Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 21-02-2014
Aflevering 2
RubriekUitspraken geschillencommissie
TitelGeschillencommissie Advocatuur 25-05-2012, 65121
CiteertitelAdv.bl. 2014-2, p. 62
SamenvattingBindend advies. Korting vanwege onvoldoende duidelijkheid specificatie.
Pagina62
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelHof van Discipline 02-12-2013, ECLI:NL:TAHVD:2013:304
CiteertitelAdv.bl. 2014-2, p. 63
SamenvattingWat een behoorlijk advocaat betaamt. Gedragsregel 1. De advocaat van een werknemer hoort de declaratie voor de aan zijn cliŽnt verleende diensten niet ten name van de werkgever te stellen.
Pagina63
LinkVolledige tekst uitspraak (overheid.nl)
UitspraakECLI:NL:TAHVD:2013:304
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelHof van Discipline 30-09-2013, ECLI:NL:TAHVD:2013:245
CiteertitelAdv.bl. 2014-2, p. 63
SamenvattingInschrijving als cassatieadvocaat. Art. 9j Advocatenwet. Beroep van advocaat te Bonaire tegen weigering inschrijving Nederlandse cassatiebalie ongegrond.
Pagina63
LinkVolledige tekst uitspraak (overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelHof van Discipline 20-09-2013, ECLI:NL:TAHVD:2013:161
CiteertitelAdv.bl. 2014-2, p. 63
SamenvattingBewijs belangenconflict. Optreden tegen voormalig cliŽnte. Gedragsregel 7 lid 4. Het is aan de ex-cliŽnt die zijn vroegere advocaat verwijt in een andere zaak tegen hem op te treden om te specificeren welke vertrouwelijke informatie zijn ex-advocaat tegen hem zou kunnen gebruiken.
Pagina63
LinkVolledige tekst uitspraak (overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelHof van Discipline 19-09-2011, ECLI:NL:TADRAMS:2011:YA2686
CiteertitelAdv.bl. 2014-2, p. 64
SamenvattingFaillissementsaanvraag als incassomiddel. Jegens de wederpartij in acht te nemen zorg. Gedragsregel 30. Geen openheid geven over steunvordering vůůr faillissementszitting is niet ongebruikelijk.
Pagina64
LinkVolledige tekst uitspraak (overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelOrde en ministerie eindelijk eensgezind over toezicht
CiteertitelAdv.bl. 2014-2, p. 7
SamenvattingEr vielen soms harde woorden, maar na bijna drie jaar praten zijn de staatssecretaris en de Orde het met elkaar eens over het toezicht op de advocatuur. Verbindende factor wordt de beoogde voorzitter van het college van toezicht, de landelijk deken.
Auteur(s)M. Maathuis
Pagina7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAchtergrond
TitelWie mag er klagen?
CiteertitelAdv.bl. 2014-2, p. 10
SamenvattingWie wil klagen over advocaten moet wel even controleren of dat zinvol is. Zelfs rechters, officieren en overheidsinstanties blijken zich te vergissen in het klachtrecht.
Auteur(s)T. Sillevis Smit
Pagina10
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelHet voordeel van bemiddelen
CiteertitelAdv.bl. 2014-2, p. 22
SamenvattingVia pilots biedt het strafrecht op relatief grote schaal ruimte aan herstelbemiddeling. Advocaten doen er goed aan daarvan gebruik te maken.
Auteur(s)A. de Haas
Pagina22
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnalyse
TitelDe (on)feilbare advocaat en zijn uitgerangeerde cliŽnt
CiteertitelAdv.bl. 2014-2, p. 29
SamenvattingHet Europees Hof voor de Rechten van de Mens biedt een verdachte bescherming tegen tardief instellen van rechtsmiddelen door diens advocaat.
Auteur(s)W. Jebbink
Pagina29
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnalyse
TitelAdvocaatkosten werknemer
CiteertitelAdv.bl. 2014-2, p. 31
SamenvattingUitspraak Hof van Discipline verplicht werknemersadvocaat preciezer te worden bij betaling door de (ex-)werkgever. Maar hoe? (Hof van Discipline, 2 december 2013, zaak 6712.)
Auteur(s)W. van Tongeren
Pagina31
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEven opfrissen
TitelHoe zit het ook alweer met e-voorwaarden?
CiteertitelAdv.bl. 2014-2, p. 57
SamenvattingDe grote hoeveelheid rechtspraak heeft de terhandstelling van algemene voorwaarden een duidelijk hanteerbare rode draad opgeleverd. Die moet er voor e-voorwaarden ook snel komen.
Auteur(s)M. Weij
Pagina57
Artikel aanvragenVia Praktizijn