SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid
Datum 15-01-2005
Aflevering 1
TitelVan ziek zijn niet beter worden
CiteertitelSMA, 2005, 3
SamenvattingEr is na sociale onrust over het vastlopen van het voorjaarsoverleg op vele punten dat toch op 5 november 2004 een akkoord tussen kabinet en sociale partners gesloten. In de concept-verklaring van die dag van de in de Stichting van de Arbeid vertegenwoordigde centrale organisatie van werkgevers en van werknemers komt een passage voor over de loondoorbetaling aan zieke werknemers.
Auteur(s)W.J.P.M. Fase
Pagina3-5
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelTien aanbevelingen voor de wetgever ten aanzien van de positie van de werkgever bij arbeidsongeschiktheid van werknemers
CiteertitelSMA, 2005, 6
SamenvattingIn de afgelopen tien jaar heeft de regering de wetgeving op het gebied van arbeidsongeschiktheid van werknemers een groot aantal malen gewijzigd met het oogmerk een halt toe te roepen aan het steeds maar oplopende aantal (met name) WAO-uitkeringen. Met name wetten als de Wulbz, de Pemba, de Wet verbetering poortwachter en de Wet uitbreiding Loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003 hebben er voor gezorgd dat de positie van de werkgever in geval van arbeidsongeschiktheid van een werknemer een geheel andere is dan een tiental jaren geleden.
Auteur(s)J.P.M. van Zijl
Pagina6-11
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe 'sociale dimensie' van de Europese Unie, na de Grondwet en de uitbreiding. Over de fatale begrenzingen van Europa
CiteertitelSMA, 2005, 13
SamenvattingOmwille van twee 'historische' omstandigheden lijkt een kritische reflectie over de 'sociale dimensie' van de Europese Unie geenszins ontijdig. Vooreerst, staat de Europese Unie voor grootste uitbreiding in zijn geschiedenis. De vrees voor 'sociale concurrentie' uit de nieuwe lidstaten is niet ver weg. Ten tweede werd op 29 oktober te Rome het Verdrag tot Vaststelling van een Grondwet voor Europa plechtig ondertekend. F. Dorssemont reflecteert over de impact van de Grondwet Y. Jorens geeft duiding bij de uitbreiding van de Europese Unie.
Auteur(s)F. Dorssemont , Y. Jorens
Pagina13-24
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Amsterdam, 29-07-2004, ---
CiteertitelSMA, 2005, 25
SamenvattingAansprakelijke werkgever. Goed werkgeverschap.
Pagina25-25
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 28-05-2004, C03/154HR
CiteertitelSMA, 2005, 25
SamenvattingOntslag op staande voet. Ontbinding gewichtige redenen. Voorlopige voorziening.

(Hiensch / Bögels).
Samenvatting (Bron)28 mei 2004 Eerste Kamer Nr. C03/154HR JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiseres], gevestigd te [vestigingsplaats], EISERES tot cassatie, advocaat: mr. R.A.A. Duk, t e g e n [Verweerder], wonende te [woonplaats], VERWEERDER in cassatie, niet verschenen. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina25-25
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AP0263
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Arbiters van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, 04-06-2004, ---
CiteertitelSMA, 2005, 26
SamenvattingBepaalde tijd. Ontbinding gewichtige redenen.
Pagina26-26
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Arnhem, 25-08-2004, ---
CiteertitelSMA, 2005, 27
SamenvattingStaking.
Pagina27-27
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Rotterdam, 25-08-2004, ---
CiteertitelSMA, 2005, 27
SamenvattingBedrijfsongeval.
Pagina27-28
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Amsterdam, 17-06-2004, ---
CiteertitelSMA, 2005, 28
SamenvattingZiekte. Kennelijk onredelijk ontslag.
Pagina28-28
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 02-04-2004, ---
CiteertitelSMA, 2005, 28
SamenvattingWederzijds goedvinden. Pensioen. Schadeloosstelling.

(Havenga/Eemsmond).
Pagina28-28
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 09-07-2004, C03/104HR
CiteertitelSMA, 2005, 28
SamenvattingLoon. Ziekte.

(Zwolsche/ Vormenfabriek).
Samenvatting (Bron)9 juli 2004 Eerste Kamer Nr. C03/104HR JMH/AT Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: ZWOLSCHE ALGEMEENE SCHADEVERZEKERING N.V., gevestigd te Utrecht, EISERES tot cassatie, advocaat: mr. R.S. Meijer, t e g e n B.V. VORMENFABRIEK TILBURG, gevestigd te Tilburg, VERWEERSTER in cassatie, advocaat: mr. K.J. Nijman. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina28-29
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AP1074
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 01-10-2004, C03/087HR
CiteertitelSMA, 2005, 29
SamenvattingFaillissement. Overgang onderneming.
Samenvatting (Bron)1 oktober 2004 Eerste Kamer Nr. C03/087HR JMH/AT Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: TAXICENTRALE MIDDELBURG B.V., gevestigd te Middelburg, EISERES tot cassatie, advocaat: mr. E. Grabandt, t e g e n [Verweerster], wonende te [woonplaats], VERWEERSTER in cassatie, advocaat: mr. E. van Staden ten Brink. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina29-29
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AO9496
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 08-10-2004, C03/077HR
CiteertitelSMA, 2005, 29
SamenvattingGelijke behandeling. Pensioen. CAO.

