European Human Rights Cases

Uitgever Sdu
Tijdschrift European Human Rights Cases
Datum 13-03-2014
Aflevering 3
TitelHvJ EU 12-12-2013, C-267/12
CiteertitelEHRC 2014/50
SamenvattingRichtlijn 2000/78, Discriminatieverbod, Samenlevingscontract tussen personen van gelijk geslacht, Voordelen ter gelegenheid van huwelijkssluiting, Ongelijke behandeling
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 12 december 2013. # Frederic Hay tegen Credit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sevres. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Cour de cassation - Frankrijk. # Richtlijn 2000/78/EG - Gelijke behandeling - Collectieve arbeidsovereenkomst die voordeel op gebied van beloning en arbeidsvoorwaarden voorbehoudt aan werknemers die huwen - Uitsluiting van partners die samenlevingscontract sluiten - Discriminatie op grond van de seksuele geaardheid. # Zaak C-267/12.
AnnotatorN.R. Koffeman
UitspraakECLI:EU:C:2013:823
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHvJ EU 12-12-2013, C-486/12
CiteertitelEHRC 2014/51
SamenvattingRecht van toegang tot (persoons)gegevens, Legesheffing mogelijk, Geen bovenmatige kosten, Kostprijs geldt als bovengrens
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 12 december 2013. # Procedure ingeleid door X. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Gerechtshof te 's-Hertogenbosch - Nederland. # Bescherming van natuurlijke personen in verband met verwerking van persoonsgegevens - Richtlijn 95/46/EG - Voorwaarden voor uitoefening van recht van toegang - Heffing van bovenmatige kosten. # Zaak C-486/12.
AnnotatorM.A.J. West , C.N. van der Sluis
Pagina
UitspraakECLI:EU:C:2013:836
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEHRM 03-10-2013, 552/10
CiteertitelEHRC 2014/52
SamenvattingHiv-besmetting, Ontslag werknemer, Verstoorde arbeidsrelatie, Houding van derden-werknemers, Werking van EVRM in arbeidsrelaties
Samenvatting (Bron)Violation of Article 14+8 - Prohibition of discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 8 - Right to respect for private and family life;Article 8-1 - Respect for private life);Pecuniary and non-pecuniary damage - award
AnnotatorE. Verhulp
UitspraakECLI:CE:ECHR:2013:1003JUD000055210
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEHRM 07-11-2013, 31913/07, 38357/07, 48098/07, 48777/07, 48779/07
CiteertitelEHRC 2014/53
SamenvattingJustitiŽle documentatie, Discriminatie, Privťleven, Effectieve remedie
Samenvatting (Bron)Violation of Article 14+8 - Prohibition of discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 8 - Right to respect for private and family life;Article 8-1 - Respect for private life);Violation of Article 13 - Right to an effective remedy (Article 13 - Effective remedy);Non-pecuniary damage - award
AnnotatorJ.M. ten Voorde
UitspraakECLI:CE:ECHR:2013:1107JUD003191307
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEHRM 21-11-2013, 23380/09
CiteertitelEHRC 2014/54
SamenvattingVerbod van onmenselijke en vernederende behandeling, Vermeend fysiek geweld door politie, Mishandeling van minderjarige door politieagent
Samenvatting (Bron)Remainder inadmissible;No violation of Article 3 - Prohibition of torture (Article 3 - Degrading treatment) (Substantive aspect)
AnnotatorM. Samadi
UitspraakECLI:CE:ECHR:2013:1121JUD002338009
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEHRM 28-11-2013, 39534/07
CiteertitelEHRC 2014/55
SamenvattingVrijheid van meningsuiting, Recht op toegang tot informatie, Openbaarmaking beslissingen van algemeen belang, Weigering toezending beslissingen
