Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 16-01-2014
Aflevering 1
RubriekArtikelen
TitelGastcolumn: Water en ruimte 'met recht' verbonden in het deltaprogramma
CiteertitelTBR 2014/2014/1, p. 2-3
SamenvattingOngeveer 60% van Nederland is kwetsbaar voor overstromingen en in dit deel van Nederland wonen circa 9 miljoen mensen en wordt 2/3e deel van het nationaal inkomen verdiend.
Pagina2-3
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe plan- en dossierstatus en het verwerken van rechterlijke uitspraken op ro-online
CiteertitelTBR 2014/2014/2, p. 4-11
SamenvattingDe datum van 1 juli 2013 is gepasseerd. Het gros van de verouderde bestemmingsplannen is geactualiseerd. Maar zolang deze bestemmingsplannen nog niet onherroepelijk zijn, is het werk nog niet af.
Op grond van het Besluit ruimtelijke ordering (Bro) zijn gemeenten verplicht om in het bestemmingsplandossier op ro-online bij te houden wat de status van het plan is.
Pagina4-11
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe rol van planschade bij het bepalen van de schadeloosstelling in het onteigeningsrecht
CiteertitelTBR 2014/2014/3, p. 12-20
SamenvattingOnteigening kan ingevolge titel IV van de Onteigeningswet plaatsvinden ten behoeve van de uitvoering of ter handhaving van de feitelijke toestand overeenkomstig een bestemmingsplan of een inpassingsplan.
Auteur(s)C.N.J. Kortmann
Pagina12-20
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDuurzaam bouwen in de praktijk: creatieve alternatieven voor juridische beperkingen
CiteertitelTBR 2014/2014/4, p. 21-27
SamenvattingDe Mexican standoff. Juist deze uit spaghettiwesterns bekende situatie waarin drie partijen onbewegelijk tegenover elkaar staan, vormt een adequate metafoor voor de juridische situatie waarin duurzaam bouwen thans verkeert.
Auteur(s)V.H.M. van Os
Pagina21-27
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVerhaalsmogelijkheden voor verborgen gebreken na ontbinding van de BV van de aannemer
CiteertitelTBR 2014/2014/5, p. 28-34
SamenvattingHet komt regelmatig voor dat een aannemer zijn vennootschap ontbindt, korte tijd nadat de laatste bouwwerken zijn opgeleverd. Dit levert doorgaans geen bijzondere problemen op. Een werk is immers na oplevering voor de risico van de opdrachtgever.
Auteur(s)L.J.E. Timmer
Pagina28-34
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEen pijntje hier, een pijntje daar: groot onderhoud aan Boek IV Rv
CiteertitelTBR 2014/2014/6, p. 35-40
SamenvattingToen midden in de jaren tachtig van de vorige eeuw door de Minister van Justitie een wetsvoorstel tot (aanzienlijke) wijziging van de regels over arbitrage in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bij het parlement was ingediend, werd mij door de redactie van het tijdschrift Bouwrecht ruimte geboden om een aantal kritische, hier en daar fundamentele kanttekeningen te plaatsen bij het wetsontwerp.
De geschiedenis herhaalt zich.
Auteur(s)W. ten Cate
Pagina35-40
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten, mededelingen, reacties van lezers
TitelRedactiestatuut Tijdschrift voor Bouwrecht
CiteertitelTBR 2014/2014/7, p. 41-44
Pagina41-44
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelBestemmingsplan Bergen op Zoom (RvS, 27-2-2013, nr. 201112902/1/R3)
CiteertitelTBR 2014/2014/8, p. 45-
SamenvattingAppelant heeft niet aannemelijk gemaakt dat eventuele kosten van planschadevergoeding dusdanig zijn dat het plan reeds daardoor niet financieel uitvoerbaar zal blijken te zijn.
(Afd. bestuursrechtspraak Raad van State, 27 februari 2013, no. 201112902/1/R3, ECLI:NL:RVS:2013:BZ2512)
Auteur(s)H.J. de Vries
Pagina45
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelBestemmingsplan Boxmeer (RvS, 11-12-2013, no. 201302576/1/R3)
CiteertitelTBR 2014/2014/9, p. 46-51
SamenvattingGewijzigde vaststelling bestemmingsplan bij besluit van 6 december 2012. Heroverweging en intrekking van dit besluit en nieuwe gewijzigde vaststelling bestemmingsplan bij besluit van 24 januari 2013. Gelet op de omstandigheden had het in de rede gelegen appellant en anderen gelegenheid te bieden hun zienswijze op voorgenomen heroverwegingsbesluit naar voren te brengen.
(Afd. bestuursrechtspraak Raad van State, 11 december 2013, nr. 201302576/1/R3, ECLI:NL:RVS:2013:2388)
Auteur(s)H.J. de Vries
Pagina46-51
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelBestemmingsplan Blaricum (RvS, 11-12-2013, nr. 201300153/1/R1)
CiteertitelTBR 2014/2014/10, p. 51-59
SamenvattingInspraak maakt geen onderdeel uit van bestemmingsplanprocedure. Groot aantal bezwaren tegen uitbreiding aantal parkeerplaatsen van 24 naar 73. Bestemmingsplan in strijd met algemene regels provincie.
(Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, 11 december 2013, no. 201300153/1/R1, ECLI:NL:RVS:2013:2360)
Auteur(s)H.J. de Vries
Pagina51-59
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelOnderzoek naar bouwkundige staat woning Amstelveen (RvS, 11-9-2013, nr. 201210488/1/A1)
CiteertitelTBR 2014/2014/11, p. 59-62
SamenvattingHandhaving, bewijslast, zorgplicht.
(Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, 11 september 2013, no. 201210488/1/A1, ECLI:NL:RVS:2013:1089)
Pagina59-62
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelBewijslast overtreding Woningwet Zundert (RvS, 18-12-2013, no. 201302644/1/A1)
CiteertitelTBR 2014/2014/12, p. 63-65
SamenvattingHandhaving, bewijslast, zorgplicht
(Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, 18 december 2013, no. 201302644/1/A1, ECLI:NL:RVS:2013:2467)
Auteur(s)B. Rademaker
Pagina63-65
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelBestekswijziging (Raad van Arbitrage voor de Bouw, 22-8-2013, n0. 71.825)
CiteertitelTBR 2014/2014/13, p. 65-72
SamenvattingWapeningsstaal, verrekenprijs, bestekswijziging
(Raad van Arbitrage voor de Bouw, 22 augustus 2013, no. 71.825)
Auteur(s)W.J.M. Herber
Pagina65-72
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Fiscaal bouwrecht
TitelVaststelling WOZ-waarde (HR, 9-8-2013, 12/03419)
CiteertitelTBR 2014/2014/14, p. 72-77
SamenvattingInvloed btw-regime op vaststelling WOZ-waarde
(Hoge Raad, 9 augustus 2013, nr. 12/03419)
Auteur(s)M.A. Broekman , D.J.M. Westerhoff
Pagina72-77
Artikel aanvragenVia Praktizijn