Tijdschrift voor Gezondheidsschade, Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Tijdschrift voor Gezondheidsschade, Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht
Datum 01-01-2012
Aflevering 1
TitelRechtbank zp Brussel 28-11-2011, 00/5546/A
CiteertitelTGMA 2012/1
SamenvattingIn deze elf jaar durende Belgische rechtszaak wordt een Belgische vestiging van Eternit wegens onrechtmatige daad veroordeeld tot schadevergoeding aan de nabestaanden van Françoise Jonckheere, die in 2000 is overleden aan mesothelioom als gevolg van thuis- en milieubesmetting aan asbest, evenals haar echtgenoot, die bij de Eternit-vestiging in dienst was. Haar vijf kinderen (eisers) hebben haar als nabestaanden opgevolgd in de door haar aangespannen gerechtelijke procedure; ten tijde van de uitspraak zijn twee daarvan ook overleden aan mesothelioom. In de procedure wordt bijzonder veel aandacht besteed aan de vergaande, vroege kennis en het beleid van Eternit ten aanzien van asbestrisico’s. De civielrechtelijke immuniteit van Eternit als werkgever gaat hier niet op: Françoise Jonckheere was zelf geen werkneemster van Eternit. De rechtbank veroordeelt Eternit in (voor Nederland) ongewoon scherpe bewoordingen.
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad 02-12-2011
CiteertitelTGMA 2012/2
SamenvattingAsbest, Aansprakelijkheid voor in verkeer brengen van asbestplaten, Verjaringstermijn
Samenvatting (Bron)Asbest. Aansprakelijkheid voor in verkeer brengen van asbestplaten. Verjaringstermijn. Vrijkomen asbeststof bij verzagen asbestplaten geen luchtverontreiniging in de zin van art. 3:310 lid 2 BW. Deze bepaling in onderhavig geval toch toepasselijk nu asbest bijzonder gevaar van ernstige aard voor personen oplevert als bedoeld in art. 6:175 lid 1 BW en dit gevaar zich heeft verwezenlijkt. Dat vordering niet is gebaseerd op art. 6:175, maar op onrechtmatige daad bestaande in het in het verkeer brengen van asbestplaten, brengt niet mee dat art. 3:310 lid 2 toepassing mist. Oordeel hof dat door erven benadeelde in voldoende mate uitvoering is gegeven aan het redelijkerwijs van hen te verlangen, eenvoudig uit te voeren onderzoek naar identiteit aansprakelijke persoon (vgl. HR 3 december 2010, LJN BN6241).
UitspraakECLI:NL:HR:2011:BR5216
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEHRM 10-01-2012, 30765/08
CiteertitelTGMA 2012/3
SamenvattingVeroordeling Italië wegens schending van artikel 8 en 13 EVRM
Samenvatting (Bron)Preliminary objections dismissed;Remainder inadmissible;Violation of Article 8 - Right to respect for private and family life (Article 8-1 - Respect for home;Respect for private life) (Substantive aspect);No violation of Article 8 - Right to respect for private and family life (Article 8 - Positive obligations) (Procedural aspect)
AnnotatorA.W. Bos
UitspraakECLI:CE:ECHR:2012:0110JUD003076508
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHvJ EU 18-10-2011, C-128/09 tot C-131/09, C-134/09 en C-135/09
CiteertitelTGMA 2012/4
SamenvattingMilieueffectbeoordeling van projecten, Richtlijn 85/337/EEG, Werkingssfeer, Begrip ‘specifieke nationale wet’, Verdrag van Aarhus, Toegang tot rechter inzake milieuaangelegenheden, Omvang van recht om tegen wet beroep in te stellen
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 18 oktober 2011.#Antoine Boxus en Willy Roua (C-128/09), Guido Durlet e.a. (C-129/09), Paul Fastrez en Henriette Fastrez (C-130/09), Philippe Daras (C-131/09), Association des riverains et habitants des communes proches de l'aeroport BSCA (Brussels South Charleroi Airport) (ARACh) (C-134/09 en C-135/09), Bernard Page (C-134/09) en Leon L'Hoir en Nadine Dartois (C-135/09) tegen Region wallonne.#Verzoeken om een prejudiciele beslissing: Conseil d'Etat - Belgie.#Milieueffectbeoordeling van projecten - Richtlijn 85/337/EEG - Werkingssfeer - Begrip ,specifieke nationale wet' - Verdrag van Aarhus - Toegang tot rechter inzake milieuaangelegenheden - Omvang van recht om tegen wet beroep in te stellen.#Gevoegde zaken C-128/09 tot C-131/09, C-134/09 en C-135/09.
AnnotatorL.F. Wiggers-Rust
UitspraakECLI:EU:C:2011:667
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHvJ EU 21-12-2011, C 28/09
CiteertitelTGMA 2012/5
SamenvattingNiet-nakoming, Artikelen 28 EG en 29 EG, Vrij verkeer van goederen, Maatregelen van gelijke werking als kwantitatieve in en uitvoerbeperkingen, Vervoer, Richtlijnen 96/62/EG en 1999/30/EG, Sectoraal rijverbod voor vrachtwagens van meer dan 7,5 ton die bepaalde goederen vervoeren, Luchtkwaliteit, Bescherming van gezondheid en milieu, Evenredigheidsbeginsel, Samenhang
AnnotatorM.M. Bogaart
Artikel aanvragenVia Praktizijn