Samenvatting (Bron)Violation of Article 10 - Freedom of expression -{General} (Article 10-1 - Freedom to receive information);No violation of Article 13+10 - Right to an effective remedy (Article 10 - Freedom of expression -{General})
UitspraakECLI:CE:ECHR:2013:1128JUD003953407
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEHRM 03-12-2013, 27804/10
CiteertitelEHRC 2014/56
SamenvattingRecht om het land te verlaten, Uitreisverbod, Europees burgerschap
Samenvatting (Bron)Remainder inadmissible;Violation of Article 3 - Prohibition of torture (Article 3 - Degrading treatment) (Substantive aspect);Non-pecuniary damage - finding of violation sufficient
AnnotatorM. van den Brink
UitspraakECLI:CE:ECHR:2013:1203JUD002780410
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEHRM 05-12-2013, 60104/08
CiteertitelEHRC 2014/57
SamenvattingUitzetting, Interstatelijk vertrouwensbeginsel
Samenvatting (Bron)Remainder inadmissible;No violation of Article 3 - Prohibition of torture (Article 3 - Expulsion) (Conditional) (Greece)
AnnotatorA.J.Th. Woltjer
UitspraakECLI:CE:ECHR:2013:1205JUD006010408
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEHRM 12-12-2013, 39544/05
CiteertitelEHRC 2014/58
SamenvattingRecht op een eerlijk proces, Recht op een procedure op tegenspraak, Recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel, Recht op ongestoord genot van eigendom, Terugvordering geÔnvesteerde bedragen, Vaststelling wettelijke rente
Samenvatting (Bron)Remainder inadmissible;Violation of Article 6 - Right to a fair trial (Article 6 - Enforcement proceedings;Article 6-1 - Fair hearing;Adversarial trial);Pecuniary damage - claim dismissed
UitspraakECLI:CE:ECHR:2013:1212JUD003954405
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEHRM 17-12-2013, 14150/08
CiteertitelEHRC 2014/59
SamenvattingGodsdienstvrijheid, Religieuze voedselvoorschriften, Gedetineerden, Positieve verplichtingen staat
Samenvatting (Bron)Remainder inadmissible;Violation of Article 9 - Freedom of thought conscience and religion (Article 9 - Positive obligations;Article 9-1 - Freedom of religion);Non-pecuniary damage - award (Article 41 - Non-pecuniary damage;Just satisfaction)
AnnotatorA.J. Overbeeke
UitspraakECLI:CE:ECHR:2013:1217JUD001415008
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEHRM 17-12-2013, 27510/08
CiteertitelEHRC 2014/60
SamenvattingMisbruik van recht, Vrijheid van meningsuiting, Strafrechtelijke veroordeling ontkenning Armeense genocide, Strafbaarstelling genocide, Garantenstellung, Beperkte margin of appreciation
Samenvatting (Bron)Remainder inadmissible;Violation of Article 10 - Freedom of expression -{General} (Article 10-1 - Freedom of expression);Pecuniary damage - claim dismissed;Non-pecuniary damage - finding of violation sufficient
AnnotatorP.B.C.D.F. van Sasse van Ysselt
UitspraakECLI:CE:ECHR:2013:1217JUD002751008
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEHRM 19-12-2013, 7974/11
CiteertitelEHRC 2014/61
SamenvattingUitzetting, Geloofsuitingen, Proselitisme
Samenvatting (Bron)Remainder inadmissible;Violation of Article 3 - Prohibition of torture (Article 3 - Expulsion) (Conditional) (Pakistan)
AnnotatorA.J.Th. Woltjer
UitspraakECLI:CE:ECHR:2013:1219JUD000797411
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEHRM 07-01-2014, 2699/03, 43597/07
CiteertitelEHRC 2014/62
SamenvattingRecht op een eerlijk proces, Recht op ongestoord genot van eigendom, Bindende kracht en tenuitvoerlegging van uitspraken, Vertraging c.q. achterwege blijven tenuitvoerlegging rechterlijke uitspraken, Structureel probleem
