Berichten IndustriŽle Eigendom

Uitgever Uitgeverij deLex
Tijdschrift Berichten IndustriŽle Eigendom
Datum 07-03-2014
Aflevering 3
RubriekArtikelen
TitelDe nieuwe Anti-Piraterijverordening: krachtiger geschut tegen namaak en piraterij dan zijn voorganger?
CiteertitelBIE 2014, 3, p. 62
SamenvattingIn dit artikel wordt, zonder dat volledigheid nagestreefd, beknopt besproken hoe de nieuwe Anti-Piraterij Verordening zich verhoudt tot zijn voorganger, met als centrale vraag in hoeverre rechthebbenden er met deze nieuwe verordening in hun strijd tegen namaak en piraterij op vooruit zijn gegaan.
Auteur(s)R. van der Zaal
Pagina62
LinkVolledige tekst artikel (kvdl.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRechtbank Antwerpen 14-10-2013, IEF 13141 (Louboutin/Van Dermeersch)
CiteertitelBIE 2014/10
SamenvattingMet het verspreiden van een affiche met politieke strekking, waarop verweerster wordt afgebeeld met schoenen met een rode zool, trekt verweerster ongerechtvaardigd voordeel van het merk van Louboutin.
AnnotatorP.J.M. Steinhauser
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHvJ EU 06-02-2014, C65/12 (Leidseplein/Red Bull)
CiteertitelBIE 2014/11
SamenvattingEerder gebruik te goeder trouw van een met een merk overeenstemmend teken kan een geldige reden opleveren in de zin van art. 5 lid 2 Mrl (89/104).
AnnotatorP.A.C.E. van der Kooij
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRechtbank Den Haag 11-12-2013 (Mylan/Janssen Pharmaceuticals)
CiteertitelBIE 2014/12
SamenvattingABC vernietigd; basisoctrooi niet inventief maar niet vernietigd vanwege ontbrekend belang; objectieve technisch probleem is louter het verschaffen van een alternatief; geen proceskostenveroordeling conform art. 1019h Rv omdat het een pure nietigheidszaak betreft.
LinkVolledige tekst uitspraak (ie-forum.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHof van Beroep Brussel 21-10-2013, IEF 13202 (Inbev/Maes)
CiteertitelBIE 2014/13
SamenvattingKleurmerk is bekend merk, toegevoegde elementen heffen overeenstemming niet op; geen geldige reden/voorgebruik, woordmerk dat kleur aanduidt staat niet gelijk aan gebruik kleur.
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Amsterdam 28-02-2012 (Alpi/Converse)
CiteertitelBIE 2014/14
SamenvattingConservatoir beslag op producten en administratie; irrelevant is of het gaat om inbreukrnakende parallelhandel of namaakproducten.
Samenvatting (Bron)Conservatoir beslag op schoenen ten aanzien waarvan merkinbreuk wordt vermoed en bewijsbeslag op de administratie van expediteur. In kort geding is de expediteur geboden inzage verlening een forensische accountant te gedogen. Incidentele vordering tot schorsing tenuitvoerlegging afgewezen.
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2012:948
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Den Haag 26-11-2013 (Prevent/Wagner)
CiteertitelBIE 2014/15
SamenvattingGeen afstand van recht op volledige proces kostenveroordeling met betrekking tot eerste instantie
LinkVolledige tekst uitspraak (ie-forum.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad 20-12-2013 (Diageo/Simiramida)
CiteertitelBIE 2014/16
SamenvattingDe HR stelt prejudiciŽle vragen van uitleg aan het HvJ EU over art. 34 aanhef en onder 1,EEX-Vo en art. 14 Handhavingsrichtlijn.
Samenvatting (Bron)Erkenning buitenlands vonnis. Openbare orde-exceptie (art. 34, aanhef en onder 1 EEX-Vo). Uitzondering op regel dat onjuiste toepassing Unierecht niet leidt tot toepassing openbare orde-exceptie? HvJEU 11 mei 2000, C-38/98, Jur. 2000. p. I-2973, NJ 2003/627; HvJEU 28 april 2009, C-420/07, Jur. 2009, p. I-3571, NJ 2010/38. Bulgaars vonnis berust op vaste jurisprudentie Bulgaarse Hoge Raad die evident strijdt met Unierecht (acte ťclairť). Zet erkenning vonnis gemeenschapstrouw onder druk? Geldt bij openbare orde-exceptie het vereiste van uitputten van nationale rechtsmiddelen? Is dan relevant dat Bulgaarse stelsel van rechtsmiddelen onvoldoende garanties bood? Vergoeding redelijke en evenredige proceskosten, art. 1019h Rv. Is art. 14 Richtlijn 2004/48/EG van toepassing op kosten van procedure tot schadevergoeding wegens door verweerder gelegde beslagen ter handhaving van merkrecht? Hoge Raad stelt prejudiciŽle vragen aan HvJEU.
UitspraakECLI:NL:HR:2013:2062
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31-12-2013 (EVA Optic B.V. /WaterVision B.V.)
CiteertitelBIE 2014/17
SamenvattingMisleidende en ongeoorloofde vergelijkende reclame voor onderwater lampen; stelplicht en bewijslast in kort geding kennis maatman; rectificatie.
LinkVolledige tekst uitspraak (reclameboek.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn