Agrarisch recht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Agrarisch recht
Datum 15-01-2005
Aflevering 1
TitelHoofdlijnen van de nieuwe Zaaizaad- en Plantgoedwet
CiteertitelAgr.r. 2005, p. 2
SamenvattingAls er op het gebied van de landbouw één terrein is waarop Nederland van oudsher een toonaangevende rol vervult, dan is het wel op het terrein van de ontwikkeling van plantenrassen en de vermeerdering en verhandeling van teeltmateriaal. De wettelijke regels voor de bescherming van de belangen van de ontwikkelaars van nieuwe rassen, de ordening van de voor de handel beschikbare plantenrassen en de kwaliteit van het te verhandelen teeltmateriaal zijn opgenomen in de Zaaizaad- en Plantgoedwet.
Auteur(s)B. Burggraaf
Pagina2-6
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe 'Raad voor plantenrassen', centraal punt in de nieuwe Zaaizaad- en Plantgoedwet
CiteertitelAgr.r. 2005, p. 7
SamenvattingNieuwe Zaaizaad- en Plantgoedwet in aantocht.

In het kader van de operatie 'Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit' (MDW) heeft de overheid de Zaaizaad- en Plantgoedwet (hierna ook: ZPW) op de behandeltafel gelegd. Daartoe werd in het najaar van 2000 en MDW-werkgroep ingesteld, die in het voorjaar van 2001 zijn rapport 'Met recht gekweekt' presenteerde met daarin 32 aanbevelingen tot modernisering van de ZPW.
Auteur(s)K.A. Fikkert
Pagina7-11
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEnkele opmerkingen over het kwekersrecht in de nieuwe Zaaizaad- en Plantgoedwet
CiteertitelAgr.r. 2005, p. 12
SamenvattingDe Zaaizaad- en Plantgoedwet uit 1966 is aan vervanging toe. Het op 11 juni 2004 onder nummer 29650 ingediende wetsontwerp biedt een "Nieuwe regeling voor het toelaten van rassen, het in de handel brengen van teeltmateriaal en het verlenen van kwekersrecht". De eerste twee onderwerpen zijn in dit themanummer al uitvoerig besproken, en terecht, want het onderwerp kondigt in het bijzonder op deze punten grote veranderingen aan. In het onderstaande zal ik enige aandacht schenken aan het derde onderwerp, het kwekersrecht.
Auteur(s)P.A.C.E. van der Kooij
Pagina12-22
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 20-05-2003, 2002/780 P
CiteertitelAgr.r. 2005, p. 36
SamenvattingMelkquotum. Afstand van recht. Rechtsverwerking. Verjaring. Machtiging.

(G. Veldhuizen / 1. G.W. Tenkink, 2. J.A. Tenkink).
Pagina36-39
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 17-06-2003, 2002/160 P
CiteertitelAgr.r. 2005, p. 39
SamenvattingInbreng gepachte in BV. Onderverpachting. Aard toetsing art. 54 lid 3 Pw.

(M.M.J.F.G. Massange de Collombs / 1. A.W.M. Nelen-Reijnders, 2. J.M.A. Nelen, 3. C.M.L. Nelen).
Pagina39-44
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 29-04-2003, 2002/273 P
CiteertitelAgr.r. 2005, p. 44
SamenvattingGoed pachterschap.

(J.J. Tijdens / H.J. Schipper).
Pagina44-47
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 08-07-2003, 2002/1206 P
CiteertitelAgr.r. 2005, p. 47
SamenvattingPachtovereenkomst of huur van bedrijfsruimte.

(T. Dooge / M. van der Have).
Pagina47-50
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 08-07-2003, 202/646 P
CiteertitelAgr.r. 2005, p. 50
SamenvattingOvereenkomst voor onbepaalde tijd of bepaalde tijd. Verpachting van gebouw of los land.

(J. Plugge / Gemeente Valkenburg).
Pagina50-54
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 15-08-2003, P 2003/603
CiteertitelAgr.r. 2005, p. 54
SamenvattingGeen aanwijzingen aan pachter met betrekking tot onderhoud.

(Stichting Fonds Hulpbetoon aan de Arbeidende Klasse / Stichting Schapenkernfokbedrijf Lienden).
Pagina54-56
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 19-08-2003, 02/911 P
CiteertitelAgr.r. 2005, p. 56
SamenvattingEigen gebruik. Ontbinding.

(H.M. Baron Taets van Amerongen / J. Teunissen).
Pagina56-59
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 16-09-2003, 2002/850 P
CiteertitelAgr.r. 2005, p. 60
SamenvattingVaststellingsovereenkomst. Verontreiniging. Redelijkheid en billijkheid.

(C.V. Van Loon & Co / C.A.M. Van der Bol).
Pagina60-63
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgeving en literatuur
TitelWetgeving en literatuur
CiteertitelAgr.r. 2005, p. 23
Pagina23-32
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAankondigingen
TitelAankondigingen
CiteertitelAgr.r. 2005, p. 33
Pagina33-34
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelAgr.r. 2005, p. 35
Pagina35-35
Artikel aanvragenVia Praktizijn