Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 14-02-2014
Aflevering 7399
RubriekRedactioneel
TitelDe parlementaire onschendbaarheid met voeten getreden door Kroon en bestuursrechter
CiteertitelGst. 2014, 11
Auteur(s)C.J.N. Versteden
Pagina43
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe VNG Model algemene subsidieverordening 2013 vanuit staatssteunperspectief: hulde!
CiteertitelGst. 2014, 12
SamenvattingZoals uit een eerdere publicatie bleek, vormde de VNG model ASN 'Subsidie zonder moeite' uit 2009 aanleiding om te pleiten voor essentiƫle aanpassingen om bij gemeentelijk subsidiebeleid problemen met staatssteun te voorkomen.
Auteur(s)B. Hessel
Pagina44-48
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 12-03-2013, AWB 12/658 t/m 12/661
CiteertitelGst. 2014,
SamenvattingDefinitie 'winkel' en begrip 'besloten ruimte' als bedoeld in art. 1 WTW. Criterium 'funtionele scheiding'. Geen relatie met Drank- en horecawet. (Lingewaard)
AnnotatorW.P. Adriaanse
Pagina49
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 08-03-2013, AWB 13/142
CiteertitelGst. 2014, 14
SamenvattingVlooienmarkt. Defintie 'winkel' en begrip 'plegen te worden verkocht' als bedoeld in art. 1 WTW. rechtsmachtverdeling. (Enschede)
AnnotatorW.P. Adriaanse
Pagina54-55
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State, 03-07-2013, 201207489/1/T1/A3
CiteertitelGst. 2014, 15
SamenvattingSchriftelijke verlening algemeen mandaat. Onduidelijk mandaat. Bestuurlijke gevoeligheid. Rechtszekerheidsbeginsel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 juni 2011 is namens de minister een verzoek van [appellant] om openbaarmaking van documenten afgewezen.
AnnotatorR.J.M.H. de Greef
Pagina55-59
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:145
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State, 02-10-2013, 201301712/1/A2
CiteertitelGst. 2014, 16
SamenvattingPlanschade. Beslistermijn. Ingebrekestelling. Beroep niet tijdig beslissen.
Samenvatting (Bron)[wederpartij] heeft bij de rechtbank beroep ingesteld tegen het niet tijdig nemen van een besluit op zijn aanvraag om een tegemoetkoming in planschade.
AnnotatorL.J. Gerritsen , T.E.P.A. Lam
Pagina60-63
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:1395
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State, 25-10-2013, 201307468/1/R2 en 201307468/2/R2
CiteertitelGst. 2014, 17
SamenvattingWeigering raad om andere bestemming toe te kennen, hoewel daartegen geen planologische bezwaren bestaan. Weigering wegens omstandigheid dat geen anterieure overeenkomst inzake kostenverhaal is gesloten, vormt onvoldoende deugdelijke motivering. (Reimerswaal)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 juni 2013, behorende bij het raadsvoorstel met nummer 13.010436, heeft de raad het bestemmingsplan "Krabbendijke" vastgesteld.
AnnotatorR.J. Lucassen
Pagina63-67
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:1783
Artikel aanvragenVia Praktizijn