(Van Pelt c.s. / Martinair).
Samenvatting (Bron)8 oktober 2004 Eerste Kamer Nr. C03/077HR JMH/AT Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: 1. [Eiser 1], wonende te [woonplaats], 2. [Eiser 2], wonende te [woonplaats], 3. [Eiser 3], wonende te [woonplaats], 4. [Eiser 4], wonende te [woonplaats], 5. [Eiser 5], wonende te [woonplaats], 6. [Eiser 6], wonende te [woonplaats], 7. [Eiser 7], wonende te [woonplaats], 8. [Eiser 8], wonende te [woonplaats], 9. [Eiser 9], wonende te [woonplaats],10. [Eiser 10], wonende te [woonplaats], 11. [Eiser 11], wonende te [woonplaats], 12. [Eiser 12], wonende te [woonplaats], 13. [Eiser 13], wonende te [woonplaats], 14. [Eiser 14], wonende te [woonplaats], 15. [Eiser 15], wonende te [woonplaats], 16. [Eiser 16], wonende te [woonplaats], EISERS tot cassatie, advocaat: mr. R.S. Meijer, t e g e n 1. MARTINAIR HOLLAND N.V., gevestigd te Haarlemmermeer, VERWEERSTER in cassatie, advocaat: Mr. E. Grabandt, 2. de vereniging VERENIGING VAN NEDERLANDSE VERKEERSVLIEGERS, gevestigd te Haarlemmermeer, VERWEERSTER in cassatie, advocaat: mr. R.A.A. Duk. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina29-30
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AP0424
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 08-10-2004, C03/120HR
CiteertitelSMA, 2005, 30
SamenvattingLoon. Ziekte. Ontslag op staande voet.

(Vixia / Gerrits).
Samenvatting (Bron)8 oktober 2004 Eerste Kamer Nr. C03/120HR RM/JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: VIXIA B.V., gevestigd te Sittard, gemeente Sittard-Geleen, EISERES tot cassatie, advocaat: aanvankelijk mr. A.G. Castermans, thans mr. M.C.J. Jehee, t e g e n [Verweerder], wonende te [woonplaats], VERWEERDER in cassatie, advocaat: mr. R.A.A. Duk. 1. Het geding in feitelijke instanties...
Pagina30-31
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AO9549
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EG, 30-09-2004, ---
CiteertitelSMA, 2005, 31
SamenvattingGelijke behandeling. Sollicitatie.

(Briheche / Ministre).
Pagina31-31
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Arnhem, 19-10-2004, ---
CiteertitelSMA, 2005, 32
SamenvattingPensioen. Gelijke behandeling.
Pagina32-32
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 01-10-2004, ---
CiteertitelSMA, 2005, 32
SamenvattingBedrijfsongeval.
Pagina32-33
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 03-08-2004, ---
CiteertitelSMA, 2005, 33
SamenvattingLoon. Ziekte.
Pagina33-33
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 22-10-2004, ---
CiteertitelSMA, 2005, 33
SamenvattingOvergang onderneming. Loon. Vakantiebijslag. Verjaring.

(HBF / X).
Pagina33-34
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 22-10-2004, ---
CiteertitelSMA, 2005, 34
SamenvattingCAO. Loon. Wijziging arbeidsvoorwaarden.

(FWZ / Smit).
Pagina34-34
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 05-11-2004, ---
CiteertitelSMA, 2005, 34
SamenvattingBedrijfsongeval.

(Lozerhof / X).
Pagina34-34
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EG, 12-10-2004, ---
CiteertitelSMA, 2005, 34
SamenvattingAfroepovereenkomst. Deeltijdarbeid. Arbeidstijd. Gelijke behandeling.

(Wippel / P&C).
Pagina34-35
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Haarlem, 14-09-2004, ---
CiteertitelSMA, 2005, 35
SamenvattingDirecteur. Ontslag op staande voet. RDA-/CWI-vergunning. Verrekening. Voorlopige voorziening.

(Van der Meer).
Pagina35-35
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelJurisprudentie internationaal en Europees socialezekerheidsrecht
CiteertitelSMA, 2005, 36
SamenvattingDeze jaarlijkse rubriek internationaal en Europees socialezakerheidsrecht bestrijkt de periode van 1 september 2003 tot 1 oktober 2004.
Auteur(s)M. van Everdingen , G.J. Vonk , M. Ydema-Gutjahr
Pagina36-44
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtspraakoverzicht gelijke behandeling
CiteertitelSMA, 2005, 45
SamenvattingOverzicht oordelen Commissie Gelijke Behandeling, januari - juni 2004
Auteur(s)I. Piso
Pagina45-49
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EG, 05-10-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 31
SamenvattingArbeidstijd. Overwerk.

(Pfeiffer c.s. / Rote Kreuz).
Pagina31-31
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 07-09-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 33
SamenvattingOvergang onderneming.

Pagina33-33
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 11-08-2004, ---
CiteertitelSMA 2005, 35
SamenvattingLoon. Beslag.
Pagina35-35
Artikel aanvragenVia Praktizijn