Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 28-03-2014
Aflevering 7401
RubriekRedactioneel
TitelHuman resources management: een on-woord
CiteertitelGst. 2014/26
SamenvattingVeelzeggend is dat ‘personeel’ steeds vaker wordt aangeduid als ‘human resources’ of zelfs ‘HR’, waarin moet worden ‘geïnvesteerd’ als dat tot kostenvermindering en betere (meetbare) prestaties leidt. Dergelijke woorden zijn niet neutraal en geven uitdrukking aan een opvatting waarin mensen net als andere ‘bronnen’ worden beschouwd als (productie)middelen en overbodig worden geacht als ze niet (meer) kunnen bijdragen aan de economische productie en consumptie.
Auteur(s)J.M.H.F. Teunissen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelAlternatieve geschillenbeslechting in het bestuursrecht
CiteertitelGst. 2014/27
SamenvattingDeze bijdrage gaat in op de mogelijkheden die alternatieve geschillenbeslechting in het bestuursrecht biedt. Het blijkt dat de informele aanpak van bezwaarschriften en bijvoorbeeld een klacht ten aanzien van een bestuursorgaan, succesvol is en voor burgers en bedrijven als prettig wordt ervaren. De informele aanpak geeft bovendien meer vertrouwen in de overheid en voor de overheid betekent deze aanpak een aanzienlijke efficiencywinst ten opzichte van de reguliere procedure. De informele aanpak wil zeggen dat een behandelend ambtenaar bij een bezwaarschrift eerst informeel contact zoekt met bezwaarmaker, bijvoorbeeld door middel van een telefoontje of een informeel gesprek op zijn kantoor of bij de bezwaarmaker thuis.
Auteur(s)A.G. Wennekes
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Midden-Nederland 06-11-2013
CiteertitelGst. 2014/28
SamenvattingKort geding gemeente Veenendaal op basis van art. 3:305b BW jo. art. 6:162 BW; vordering tot opleggen van maatregelen aan ex-gedetineerde zedendelinquent; niet-ontvankelijkheid gemeente wegens onaanvaardbare doorkruising van wijze waarop bevoegdheden zijn toegekend in het bestuursrechtelijk en het strafrechtelijk systeem.
Samenvatting (Bron)De voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland heeft geoordeeld dat de gemeente Veenendaal niet-ontvankelijk is in haar vordering tegen een veroordeelde zedendelinquent. De gemeente mag dus aan de man geen andere maatregelen opleggen dan de strafrechter al heeft gedaan. De gemeente wilde nog een elftal extra maatregelen aan de man opleggen en had daarom een kort geding bij de civiele rechter aangespannen.
AnnotatorJ.H.A. van der Grinten , A. van den Berg
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2013:5494
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Midden-Nederland 18-11-2013
CiteertitelGst. 2014/29
SamenvattingGebiedsverbod; vrees voor verstoring openbare orde; relevante feiten en omstandigheden.
Samenvatting (Bron)De bestuursrechter van de rechtbank Midden-Nederland heeft maandag in een voorlopige voorziening geoordeeld dat de burgemeester van Veenendaal geen gebiedsverbod had mogen opleggen aan een man die verdacht wordt van ontucht met een buurmeisje. De man had de burgemeester voor de rechter gedaagd omdat hij met het opgelegde gebiedsverbod niet terug kon keren naar zijn woning.
AnnotatorJ.H.A. van der Grinten , A. van den Berg
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2013:5696
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 13-11-2013
CiteertitelGst. 2014/30
SamenvattingHuisnummeraanduiding voor verblijfsobject in strijd met bestemmingsplan. Inhoud van het begrip ‘verblijfsobject’.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 september 2011 heeft het college aan twee extra verblijfsobjecten op het perceel [locatie] te Lochem de nummeraanduiding [nummer A] onderscheidenlijk [nummer B] toegekend.
AnnotatorC.W.M. van Alphen
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:1980
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 18-12-2013
CiteertitelGst. 2014/31
SamenvattingOplegging collectieve horecaontzegging geen besluit in de zin van de Awb.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 23 september 2010 is [appellant] door de horecaondernemers van de binnenstad Sittard voor de duur van twee jaar een algemeen café lokaalverbod (hierna: het lokaalverbod) opgelegd voor de horecagelegenheden die zijn genoemd in de bijlage bij deze brief. Zulks met inbegrip van de terrassen die bij de genoemde horecagelegenheden horen.
AnnotatorA.E. van Rooij
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:2473
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 29-01-2014
CiteertitelGst. 2014/32
SamenvattingVergelijking met maximale bouw- en gebruiksmogelijkheden onder oud planologisch regime, beoordeling schaduwwerking en het akoestisch effect van acht windturbines op een afstand van 620 m van woning, leidt niet tot planschade.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 maart 2010 heeft het college een aanvraag van [appellant sub 1] om een vergoeding van planschade afgewezen.
AnnotatorJ.W. van Zundert
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:193
Artikel aanvragenVia Praktizijn