotatorJ.W. van Zundert
Pagina615-619
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:566
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State, 07-08-2013, 201207813/1/A1
CiteertitelGst. 2013, 115
SamenvattingVoor de toepassing van art. 5.18 Bor is vereist dat aannemelijk is dat na het verstrijken van de gestelde termijn geen behoefte meer bestaat aan de tijdelijke voorziening. Omdat het de bedoeling is dat het bedrijf ter plaatse wordt voortgezet is niet voldoende aangetoond dat na afloop van de termijn geen behoefte meer bestaat aan de tijdelijke unit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 april 2011 heeft het college aan Alex Strand en Horeca Exploitatie, handelend onder de naam Strandpaviljoen "VIEW", een omgevingsvergunning voor de duur van vijf jaar verleend voor het plaatsen van een unit op het perceel Oost-Westweg 1 te Kamperland (hierna: het perceel).
AnnotatorF. Limpens-Cuijpers
Pagina620-623
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:625
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State, 14-08-2013, 20120362/1/A3
CiteertitelGst. 2013, 116
SamenvattingLast onder bestuursdwang tot snoeien van haag. Openbaarheid van weg vs. openbare weg in feitelijke zin. Beperking van eigendom. Overeenkomst inzake gebruik van een weg. Herhaling van argumenten in soortgelijk geschil. Geen kennelijk onredelijk gebruik van procesrecht. (Ubbergen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 september 2011 heeft het college [appellant] gelast de haag aan de zijde van de woning aan de [locatie] te Ooij (hierna: de haag, de woning) uiterlijk 3 oktober 2011, zodanig te snoeien dat de doorgang van de naast de woning gelegen weg (hierna: de weg) niet langer wordt belemmerd.
AnnotatorH.Ph.J.A.M. Hennekens
Pagina623-627
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:709
Artikel aanvragenVia Praktizijn