Samenvatting (Bron)Violation of Article 6 - Right to a fair trial (Article 6 - Enforcement proceedings;Article 6-1 - Reasonable time);Violation of Article 1 of Protocol No. 1 - Protection of property (Article 1 para. 1 of Protocol No. 1 - Peaceful enjoyment of possessions);Respondent State to take measures of a general character (Article 46-2 - Measures of a general character);Pecuniary and non-pecuniary damage - award
UitspraakECLI:CE:ECHR:2014:0107JUD000269903
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEHRM 07-01-2014, 21666/09
CiteertitelEHRC 2014/63
SamenvattingVrijheid van meningsuiting, Smaadprocedure, Belangenafweging
Samenvatting (Bron)Violation of Article 10 - Freedom of expression -{General} (Article 10-1 - Freedom of expression)
UitspraakECLI:CE:ECHR:2014:0107JUD002166609
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEHRM 09-01-2014, 49072/11
CiteertitelEHRC 2014/64
SamenvattingRecht op leven, Verbod van onmenselijke behandeling, Hiv-infectie opgelopen tijdens detentie, Tekortschieten informatie, Voldoende medische zorg
Samenvatting (Bron)Preliminary objection dismissed (Article 35-1 - Exhaustion of domestic remedies);Remainder inadmissible;No violation of Article 2 - Right to life (Article 2-1 - Life) (Substantive aspect);Violation of Article 2 - Right to life (Article 2-1 - Effective investigation) (Procedural aspect);Non-pecuniary damage - award
UitspraakECLI:CE:ECHR:2014:0109JUD004907211
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEHRM 14-01-2014, 24630/10
CiteertitelEHRC 2014/65
SamenvattingVerbod op onmenselijke of vernederende behandeling, Recht op respect voor privťleven, Verplicht dragen van gevangenisoveralls, Minimum level of severity, Voorzien bij wet
Samenvatting (Bron)No violation of Article 3 - Prohibition of torture (Article 3 - Degrading treatment;Inhuman treatment) (Substantive aspect);Violation of Article 8 - Right to respect for private and family life (Article 8-1 - Respect for private life);Non-pecuniary damage - award
UitspraakECLI:CE:ECHR:2014:0114JUD002463010
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEHRM 16-01-2014, 5269/08
CiteertitelEHRC 2014/66
SamenvattingRecht op leven, Vervoer van psychiatrische patiŽnt naar instelling, Verzet, Dodelijke verwonding, Onvoldoende voorbereiding, Onvoldoende onderzoek
Samenvatting (Bron)Violation of Article 2 - Right to life (Article 2-1 - Life) (Substantive aspect);Violation of Article 2 - Right to life (Article 2-1 - Effective investigation) (Procedural aspect);Violation of Article 13 - Right to an effective remedy (Article 13 - Effective remedy);Pecuniary and non-pecuniary damage - award
UitspraakECLI:CE:ECHR:2014:0116JUD000526908
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEHRM 15-10-2013, 29388/11
CiteertitelEHRC 2014/67
SamenvattingRedelijke termijn, Compensatie, Levenslang, Strafvermindering, Ontvankelijkheidsbeslissingen EHRM
AnnotatorJ.P. Cnossen
UitspraakECLI:CE:ECHR:2013:1015JUD002938811
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEHRM 05-11-2013, 11209/09
CiteertitelEHRC 2014/68
SamenvattingRechtsmacht, Recht op een eerlijk proces, EVRM en VN, ServiŽ, Kosovo, Ontvankelijkheidsbeslissingen EHRM
AnnotatorA. Momirov
UitspraakECLI:CE:ECHR:2013:1105JUD001120909
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEHRM 26-11-2013, 51618/12
CiteertitelEHRC 2014/69
SamenvattingVerbod van onmenselijke of vernederende behandeling, Voorwaarden voor ontvankelijkheid, Niet-uitputting van rechtsmiddelen, Ontvankelijkheidsbeslissingen EHRM
AnnotatorJ.P. Cnossen
UitspraakECLI:CE:ECHR:2013:1126JUD005161812
Artikel aanvragenVia Praktizijn