Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht
Datum 15-01-2005
Aflevering 1
TitelDiscriminatie van kinderen inhet nationaliteitsrecht
CiteertitelFJR, 2005, nr. 1
SamenvattingEditorial.
Pagina1-1
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOmgang en 'het belang van het kind'
CiteertitelFJR, 2005, nr. 2
SamenvattingIn problematisch verlopende scheidings- en omgangssituaties wordt regelmatig psychologisch onderzoek van het betrokken kind (c.q. de kinderen) noodzakelijk geacht. Ook de ouders van deze kinderen worden bij zo'n onderzoek betrokken. In dit artikel zal worden betoogd dat het primair van belang is om alleen de ouders - als de belangrijkste probleemhouders - psychologisch en eventueel ook psychiatrisch te laten onderzoeken. Slechts in bepaalde gevallen, zoals een ernstig vermoeden van seksueel misbruik, zou ook nadrukkelijk het kind bij het onderzoek dienen te worden betrokken.
Auteur(s)R.A.R. Bullens , J. de Ridder
Pagina2-8
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOnder het zwaard van Damocles. De status in Nederland van in het buitenland voltrokken huwelijken die naar normaal toepasselijk recht vernietigbaar zijn
CiteertitelFJR, 2005, nr. 3
SamenvattingIn deze bijdrage wordt de problematiek besproken van de status in Nederland van buiten Nederland voltrokken huwelijken die naar normaal toepasselijk recht vernietigbaar zijn. Het gaat daarbij om de vraag naar de status indien deze vraag rijst als hoofdvraag. Doorheen de bijdrage zal worden gewezen op diverse verwikkelingen die kunnen ontstaan, bijvoorbeeld bij de afbakening van deze categorie huwelijken van andere problematische huwelijken.
Auteur(s)V. van den Eeckhout
Pagina9-19
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet AMK een schakel in de keten?
CiteertitelFJR, 2005, nr. 4
SamenvattingWat ging er mis?
Savanna, het meisje van drie jaar dat dood in de kofferbak gevonden werd. Haar jongere zusje van de laatste nieuwe vriend van moeder heette Rowena, naar het in stukken gesneden gevonden 'meisje van Nulde'. Eerdere kinderen van de moeder van Savanna en Rowena waren uithuisgeplaatst. Als u wilt weten wat er nou mis ging in deze casus dan zouden de volgende drie vragen moeten worden beantwoord: 1. (Wat) Is er gediagnosticeerd inzake kindermishandeling? 2. Is er een lege artis risicotaxatie aan die diagnostiek gekoppeld geworden? 3. Zijn deze inhoudelijke bevindingen ongeschonden door de keten heen overgedragen en op waarde geschat?
Auteur(s)P. Pollman
Pagina18-22
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties
TitelReacties op: De Wet op de jeugdzorg en het bestuursrechtelijke zorgenkindje, door mr. M.F.M. van den Berg
CiteertitelFJR, 2005, nr. 5
SamenvattingIn het bovengenoemde artikel, gepubliceerd in FJR 2004, 111, (p. 266-270), wordt ingegaan op de bestuurlijke procedure met betrekking tot het indicatiebesluit zoals genoemd in de nieuwe Wet op de jeugdzorg.
Auteur(s)P. Veenendaal
Pagina22-24
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNaschrift van de auteur M.F.M. v.d. Berg op de ingezonden brief van de heer Veenendaal (FJR 2005, 5)
CiteertitelFJR, 2005, nr. 6
Auteur(s)M.F.M. van den Berg
Pagina24-24
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNotitie
TitelAdoptie van buitenlandse kinderen door Nederlandse adoptiefouders
CiteertitelFJR, 2005, nr. 9
SamenvattingDe inwerkingtreding van de Wet conflictenrecht adoptie (WCAd) vormt een mooie aanleiding om de ingewikkelde regelgeving rondom de adoptie van buitenlandse kinderen door Nederlandse adoptiefouders op een rijtje te zetten.
Auteur(s)L. Hertsig
Pagina27-31
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Schadevergoeding
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 15-09-2004, 03/1431
CiteertitelFJR, 2005, nr. 10
SamenvattingVordering tot materiŽle en immateriŽle schadevergoeding van een indertijd 12-jarige Filippijns meisje tegen Nederlandse sekstoerist naar Filippijns recht.
Samenvatting (Bron)Een Filippijns meisje en haar ouders vorderen materiŽle en immateriŽle schadevergoeding door een Nederlandse man die het meisje seksueel heeft misbruikt. Toepasselijk recht? De rechtbank beoordeelt de vorderingen naar Filippijns recht. Gedaagde is in beginsel civielrechtelijk aansprakelijk voor de gevolgen van zijn handelen. De feiten zijn naar Filippijns recht niet verjaard. De bedragen die het meisje wegens immateriŽle schade heeft gevorderd, worden door de rechtbank toegewezen. De rechtbank acht voldoende komen vast te staan dat er sprake is van door gedaagde veroorzaakte, immateriŽle schade bij het meisje. Aan materiŽle schadevergoeding wordt aan het meisje een vergoeding wegens loonderving toegekend. De rechtbank acht aannemelijk dat het meisje een jaar niet heeft kunnen werken. De immateriŽle schade van de vader wordt als onvoldoende onderbouwd afgewezen. Aan de moeder wordt enige vergoeding wegens immateriŽle schade toegekend.
Pagina31-32
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2004:AR4546
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Huwelijksvermogensrecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 11-12-2003, ---
CiteertitelFJR, 2005, nr. 11
SamenvattingVerdeling van gemeenschap; overwaarde voormalige echtelijke woning; nominaal vergoedingsrecht van privť-bijdrage in verwerving van de woning.
Pagina32-32
Artikel aanvragenVia Praktizijn