Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 21-01-2014
Aflevering 1
RubriekUitspraken geschillencommissie
TitelGeschillencommissie Advocatuur 07-06-2012, 65691
CiteertitelAdv.bl. 2014-1, p. 62
SamenvattingBevoegdheid Geschillencommissie. Bindend advies. Voorronde met externe klachtenfunctionaris.
Pagina62
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelRaad van Discipline 's-Gravenhage 04-03-20213, ECLI:NL:TADRSGR:2013:YA4113
CiteertitelAdv.bl. 2014-1, p. 63
SamenvattingMaatregel tegen maatschap. Ontvankelijkheid. Artikel 46 Advocatenwet. Het feitencomplex waarop de klacht betrekking heeft betreft uitsluitend het handelen van de maatschap en niet van mr. Y; de klacht tegen de maatschap is ontvankelijk.
Pagina63
LinkVolledige tekst uitspraak (overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelRaad van Discipline 's-Hertogenbosch 28-01-2013, ECLI:NL:TADRSHE:2013:YA3748
CiteertitelAdv.bl. 2014-1, p. 63
SamenvattingOptreden voor curandi. Wat een behoorlijk advocaat betaamt. Gedragsregel 1. Toelaatbaarheid optreden voor curandus is een juridische, geen tuchtrechtelijke vraag.
Pagina63
LinkVolledige tekst uitspraak (overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelRaad van Discipline Amsterdam 06-02-2013, ECLI:NL:TADRAMS:2013:YA3775
CiteertitelAdv.bl. 2014-1, p. 63
SamenvattingKwaliteit dienstverlening. Zorg voor de cliënt. Gedragsregel 1. Een advocaat moet de cliënt duidelijk maken welke rechtsgronden aangevoerd zouden kunnen worden en de door de cliënt aangedragen feiten op een duidelijke manier aan de rechter voorleggen.
Pagina63
LinkVolledige tekst uitspraak (overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelHof van Discipline 01-02-2013, ECLI:NL:TAHVD:2013:32
CiteertitelAdv.bl. 2014-1, p. 63
SamenvattingExcessief declareren. Zorg voor de cliënt. Financiën. Gedragsregel 23. Het hanteren van een specialistentarief veronderstelt de aanwezigheid van specialistische kennis.
Pagina63
LinkVolledige tekst uitspraak (overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken tuchtrechter
TitelRaad van Discipline Arnhem 25-03-2013, ECLI:NL:TADRARN:2013:YA4278
SamenvattingOptreden tegen voormalig(e) cliënt/opdrachtgever. Wat een behoorlijk advocaat betaamt. Gedragsregel 7. Mr. X is te veel en te snel van positie gewisseld, nu hij gelet op zijn verleden met en bij (de rechtsvoorganger van) klaagster en de vertrouwenspositie die hij daarbij had het speelveld van alle kanten kende.
Pagina63
LinkVolledige tekst uitspraak (overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInterview
Titel‘Wij worden nauwelijks afgeschermd van Europees recht’
CiteertitelAdv.bl. 2014-1, p. 13
SamenvattingDe komende jaren wordt de nieuwe Europese Procedurerichtlijn ingevoerd. De Nederlandse rechter zal de geloofwaardigheid van het asielrelaas van de vreemdelingen ‘ruimer’ gaan toetsen. Wat betekent dat volgens Henk Lubberdink, voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State? ‘Het zal niet in één keer glashelder zijn.’
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina13
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOverzicht
TitelWat er verandert in 2014
CiteertitelAdv.bl. 2014-1, p. 35
SamenvattingWelke voor advocaten relevante regelingen treden naar verwachting in 2014 in werking? De stand van zaken in december 2013.
Auteur(s)M. Verburgh
Pagina35
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnalyse
TitelJuridische implicaties van niet langer gedogen
CiteertitelAdv.bl. 2014-1, p. 41
SamenvattingHet besluit om een gedoogde situatie niet langer te gedogen, is in de regel geen besluit. Onterecht, gezien de risico’s die een ondernemer van bijvoorbeeld een coffeeshop daarmee loopt.
Auteur(s)J. Baar
Pagina41
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelBewaak de rechtsstaat
CiteertitelAdv.bl. 2014-1, p. 51
SamenvattingDe minister wil enkelvoudig hoger beroep in kantonzaken. Raadsheer Stefan Schütz roept de Eerste Kamer op dit volgens hem gevaarlijke wetsvoorstel te dwarsbomen.
Auteur(s)S. Schütz
Pagina51
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEven opfrissen
TitelReformatio in peius-verbod als rechtsregel?
CiteertitelAdv.bl. 2014-1, p. 55
SamenvattingBevat het burgerlijk appelprocesrecht een regel dat een partij door haar eigen appel niet in een slechtere positie mag geraken dan waarin zij verkeert door de uitspraak a quo?
Auteur(s)S. van Swaaij
Pagina55
Artikel aanvragenVia Praktizijn