Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum 06-12-2013
Aflevering 9
RubriekRedactioneel
TitelEen Januskop in het bestuursrecht
CiteertitelNTB 2013, 33
SamenvattingOndanks kritiek en relativeringen vormt het besluitbegrip nog altijd een van de fundamenten van ons bestuursrecht. Al vroeg bij de bestudering van het bestuursrecht wordt dan ook juridische studenten geleerd wat een besluit - via de bekende elementen van art. 1:3 Awb - en hoe een besluit gekwalificeerd kan worden.
Auteur(s)J.A.F. Peters
Pagina205-209
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelDe 'losse eindjes' van Titel 8.4 Awb
CiteertitelNTB 2013, 34
SamenvattingDe Awb bevat sinds 1 juli 2013 een nieuwe Titel 8.4 over schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten, als nieuwe regeling in de plaats van het oude artikel 8:73 Awb en het beroep tegen een zuiver schadebesluit. De nieuwe regeling is kort en ziet er eenvoudig uit. Deze eenvoud heeft het voordeel van de toegankelijkheid, maar er is ook een aantal dingen ongeregeld gebleven. De meest opvallende losse eindjes van de nieuwe regeling worden in deze bijdrage besproken. Uiteraard wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om te beschrijven hoe de nieuwe regeling in elkaar zit.
Auteur(s)B.J. van Ettekoven , B.J. Schueler
Pagina209-221
LinkVolledige tekst artikel (uu.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelBestuur en privaatrecht
CiteertitelNTB 2013, 35
Samenvatting1. Algemeen
2. De overheid in het (privaatrechtelijke) rechtspersonenrecht
2.1 Publiekrechtelijke rechtspersonen
2.2 Privaatrechtelijke rechtspersonen
3. Vertegenwoordiging
4. Goederen-/burenrecht
5. Verjaring
5.1 Bestuursrechtelijke geldschulden
5.2 Overeenkomsten
5.3 Onrechtmatige daad van burgers jegens de overheid
5.4 Onverschuldigde betaling
6. Overeenkomsten met de overheid
6.1 Algemeen
6.2 Privaatrechtelijke overeenkomsten
6.3 Bevoegdhedenovereenkomsten
6.4 Gemengde overeenkomsten
7. Onrechtmatige daad
7.1 Rechtsmachtverdeling
7.2 Onrechtmatige overheidsdaad
8. Onverschuldigde betaling
9. Ongerechtvaardigde verrijking
Auteur(s)M.W. Scheltema
Pagina222-227
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelEuropees staats- en bestuursrecht
CiteertitelNTB 2013, 36
Samenvatting1. Constitutionele aspecten
1.1 Europese institutionele ontwikkelingen
1.2 Het wetgevingsproces
1.2.1 Europese wetgeving en subsidiariteit
1.2.2 Implementatievragen
1.3 Toezicht en samenwerking
1.4 Nationale bestuursorganisatie
2. Doorwerking van Unierecht
2.1 Voorrang algemeen
2.2 Doorwerking van Uniehandelingen
2.2.1 Primair Unierecht
2.2.2 Verordening
2.2.3 Richtlijnen
2.2.4 Besluiten
2.2.5 Andere handelingen
2.3 Europese invloed op nationale bestuursinstrumenten
3. Rechtsbescherming
3.1 Stelsel van rechtsbescherming
3.1.1 Algemeen
3.1.2 PrejudiciŽle procedure en andere vormen van samenwerking
3.2 Toegang tot de rechter
3.2.1 Fatale termijnen
3.2.2 Procespartijen
3.2.3 Voor beroep vatbare handeling
3.2.4 Andere aspecten van de toegang tot de rechter
3.3 Behandeling van het geschil
3.3.1 Rechterlijke beoordeling en bewijs
3.3.2 Ambtshalve toepassing Unierecht
3.4 Uitspraak
3.5 Voorlopige voorziening
4. Rechtsbeginselen en fundamentele rechten
4.1 Algemeen
4.2 Gelijkheid
4.3 Evenredigheid
4.4 Vertrouwen en rechtszekerheid
4.5 Rechten van verdediging
4.6 Transparantie en openbaarheid van bestuur
4.7 Andere beginselen
4.8 Fundamentele rechten
5. Handhaving en schadevergoeding
5.1 Handhaving
5.1.1 Instrumenten
5.1.2 Specifieke waarborgen
5.2 Aansprakelijkheid
Auteur(s)A.P.W. Duijkersloot , R. Ortlep , M.J.M. Verhoeven , R.J.G.M. Widdershoven
Pagina228-238
LinkVolledige tekst artikel (UU.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn