Tijdschrift voor Omgevingsrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Tijdschrift voor Omgevingsrecht
Datum 01-06-2012
Aflevering 2
RubriekRedactioneel
TitelOmgevingsrecht ‘on tour’
CiteertitelTvO 2012, 2, p. 29
SamenvattingIn de voorbije maanden werden de contouren van de Omgevingswet duidelijker. De planning van de wet zelf was – zo bleek na enig rumoer over vermeende ambtelijke ongehoorzaamheid – al duidelijk. Concreter werd dat alle aanpassingswetgeving en invoeringsregelingen nog tot een aanzienlijke nasleep zouden leiden. Kennelijk had de ongehoorzame ambtenaar dáárop gedoeld.
Auteur(s)C.N. van der Sluis
Pagina29
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDiversen
TitelSterke positie van de waterschappen is voor de toekomst van het Nederlandse waterbeheer van eminent belang
CiteertitelTvO 2012, 2, p. 31
SamenvattingDe redactie van het Tijdschrift voor Omgevingsrecht feliciteert Frank Groothuijse van harte met de op 3 september 2012 door hem ontvangen Schilthuispenning. Deze prestigieuze prijs is aan hem uitgereikt door de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Joop Atsma vanwege zijn verdiensten in het waterrecht en omgevingsrecht. Hieronder, in verkorte vorm en voorzien van referenties naar literatuur, zijn toespraak ter gelegenheid van de uitreiking.
Auteur(s)F.A.G. Groothuijse
Pagina31
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOmgevingswet: gemiste of benutte kansen?
CiteertitelTvO 2012, 2, p. 35
SamenvattingAls de Omgevingswet wordt ingevoerd, zal het juridische landschap met betrekking tot de fysieke leefomgeving drastisch veranderen. Niet minder dan 15 wetten gaan geheel op in de nieuwe wet of worden afgeschaft en zo’n 25 wettelijke regelingen worden gedeeltelijk of later geheel in die wet geïntegreerd. Tal van plannen, beleidsnota’s en visies worden in elkaar geschoven tot omvattende documenten, waarvan er maar twee soorten overblijven: de omgevingsvisie en omgevingsprogramma’s. Hetzelfde moet gaan gebeuren met de grote hoeveelheid regels die gebundeld worden in algemene regels en verordeningen.
Auteur(s)F.P.C.L. Tonnaer
Pagina35
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVan placebo naar nieuwe wonderpil? Toetsing van vergunningaanvragen aan het zonebeheerplan
CiteertitelTvO 2012, 2, p. 45
SamenvattingSinds enkele jaren zijn veel gemeenten en – in mindere mate – provincies op zoek naar oplossingen om efficiënter gebruik te maken van de beschikbare geluidsruimte op gezoneerde industrieterreinen als bedoeld in artikel 40 Wet geluidhinder (WGH). Het zogeheten ‘op slot zitten’ van deze industrieterreinen belemmerde de verdere ontwikkeling daarvan doordat uitbreiding van bestaande of de vestiging van nieuwe activiteiten wegens gebrek aan geluidsruimte niet meer mogelijk was.1 Met de inwerkingtreding van de nieuwe WGH is met ingang van 1 januari 2007 het zogeheten zonebeheerplan geïntroduceerd. Een dergelijk plan kan worden opgesteld ter uitvoering van het zonebeheer dat ingevolge artikel 163 WGH is gericht op het vergaren van informatie betreffende de geluidsruimte binnen de zone.
Auteur(s)C.A.H. van de Sanden
Pagina45
LinkVolledige tekst (vandesandenadvocatuur.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn