Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 24-12-2013
Aflevering 7397
RubriekRedactioneel
TitelBinnengemeentelijke decentralisatie op de agenda
CiteertitelGst. 2014, 124
Auteur(s)D.J. Elzinga
Pagina673
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe bedrijfsvoeringsorganisatie in de Wet gemeenschappelijke regelingen: een nieuwe vorm van samenwerking?: de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en aanverwante regelgeving onder de loep genomen - deel 2
CiteertitelGst. 2014, 125
SamenvattingIn het eerste deel (Gst. 2013/110) van dit tweeluik is ingegaan op het Voorstel voor wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen dat thans in de Tweede Kamer aanhangig is, voor zover dit wetsvoorstel veranderingen aanbrengt in de huidige samenwerkingsvormen die de Wet Gemeenschappelijke regelingen kent. Er wordt echter ook een nieuwe samenwerkingsvorm geintroduceerd, namelijk de bedrijfsvoeringsorganisatie. In dit artikel wordt op deze samenwerkingsvorm ingegaan.
Auteur(s)R.J.M.H. de Greef
Pagina674-681
LinkVolledige tekst artikel (kokxdevoogd.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State, 5 juni 2013, nr. 201202242/1/A3
CiteertitelGst. 2014, 126
SamenvattingWeigering exploitatievergunning voor een horecabedrijf. Verhouding Dhw en gemeentelijke APV.
Auteur(s)C.W.M. van Alphen
Pagina682-685
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State, 18 september 2013, nr. 201208105/1/R2
CiteertitelGst. 2014, 127
SamenvattingCriterium voor duurzame ontwrichting voorzieningenniveau voortaan als op aanvaardbare afstand niet is voorzien in eerste levensbehoeften; geen strijd met provinciale omgevingsverordening omdat het niet gaat om bedrijventerrein; gemeentelijke structuurvisie staat niet in de weg aan verplaatsing en vergroting supermarkt. (Bergen op Zoom)
Auteur(s)J.W. van Zundert
Pagina685-693
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State, 11 september 2013, nr. 201207315/1/A3
CiteertitelGst. 2014, 128
SamenvattingAfwijzing verzoek om dwangsom. WOB-verzoek is vormvrij. Ter beoordeling van bestuursorgaan binnen welk kader een verzoek wordt gedaan.
Auteur(s)C.N. van der Sluis
Pagina693-696
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State, 13 november 2013, nr. 201209413/1/A3
CiteertitelGst. 2014, 129
SamenvattingAfwijzing verzoek om dwangsom. WOB-verzoek is vormvrij. Ter beoordeling van bestuursorgaan binnen welk kader een verzoek wordt gedaan.
Auteur(s)C.N. van der Sluis
Pagina696-700
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek Bestuurlijk organisatierecht
CiteertitelGst. 2014, 130
SamenvattingDeze kroniek behandelt de ontwikkelingen op het terrein van het bestuurlijk organisatierecht voor zover dat voor decentrale overheden, in het bijzonder gemeenten, relevant is. De vorige kroniek over dit onderwerp verscheen in oktober 2012 in dit blad (Gst. 2012/111). In deze kroniek komen de ontwikkelingen aan de orde die zich tussen 1 oktober 2012 en 1 oktober 2013 hebben voorgedaan.
Auteur(s)S.A.J. Munneke
Pagina701-706
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties
TitelReactie op Medebewindverordeningen en het vraagstuk van delegatie aan B&W
CiteertitelGst. 2014, 131
SamenvattingReactie op het artikel van prof. mr. Willem Konijnenbelt, Medebewindverordeningen en het vraagstuk van delegatie aan B&W, Gst 2013/2.
Auteur(s)H.Ph.J.A.M. Hennekens
Pagina707
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties
TitelDelegatie aan B&W van verordenende bevoegdheid en de betekenis van het derde lid van artikel 156 Gemeentewet
CiteertitelGst. 2014, 132
Auteur(s)W. Konijnenbelt
Pagina708-710
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelGeen belang? Geen wobverzoek! Stop misbruik Wob.
CiteertitelGst. 2014, 133
Pagina711-712
Artikel aanvragenVia Praktizijn