Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 21-03-2014
Aflevering 3
RubriekUitspraken geschillencommissie
TitelGeschillencommissie Advocatuur 07-06-2012, 64801
CiteertitelAdv.bl. 2014-3, p. 61
SamenvattingOriŽnterend gesprek; honorarium verschuldigd? Bindend advies. Niet is gebleken dat is gesproken over verschuldigd honorarium. Het had op de weg van de advocaat gelegen om daarover duidelijkheid te verschaffen.
Pagina61
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken geschillencommissie
TitelGeschillencommissie Advocatuur 25-07-2012, 66421
CiteertitelAdv.bl. 2014-3, p. 62
SamenvattingKunstfout. Bindend advies. Verkeerde partij gedagvaard. De cliŽnt had de advocaat ingeschakeld in een geschil met zijn voormalige advocaat. De advocaat heeft echter niet de voormalige advocaat gedagvaard, maar diens maatschap. De rechtbank heeft geoordeeld dat de verkeerde partij is gedagvaard nu de contractuele wederpartij de advocaat was en niet het advocatenkantoor. De commissie verwerpt het verweer van de advocaat, gelet op dit vonnis, en oordeelt dat de cliŽnt schade lijdt.
Pagina62
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelRaad van Discipline Den Haag 17-06-2013, R.4108/13.15
CiteertitelAdv.bl. 2014-3, p. 62
SamenvattingFouten melden. Zorg voor de cliŽnt. Gedragsregel 1. Een advocaat moet zijn cliŽnt tijdig informeren over een door hem gemaakte fout.
Pagina62
LinkVolledige tekst uitspraak (overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelRaad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 10-06-2013, ECLI:NL:TADRARN:2013:11
CiteertitelAdv.bl. 2014-3, p. 62
SamenvattingHandelen na beroepsfout. Kwaliteit van de dienstverlening. Artikel 46 Advocatenwet. Een advocaat moet zijn cliŽnt na een beroepsfout schriftelijk wijzen op de mogelijkheid om een onafhankelijk advocaat in te schakelen om de aansprakelijkheidskwestie te behandelen.
Pagina62
LinkVolledige tekst uitspraak (overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelHof van Discipline, 05-04-2013, ECLI:NL:TAHVD:2013:55
CiteertitelAdv.bl. 2014-3, p. 62
SamenvattingManaging partner. Grenzen van het tuchtrecht; wat een behoorlijk advocaat betaamt ten aanzien van de cliŽnt. Een managing partner heeft een eigen zorgplicht tegenover de cliŽnt van een kantoorgenoot.
Pagina62
LinkVolledige tekst uitspraak (overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelHof van Discipline 18-01-2013, ECLI:NL:TAHVD:2013:54
CiteertitelAdv.bl. 2014-3, p. 63
SamenvattingHerziening. Tuchtprocesrecht. Revisie van tuchtrechtelijk oordeel alleen mogelijk bij strijd met EVRM. Herzieningsverzoek niet-ontvankelijk nu de Advocatenwet niet de mogelijkheid kent tot revisie op grond van het aan het licht komen van nieuwe feiten en omstandigheden.
Pagina63
LinkVolledige tekst uitspraak (overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelHof van Discipline 21-01-2013, ECLI:NL:TAHVD:2013:88
CiteertitelAdv.bl. 2014-3, p. 63
SamenvattingOptreden tegen cliŽnt. Wat een behoorlijk advocaat betaamt. Gedragsregel 7. Optreden tegen voormalig kantoorcliŽnte in dit geval toegestaan.
Pagina63
LinkVolledige tekst uitspraak (overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAchtergrond
TitelStrategisch procederen
CiteertitelAdv.bl. 2014-3, p. 31
SamenvattingAsieladvocaten, wetenschappers en VluchtelingenWerk gaan strategisch procederen om principezaken voor de Europese rechter te krijgen. Ze zetten alles op alles om helderheid te krijgen in langlopende kwesties.
Auteur(s)T. Sillevis Smit
Pagina31
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnalyse
TitelKlaag voor het te laat is
CiteertitelAdv.bl. 2014-3, p. 44
SamenvattingOver gebrekkige prestatie moet men tijdig klagen, anders kan men zich daar niet meer op beroepen. Deze wettelijke regel heeft de Hoge Raad in zijn drie arresten van 8 februari 2013 verduidelijkt ťn gerelativeerd.
Auteur(s)L. Rammeloo
Pagina44
Artikel aanvragenVia Praktizijn