Ars Aequi

Uitgever Stichting Ars Aequi
Tijdschrift Ars Aequi
Datum 11-12-2013
Aflevering 12
RubriekRedactioneel
TitelKrom rechtspreken
CiteertitelAA 2013, 901
SamenvattingVoor de Rechtbank Haarlem staat een jonge vrouw terecht voor cocaïnesmokkel. In ruil voor een beloning en een gratis vakantie in Brazilië had zij toegezegd zich voor te doen als de partner van een man, met wie ze daar documenten moest ophalen. Eenmaal in Brazilië blijkt het niet om documenten, maar om cocaïne te gaan. Toch aanvaardt ze de terugreis; als ze weigert, staan doodsbedreigingen haar te wachten.
Auteur(s)J. Valk
Pagina901-901
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijzondere boeken
TitelRechtsbeginselen als brug over troebel water
CiteertitelAA 2013, 902
SamenvattingOver het antwoord op de vraag, welk boek voor mijn werk en leven als jurist van beslissende betekenis is geweest, hoef ik niet lang na te denken. Dat was de eerste druk van Beginselen van het Nederlandse staatsrecht van de hand van A.D. Belinfante, destijds hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.
Auteur(s)E. Hirsch Ballin
Pagina902-903
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAmuse
TitelEen ontmoeting tussen psychologie en aansprakelijkheidsrecht: Het anchoring effect
CiteertitelAA 2013, 904
SamenvattingOns civielrechtelijke aansprakelijkheidsrecht wordt grotendeels gevormd en hervormd door en bij de toepassing van de regels van aansprakelijkheid en schadevergoeding in de dagelijkse juridische praktijk.
Auteur(s)L. Enneking , I. Giesen , R. Rijnhout
Pagina904-906
LinkVolledige tekst artikel (ivogiesen.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerdieping
TitelPayrolling: over duiding en verbinding
CiteertitelAA 2013, 907
SamenvattingDe auteur behandelt de vraag op welke feitelijke constellaties payrolling betrekking heeft. Vervolgens komt aan de orde of payrolling van binnen de definitie van de uitzendovereenkomst in art. 7:690 BW. Daarna volgt een beschouwing over de vraag wie de werkgever is van de gepayrollde werknemer: het payrollbedrijf of de inlener.
Auteur(s)L. Verburg
Pagina907-914
LinkVolledige tekst artikel (ru.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelHet recht geïllustreerd aan de hand van oude auto's
CiteertitelAA 2013, 915
SamenvattingToen ik ruim een halve eeuw terug met mijn studie begon, waren het paarden en koeien die in de jurisprudentie de dienst uitmaakte. De verse en drachtige koe, zeug geel (excuus: dat was een varken), het Azewijnse paard: zij illustreerden de soms onnavolgbare werking van het recht. Later moesten die negentiende-eeuwse relieken plaats maken voor de auto.
Auteur(s)E. Hondius
Pagina915-915
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelHoudbare overheidsfinanciën en gemeentelijke autonomie
CiteertitelAA 2013, 916
SamenvattingHoe Europese begrotingsnormen interbestuurlijke verhoudingen raken.
Auteur(s)W. van der Woude
Pagina916-920
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelWat juristen van apen kunnen leren
CiteertitelAA 2013, 921
SamenvattingIn 2009 ontvingen de primatologen Sarah Hrdy en Frans de Waal een eredoctoraat aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht voor onder andere hun onderzoek naar de evolutionaire basis van menselijke waarden.
Auteur(s)H. Gommer
Pagina921-928
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelTentameninterpretatie
CiteertitelAA 2013, 928
SamenvattingIn februari 1976 koopt Haviltex een bloemschuim-snijmachine van Emes en Lagerwerf. Volgens de koopovereenkomst mag Haviltex de machine tot het eind van het jaar 'teruggeven' in ruil voor de koopprijs.
Auteur(s)R. Schutgens
Pagina928-928
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnnotatie
TitelHoge Raad, 04-10-2013, 12/04606
CiteertitelAA 2013, 929
SamenvattingIn de onderhavige beschikking gaat de Hoge Raad in op de betekenis van het in artikel 1:247 lid 4 BW bedoelde gelijkwaardig ouderschap en op de vraag of op het uitgangspunt hiervan een uitzondering kan worden gemaakt.
Auteur(s)A.J.M. Nuytinck
Pagina929-931
LinkVolledige tekst artikel (ru.nl)
UitspraakECLI:NL:HR:2013:847
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnnotatie
TitelGerechtshof Amsterdam, 18-10-2012, 200.111.124/01 OK
CiteertitelAA 2013, 932
SamenvattingErasmus MC Holding: omvat arbitragebeding tussen partners in een BV afstand van enquêterecht?
