Jurisprudentie voor Gemeenten

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie voor Gemeenten
Datum 27-04-2014
Aflevering 3
RubriekAlgemeen juridisch Bestuursprocesrecht
TitelRechtbank Gelderland 18-06-2013
CiteertitelJG 2014/16
SamenvattingToepassing nadeelcompensatieregeling, Brieven onjuist gekwalificeerd, Oordeel bestuursorgaan niet als rechtshandeling aangemerkt.
Samenvatting (Bron)Is er sprake van een aanvraag en is sprake van een bezwaar?
AnnotatorJ. van Bloois
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2013:5977
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAlgemeen juridisch Bestuursprocesrecht
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-01-2014
CiteertitelJG 2014/17
SamenvattingAlgemene wet bestuursrecht, Wet WOZ, Hoorplicht, Horen op locatie.
Samenvatting (Bron)Wet WOZ. Horen in bezwaar. Hoorzitting in woning van belanghebbende tegelijk met inpandige opname. Schending hoorplicht?
AnnotatorJ.D.C. de Jong
UitspraakECLI:NL:GHARL:2014:236
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAlgemeen juridisch Procesrecht
TitelCentrale Raad van Beroep 30-01-2014
CiteertitelJG 2014/18
SamenvattingVerhouding burgerlijke rechter-bestuursorgaan, Niet-ontvankelijkheid, Appellabel besluit.
Samenvatting (Bron)Appellante heeft benadrukt dat haar voornaamste doel gedurende de afgelopen jaren van procederen het verkrijgen van excuses van de kant van de stichting is geweest. Het had de stichting gesierd als zij in dit opzicht enig gebaar zou hebben gemaakt. Dat alles neemt echter niet weg dat, zoals gezegd, van onrechtmatig handelen aan de zijde van de stichting geen sprake is geweest. Het beroep dat appellante wordt geacht te hebben ingesteld tegen het besluit van 8 april 2013 moet dus ongegrond worden verklaard.
AnnotatorA.A. al Khatib , T. Barkhuysen
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:261
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBouw, Ruimtelijke Ordening en Monumentenwet, Onteigeningsrecht
TitelRechtbank Midden-Nederland 14-08-2013
CiteertitelJG 2014/19
SamenvattingOnteigeningsrecht, Belanghebbende, Hypotheekhouder, Kroonbeleid, Appartementsrechten.
Samenvatting (Bron)Onteigening. Ogv art. 3:13 Awb moet ontwerp-KB aan belanghebbenden gestuurd. Hypotheekhouders is ook belanghebbende. Ontwerp-KB is aan het adres blijkend uit Kadaster gestuurd, maar ten onrechte niet aan woonadres. Gebrek in procedure onteigeningsbesluit.
AnnotatorF.A. Mulder , J. van den Burg
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2013:3681
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBouw, Ruimtelijke Ordening en Monumentenwet, Onteigeningsrecht
TitelRaad van State 05-02-2014
CiteertitelJG 2014/20
SamenvattingExploitatieplan, Fasering, Anterieure overeenkomst.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 januari 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Uitbreiding Goudswaard" vastgesteld en besloten geen exploitatieplan vast te stellen.
AnnotatorJ.J. Thoonen
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:307
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBouw, Ruimtelijke Ordening en Monumentenwet, Onteigeningsrecht
TitelRaad van State 10-01-2014
CiteertitelJG 2014/21
SamenvattingExploitatieplan, Fasering.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 mei 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Haren, Dilgt Hemmen Essen (Deelgebied 5 en 6)" vastgesteld.
AnnotatorJ.J. Thoonen
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:70
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 22-01-2014
CiteertitelJG 2014/22
SamenvattingWoonboten, Wegbestemmen, Ecologische verbindingszone.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 maart 2013 heeft de deelraad het bestemmingsplan "Het Nieuwe Diep 2012" vastgesteld.
AnnotatorW. Vos
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:136
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFiscaal recht, Parkeerbelasting
TitelGerechtshof Amsterdam 23-01-2014
CiteertitelJG 2014/23
SamenvattingGemeentewet, Parkeerbelasting, Naheffingsaanslag, Kostenonderbouwing.
Samenvatting (Bron)Kosten naheffingsaanslag parkeerbelasting. Het Hof is van oordeel dat de heffingsambtenaar met hetgeen hij heeft aangevoerd, tegenover de gemotiveerde betwisting door belanghebbende, niet aannemelijk heeft gemaakt dat in de kostenraming uitsluitend kostenposten zijn begrepen die daarin op grond van artikel 2 van het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen mogen worden opgenomen. Nu de heffingsambtenaar uiteindelijk geen inzicht heeft kunnen geven in de onderbouwing van de raming, dient de naheffingsaanslag te worden verminderd met het bedrag van de kosten.
AnnotatorJ.D.C. de Jong
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2014:148
Artikel aanvragenVia Praktizijn