AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 04-01-2014
Aflevering 1/2
TitelHoge Raad, 22-11-2013, 12/05565
CiteertitelAB 2014/1
SamenvattingHerziening. Herziening van een in cassatie gedeeltelijk in stand gebleven uitspraak.
Samenvatting (Bron)KB-Lux. Art. 8:88 Awb (thans: art. 8:119 Awb). Herziening van een in cassatie gedeeltelijk in stand gebleven hofuitspraak.
AnnotatorR. Ortlep
Pagina1-3
UitspraakECLI:NL:HR:2013:1208
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 21-12-2012, 11/03205
CiteertitelAB 2014/2
SamenvattingVergoeding raadslid. Fractieondersteuning. Onverschuldigde betaling. Nietigheid.
Samenvatting (Bron)Onverschuldigde betaling. Rechtshandeling tot toekenning onkostenvergoedingen aan gemeenteraadslid strijdig met art. 99 Gemeentewet? Nietigheid, art. 3:40 lid 2 BW. Bezoldiging gemeenteraadsleden, art. 95 Gemeentewet. Wetenschap ongeoorloofdheid, redelijkheid en billijkheid.
AnnotatorS.A.J. Munneke
Pagina3-20
UitspraakECLI:NL:HR:2012:BX9023
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 20-11-2013, 201210284/1/A3
CiteertitelAB 2014/3
SamenvattingIntrekking verleende exploitatievergunning ten behoeven van een coffeeshop. Sprake van een zakelijk samenwerkingsverband. Intrekking niet disproportioneel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 maart 2011 heeft de burgemeester de aan [appellant] verleende overlastvergunning ingetrokken.
AnnotatorB. van der Vorm
Pagina20-27
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:1992
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 12-06-2013, 201205021/1/A3
CiteertitelAB 2014/4
SamenvattingIntrekking verleende exploitatievergunning ten behoeven van een coffeeshop. Geen schending verbod van detournement de pouvoir.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 juli 2011 heeft de burgemeester de aan [appellante] ten behoeve van de exploitatie van een zogenoemde coffeeshop aan de [locatie] te Den Haag verleende vergunning ingetrokken.
AnnotatorB. van der Vorm
Pagina27-34
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:CA2910
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 20-02-2013, 201113289/1/A3
CiteertitelAB 2014/5
SamenvattingWeigering van exploitatievergunning voor een seksinrichting op grond van artikel 3 lid 1 onder a en b Wet Bibob. Geen strijd met de in art. 6 EVRM gewaarborgde onschuldpresumptie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 april 2009 heeft de burgemeester de aanvraag van [appellante] voor een vergunning op grond van artikel 3.2.1 van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Losser ten behoeve van de exploitatie van [seksinrichting] afgewezen.
AnnotatorM.F.H. Hirsch Ballin
Pagina34-43
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:BZ1695
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 24-06-2013, 201211653/1/A2
CiteertitelAB 2014/6
SamenvattingMogelijkheden om een definitieve vaststelling van een aanspraak ten nadele van een belanghebbende te wijzingen zijn beperkt.
Samenvatting (Bron)Bij onderscheiden besluiten van 29 september 2011 heeft de Belastingdienst de aan [appellante] over 2009 toegekende kinderopvangtoeslag herzien op nihil vastgesteld en het teveel betaalde van haar teruggevorderd en het aan haar over 2010 toegekende voorschot gewijzigd vastgesteld op nihil.
AnnotatorL.M. Koenraad
Pagina43-47
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:440
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 29-05-2013, 201210624/1/R4
CiteertitelAB 2014/7
SamenvattingBestemmingsplan. Voorwaardelijke verplichting niet noodzakelijk. Sloop bestaande bebouwing door middel van overeenkomst geborgd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 september 2012 heeft de raad het bestemmingsplan "Benneveld-Bennevelderstraat-Almaatsweg" vastgesteld.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina47-49
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:CA1373
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 23-10-2013, 201301807/1/R4
CiteertitelAB 2014/8
SamenvattingBestemmingsplan. Ten onrechte geen voorwaardelijke verplichting opgenomen. Sloop bestaande bebouwing niet in de planregels geborgd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 december 2012 heeft de raad het bestemmingsplan "Ruimte voor Ruimte Abbekesdoel 58 en 59 Bleskensgraaf" vastgesteld.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina49-53
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:1653
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-07-2013, 201209018/1/V3
CiteertitelAB 2014/9
SamenvattingOngewenstverklaring; Terugkeerrichtlijn; nieuwe heroverweging in bezwaar dient te geschieden naar de feiten en het recht ten tijde van het primaire besluit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 september 2011 heeft de minister voor Immigratie en Asiel de vreemdeling ongewenst verklaard.
AnnotatorF.M.J. den Houdijker
Pagina53-58
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:547
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 17-07-2013, 201204022/1/A3
CiteertitelAB 2014/10
SamenvattingSubsidieaanvraag windmolenpark NamibiŽ geen milieuinformatie. Wetenswaardigheden met betrekking tot de technische bedrijfsvoering en het productieproces, dan wel met betrekking tot de afzet van de producten of de kring van afnemers zijn bedrijfs- of fabricagegevens. onevenredige benadeling bij openbaarmaken van concurrentiegevoelige gegevens.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 augustus 2010 heeft de minister voor Ontwikkelingssamenwerking een verzoek van [appellant] om openbaarmaking van documenten afgewezen.
AnnotatorP.J. Stolk
Pagina58-64
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:288
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 07-05-2013, 12/4713 WWB
CiteertitelAB 2014/2014/11
SamenvattingInstelling van hoger beroep per e-mail. Geen openstelling elektronische weg. Verzuimherstel
AnnotatorM.M. Groothuis
Pagina65-70
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 24-01-2014, 11/3659 AW
CiteertitelAB 2014/12
SamenvattingStrafontslag van een gemeenteambtenaar wegens het raadplegen van systemen voor niet zakelijke doeleinden. In strijd met beleidsregel verkregen bewijs niet toelaatbaar.
AnnotatorM.A. Schneider
Pagina70-74
UitspraakECLI:NL:CRVB:2013:BY961
Artikel aanvragenVia Praktizijn