AnnotatorM.J.G.C. Raaijmakers
Pagina932-937
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2012:5614
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnnotatie
TitelDe zaak Basebya
CiteertitelAA 2013, 938
SamenvattingOp 1 maart 2013 veroordeelt de Haagse rechtbank Yvonne Basebeya tot 6 jaar en 8 maanden gevangenisstraf voor het meermalen opruien tot het plegen van genocide in Rwanda in de periode van 2 oktober 1991 tot 6 april 1994. Als hooggeplaatst lid van la Coalition pour la Défense de la République (CDR) heeft Basebya volgens de rechtbank het extremistische anti-Tutsi-gedachtegoed van deze politieke partij tijdens verschillende bijeenkomsten met jongerenmilities uitgedragen. Onder haar leiding hebben de jongeren liederen gezongen die opriepen tot het vernietigen van Tutsi’s. De rechtbank spreekt Basebya vrij van genocide, poging tot genocide, moord en samenspanning tot genocide en oorlogsmisdrijven.
Samenvatting (Bron)De rechtbank in Den Haag heeft op 1 maart 2013 Yvonne Basebya veroordeeld wegens opruiing tot genocide, gepleegd in Rwanda tussen 1990 en 1994. Yvonne Basebya is daarvoor veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar en 8 maanden. De rechtbank acht genocide, poging tot genocide, moord, samenspanning tot genocide en oorlogsmisdrijven niet wettig en overtuigend bewezen. Unofficial translation of ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ4292 is available: ECLI:NL:RBDHA:2013:8710. Only the Dutch text of the full verdict is authentic.
AnnotatorE. van Sliedregt
Pagina938-943
LinkVolledige tekst artikel (vu.nl)
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2013:BZ4292
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnnotatie
TitelDe dubbel en dwars betaalde oproepkracht
CiteertitelAA 2013, 944
SamenvattingDe in 1999 in werking getreden wet Flexibiliteit en zekerheid1 betrof een breed scala van onderwerpen, waarvan de zogenoemde ketenregeling voor opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (art. 7:668a BW) de bekendste is. Enkele van de destijds ingevoerde maatregelen waren in het bijzonder bedoeld om de rechtspositie van oproepkrachten en andere flexibele krachten te verbeteren. Tot die maatregelen behoorden onder meer de rechtsvermoedens van artikel 7:610a BW (is sprake van een arbeidsovereenkomst?) en artikel 7:610b BW (wat is de omvang van de bedongen arbeid?), alsmede de minimumaanspraak op loon per oproep neergelegd in artikel 7:628a BW. Over dit laatste wetsartikel handelt het arrest van de Hoge Raad dat in deze annotatie centraal staat.
Auteur(s)W.H.A.C.M. Bouwens
Pagina944-947
LinkVolledige tekst artikel (vu.nl)
UitspraakECLI:NL:HR:2013:BZ2907
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnnotatie
TitelHof van Justitie van de Europese Unie, 18-07-2013, C-147/12
CiteertitelAA 2013, 948
SamenvattingDoorbraak van aansprakelijkheid in het IPR.
(OFAB / Frank Koot, Evergreen Investments B.V.)
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 18 juli 2013. # OFAB, Ostergotlands Fastigheter AB tegen Frank Koot en Evergreen Investments BV. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Hovratten for Nedre Norrland - Zweden. # Justitiele samenwerking in burgerlijke zaken - Verordening (EG) nr. 44/2001 - Bevoegde gerecht - Bijzondere bevoegdheden ,ten aanzien van verbintenissen uit overeenkomst' en ,ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad'. # Zaak C-147/12.
AnnotatorA.A.H. van Hoek
Pagina948-954
UitspraakECLI:EU:C:2013:490
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRode draad 'Historische wortels van het recht'
TitelMandata principis
CiteertitelAA 2013, 957
SamenvattingDe mandata principis waren praktische en morele richtlijnen die met name de provinciale gouverneurs meekregen wanneer zij hun ambt in het grote rijk aanvaardden.
Auteur(s)J. Lokin
Pagina957-964
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRode draad 'Historische wortels van het recht'
TitelMensenrechten bij Cicero
CiteertitelAA 2013, 965
SamenvattingIn de ontstaansgeschiedenis van het begrip mensrechten in de Grieks-Romeinse traditie neemt Cicero een bijzondere plaats in. Mede onder invloed van Antiochus van Ascalon paste Cicero de natuurrechtstheorie van de Stoa zo aan dat we in Over de wetten, maar ook in Over de taken van een impliciet gebruik van het begrip kunnen spreken.
Auteur(s)R. Brouwer
Pagina965-970
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekProefschrift
TitelAlle omstandigheden van het geval
CiteertitelAA 2013, 971
SamenvattingEen onderzoek naar de omstandigheden die de werking van de redelijkheid en de billijkheid beïnvloeden.
Auteur(s)P. Wolters
Pagina971-974
LinkVolledige tekst artikel (ru.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn