Tijdschrift voor Omgevingsrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Tijdschrift voor Omgevingsrecht
Datum 01-04-2013
Aflevering 2
RubriekRedactioneel
TitelNaar een nieuw omgevingsrecht?
CiteertitelTvO 2013, 2, p. 39
SamenvattingEind vorig jaar werd in een bijeenkomst van de Vereniging voor Bouwrecht gesproken over de ambitie van de vorige en de huidige regeringscoalitie om een Omgevingswet tot stand te brengen. Dit gebeurde aan de hand van een achttal preadviezen over de belangrijkste thema’s van een nieuwe wet, gebundeld onder de titel Naar een nieuw omgevingsrecht. Uit het inleidende hoofdstuk blijkt dat alle preadviseurs de wenselijkheid onderschrijven om op kortere of langere termijn te komen tot een herijking van het omgevingsrecht. Zij achten echter ‘de probleemanalyse zoals die tot dusverre lijkt te hebben plaatsgevonden’ te beperkt, afgaande op de problemen die mevrouw Schultz als verantwoordelijke minister heeft benadrukt.
Auteur(s)G.A. Biezeveld
Pagina39
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet omgevingsplan en de omgevingsvergunning: de voor de praktijk belangrijkste ruimtelijke instrumenten van de Omgevingswet
CiteertitelTvO 2013, 2, p. 42
SamenvattingNadat de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) bij brief van 28 juni 2011 had aangekondigd dat een nieuwe Omgevingswet zou worden voorbereid, zijn in een verbluffend tempo een concepttekst (een toetsversie) van een wetsvoorstel en een toelichting opgesteld. Dat het niet zo snel is gegaan als de minister zelf had gehoopt, doet daar niet aan af: het blijft een prestatie om in zo korte tijd een betrekkelijk heldere wettekst en een toelichting daarop aan het papier toe te vertrouwen. De snelheid waarmee is gewerkt, is echter ook direct een valkuil: het kan ertoe leiden dat een wetsvoorstel op onderdelen onvoldoende doordacht is of in feite maar weinig nieuws biedt. Bestudering van de toetsversie van de Omgevingswet leidt tot de conclusie dat de opstellers hiervan inderdaad in deze valkuil zijn gestapt.
Auteur(s)W.J. Bosma
Pagina42
LinkVolledige tekst artikel (feltz.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEn weer een moderniseringsslag ... Of vormt de Omgevingswet dan toch het eindstation voor een eigentijds m.e.r.-systeem?
CiteertitelTvO 2013, 2, p. 55
SamenvattingUiteenzetting van de belangrijkste wijzigingen in de m.e.r.-regelgeving ingevolge de Omgevingswet
Auteur(s)M.A.A. Soppe , J. Gundelach , H. Witbreuk
Pagina55
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOmgevingswet waterproof?
CiteertitelTvO 2013, 2, p. 68
SamenvattingEind februari was het zover en ontvingen ook de waterbeheerders de toetsversie van de Omgevingswet. Na eerdere informele commentaarrondes is nu sprake van een formele inspraakmogelijkheid op een uitgewerkt conceptwetsvoorstel. Een compliment naar de opstellers is allereerst zeker op zijn plaats. Uit een veelheid aan complexe wetten en regels is een conceptwetsvoorstel gemaakt dat goed leesbaar en overzichtelijk is.
Auteur(s)H.J.M. Havekes , W.J. Wensink
Pagina68
Artikel aanvragenVia Praktizijn