Tijdschrift voor Omgevingsrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Tijdschrift voor Omgevingsrecht
Datum 01-12-2012
Aflevering 4
RubriekRedactioneel
TitelDe programmatische aanpak in tijden van crisis
CiteertitelTvO 2012, 4, p. 93
SamenvattingDe uitvoering van het omgevingsbeleid kost veel geld; denk alleen al aan de aanleg van infrastructuur en het treffen van (compenserende) milieumaatregelen daarvoor. In deze ‘crisistijd’ staat de financiering van het omgevingsbeleid danig onder druk; zo werd recent duidelijk dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) jaarlijks 250 miljoen zal moeten bezuinigen op infrastructuur. Ruime aandacht voor financiële en marktconforme instrumenten is in deze tijden dan ook op zijn plaats.
Auteur(s)M.N. Boeve
Pagina93
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe toekomst van nadeelcompensatie in het omgevingsrecht
CiteertitelTvO 2012, 4, p. 95
SamenvattingHoewel het in het algemeen gewaagd is om de toekomst te voorspellen, zal ik in deze bijdrage (toch) mijn verwachtingen voor de toekomst van de nadeelcompensatie in het omgevingsrecht uiteenzetten. Die verwachtingen zijn gebaseerd op het wetsvoorstel voor een algemene nadeelcompensatieregeling in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en op de recente jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak (hierna: de Afdeling) inzake de afbakening van het normale maatschappelijke risico. Het toekomstbeeld van nadeelcompensatie in het omgevingsrecht kan naar mijn mening kernachtig worden geschetst met de oneliner ‘ruime reikwijdte van de regeling – beperkte toekenning van schadevergoeding’. In deze bijdrage wordt deze toekomstverwachting onderbouwd.
Auteur(s)G.M. van den Broek
Pagina95
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe vergoeding van indirecte schade op grond van artikel 1 Eerste Protocol volgens het Europese Hof voor de Rechten van de Mens
CiteertitelTvO 2012, 4, p. 108
SamenvattingDe overheid verricht dagelijks activiteiten in de omgeving van eigendommen van burgers. Ook staat de overheid het burgers dagelijks toe om activiteiten in de omgeving van eigendommen van andere burgers te ontplooien. In het eerste geval kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de aanleg van infrastructurele werken, zoals wegen, spoorlijnen en vliegvelden in de buurt van eigendommen van burgers. Bij het tweede geval valt bijvoorbeeld te denken aan de situatie waarin de overheid toestaat dat in de buurt van eigendommen woningen of industriële installaties (van opslagplaatsen tot fabrieken en tankstations) worden gebouwd en gebruikt. Dergelijke overheidsmaatregelen kunnen leiden tot een waardedaling van de eigendommen van burgers.
Auteur(s)D.G.J. Sanderink
Pagina108
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelMarktconforme regulering binnen het nieuwe instrumentarium van de Omgevingswet?
CiteertitelTvO 2012, 4, p. 117
SamenvattingEen rechtseconomische beschouwing van het Europese handelssysteem in broeikasgasemissierechten
Auteur(s)J. van Zeben
Pagina117
Artikel aanvragenVia Praktizijn