Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 23-12-2013
Aflevering 12
TitelHet blijft aanmodderen met de stikstofproblematiek
CiteertitelAgr.r 2014, p. 421
SamenvattingAl geruime tijd zijn we in afwachting van de uitwerking van de Programmatische aanpak stikstof (PAS). Met het in voorbereiding zijnde programma wordt onder andere beoogd de voortdurende problemen bij vergunningverlening op grond van de Natuurbeschermingswet 1988 (Nbw) in gevallen waarin stikstofdepositie een rol speelt tot een oplossing te brengen.
Auteur(s)A.A. Freriks
Pagina421
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRecent Rural Law Developments in the United States
CiteertitelAgr.r 2014, p. 422
SamenvattingThe US farm economy remains strong. Generally high commodity prices for grains have led to higher land prices in areas with good crop land and robust sales of agricultural equipment. However, debate on the Farm Bill shows strong rural support for governmental assistance programs for agricultural producers but not for the Supplemental Nutrition Assistance Programs providing help to low-income families.
This paper reviews several noteworthy developments concerning rural environmental law, aspects of the food chain, and other issues confronting rural America.
Auteur(s)T.J. Centner
Pagina422-428
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBedrijfsopvolgingsregeling schenk- en erfbelasting niet discriminatoir
CiteertitelAgr.r 2014, p. 429
SamenvattingOp 22 november 2013 heeft de Hoge Raad vijf arresten gewezen waarin centraal staat de vraag of de bedrijfsopvolgingsregeling van art. 35b en volgende Successiewet 1956 in strijd is met het discriminatieverbod zoals opgenomen in internationale verdragen.
Auteur(s)A. Visscher
Pagina429-432
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe wet plattelandswoning: in strijd met de Europese richtlijn betreffende luchtkwaliteit
CiteertitelAgr.r 2014, p. 433
Samenvatting Op 1 januari 2013 is de wet tot wijziging van Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) en enkele andere wetten om de planologische status van gronden en opstallen bepalend te laten zijn voor de mate van milieubescherming, alsmede om de positie van agrarische bedrijfswoningen aan te passen (kort gezegd de Wet plattelandswoning), in werking getreden.
Auteur(s)A. van den Brink
Pagina433-434
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelCvBB, 2-10-2013, AWB 12/554
CiteertitelAgr.r 2014, p. 439
SamenvattingBedrijfstoeslag. Vliegveld. Subsidiaire hectare.
(ECLI:NL:CBB:2013:189)
Auteur(s)H.A. Verbakel-van Bommel
Pagina439-440
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelCentrale Grondkamer, 10-06-2013, dossiernummer GP 11704
CiteertitelAgr.r 2014, p. 440
SamenvattingPachtovereenkomst. Beding herziening pachtprijs.
Auteur(s)G.M.F. Snijders
Pagina440-442
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelCentrale Grondkamer, 10-06-2013, dossiernummer GP 11.705
CiteertitelAgr.r 2014, p. 442
SamenvattingToetsen pachtprijs na wijziging pachtovereenkomst
Auteur(s)G.M.F. Snijders
Pagina442-444
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRvS, 21-08-2013, nr. 201208004/1/R2
CiteertitelAgr.r 2014, p. 444
SamenvattingInvulling maximale planmogelijkheden
Auteur(s)H.J.M. Wingens
Pagina444-450
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRvS, 13-11-2013, nr. 201211640/1/R2
CiteertitelAgr.r 2014, p. 450
SamenvattingNBW-vergunning. Saldering
Auteur(s)F.H. Damen
Pagina450-454
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelArbitragecommissie Stichting Instituut voor Agrarisch recht, 29-08-2013
CiteertitelAgr.r 2014, p. 454
SamenvattingArbitrage. Overeenkomst van vennootschap onder firma. Geruisloze doorschuiving.
Auteur(s)D.W. Bruil
Pagina454-458
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRegisters jaargang 2013
CiteertitelAgr.r 2014, p. 459
Pagina459-464
Artikel aanvragenVia Praktizijn