Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 21-04-2014
Aflevering 4
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelRaad van Discipline 's-Hertogenbosch 09-09-2013, ECLI:NL:TADRSHE:2013:35
CiteertitelAdv.bl. 2014-4, p. 63
SamenvattingWitwassen. Wat een behoorlijk advocaat betaamt. Gedragsregel 1. Een advocaat die rechtsbijstand aan een cliŽnt verleent zonder zich nader te informeren over de achtergrond van een koopovereenkomst waarop die cliŽnt zich beroept, terwijl er voldoende aanwijzingen zijn dat sprake zou kunnen zijn van een schijnovereenkomst, handelt tuchtrechtelijk verwijtbaar.
Pagina63
LinkVolledige tekst uitspraak (overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelHof van Discipline 15-07-2013, ECLI:NL:TAHVD:2013:166
CiteertitelAdv.bl. 2014-4, p. 63
SamenvattingGeen appel na ongeslaagd verzet. Procesrecht. Artikel 46h lid 4 Advocatenwet. Geen hoger beroep tegen niet-ontvankelijkverklaring of ongegrondverklaring van verzet.
Pagina63
LinkVolledige tekst uitspraak (overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelHof van Discipline 06-09-2013, ECLI:NL:TAHVD:2013:222
CiteertitelAdv.bl. 2014-4, p. 64
SamenvattingGeschil met advocaat als werkneemster. Grenzen van het tuchtrecht: advocaat in hoedanigheid van kantoorgenoot. Gedragsregel 1. Vertrouwen in de advocatuur geschaad door zonder toestemming van kantoor klaagsters dossiers mee te nemen en door niet terstond voor patroon bestemde stukken door te zenden.
Pagina64
LinkVolledige tekst uitspraak (overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelRaad van Discipline 's-Hertogenbosch 01-07-2013, ECLI:NL:TADRSHE:2013:32
CiteertitelAdv.bl. 2014-4, p. 64
SamenvattingDubbelrol bij echtscheiding. Wat een behoorlijk advocaat betaamt. Gedragsregel 1. De advocaat die in een echtscheiding voor beide partijen optreedt, dient duidelijk te zijn over zijn rol.
Pagina64
LinkVolledige tekst uitspraak (overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken geschillencommissie
TitelGeschillencommissie Advocatuur 25-05-2012, 0009B
CiteertitelAdv.bl. 2014-4, p. 62
SamenvattingArbitraal vonnis. Matiging declaratie vanwege zinloos advies en procedure. De cliŽnt klaagt over onjuiste advisering en procederen. De dienstverlening heeft niets opgeleverd. De commissie ziet hierin aanleiding om het declaratiebedrag te matigen.
Pagina62
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAchtergrond
TitelWorstelen met DNA-bewijs
CiteertitelAdv.bl. 2014-4, p. 14
SamenvattingRapportages over DNA-bewijs kunnen leesbaarder en begrijpelijker, leert onderzoek. Het Nederlands Forensisch Instituut ziet geen reden haar rapporten te herschrijven.
Auteur(s)L. van Almelo
Pagina14
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAchtergrond
TitelEuropa wat staat juristen te wachten?
CiteertitelAdv.bl. 2014-4, p. 26
SamenvattingOp 22 mei stemt Nederland voor het Europees Parlement. Binnenkort wordt ook het zogeheten Stockholm-programma voor justitieel beleid uitgebreid. Welke veranderingen in Europees recht staan er op stapel?
Auteur(s)P. Louwerse
Pagina26
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAchtergrond
TitelZoeken naar het muizengaatje
CiteertitelAdv.bl. 2014-4, p. 36
SamenvattingArbeidsrechtadvocaten staat een ingrijpende wijziging van het ontslagrecht te wachten. Wat gaat dat voor hun praktijk betekenen? Wordt het ontslagrecht, zoals de memorie van toelichting belooft, sneller, goedkoper en eerlijker? In elk geval levert het Ďongelofelijk veel werkí op.
Auteur(s)T. Sillevis Smit
Pagina36
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnalyse
TitelReden voor een feestje?
CiteertitelAdv.bl. 2014-4, p. 43
SamenvattingOp 29 maart bestaat de Grondwet tweehonderd jaar. Maar wat vieren we eigenlijk? De Grondwet van 1814 was nu niet bepaald een Bill of Rights vol burgerrechten.
Auteur(s)R. Sanders
Pagina43
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpfrissen
TitelCumulatie in het burgerlijk procesrecht
CiteertitelAdv.bl. 2014-4, p. 47
SamenvattingIn de praktijk leidt het instellen van meerdere vorderingen in ťťn procedure nog steeds tot onvoorziene problemen. Dat is een goede reden om de kennis van deze materie op te frissen.
Auteur(s)J. Veldhuis
Pagina47
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
TitelDe staat van de rechtsstaat
CiteertitelAdv.bl. 2014-4, p. 48
SamenvattingHet huis van de democratische rechtsstaat vertoont scheuren. Vooral de rechtsprekende pilaar heeft het zwaar te verduren. Tijdens het Eerste Kamerdebat brachten senatoren zeven moties in, waarvan er vijf zijn aangenomen. Maar waar blijven de oplossingen?
Auteur(s)S. Drooglever Fortuijn
Pagina48
Artikel aanvragenVia Praktizijn