AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 26-04-2014
Aflevering 17
TitelHvJ EU 10-12-2013, C-394/12
CiteertitelAB 2014/136
SamenvattingRechtmiddel Dublinverordening: alleen beroep mogelijk op grond dat bij overdracht refoulementverbod geschonden zal worden.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 10 december 2013. # Shamso Abdullahi tegen Bundesasylamt. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Asylgerichtshof - Oostenrijk. # Prejudiciele verwijzing - Gemeenschappelijk Europees asielstelsel - Verordening (EG) nr. 343/2003 - Bepaling van lidstaat die verantwoordelijk is voor behandeling van asielverzoek - Toetsing van eerbiediging van criteria voor bepalen van verantwoordelijkheid voor behandeling van asielverzoek - Omvang van rechterlijke toetsing. # Zaak C-394/12.
AnnotatorA.M. Reneman
UitspraakECLI:EU:C:2013:813
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 26-02-2014
CiteertitelAB 2014/137
SamenvattingWanneer moet een hogerberoepschrift worden gekwalificeerd als incidenteel hogerberoepschrift?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 mei 2012 heeft de burgemeester aan Funplaza vergunning verleend voor het exploiteren van een speelautomatenhal aan de Tramweg 2 te Winschoten en het aldaar aanwezig hebben van speelautomaten, onder gelijktijdige intrekking van de op 29 augustus 2008 verleende vergunning voor het exploiteren van een speelautomatenhal aan de Tramweg 6-12 te Winschoten en het aldaar aanwezig hebben van speelautomaten.
AnnotatorK.J. de Graaf , A.T. Marseille
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:681
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 26-02-2014
CiteertitelAB 2014/138
SamenvattingOpenbaarheid interne documenten met persoonlijke beleidsopvattingen. Kleuring informatie maakt nog geen persoonlijke beleidsopvatting.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 november 2012 heeft het college een verzoek van Creighton Ward om openbaarmaking van de adviezen, waarop een besluit van 24 juli 2012 zou zijn gebaseerd, afgewezen.
AnnotatorP.J. Stolk
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:688
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 05-02-2014
CiteertitelAB 2014/139
SamenvattingInvorderingsbeschikking. Afdeling past concentratiebepaling in artikel 5:39 Awb toe. Hieruit vloeit voort dat de overtreder in bezwaar niet wordt gehoord.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 november 2011 heeft het college [appellant] onder oplegging van een last onder dwangsom gelast het zwembad op het perceel [locatie] te Hoornaar (hierna: het perceel) te verwijderen en verwijderd te houden of het zwembad aan te passen conform de op 8 juni 2009 verleende bouwvergunning.
AnnotatorT.N. Sanders
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:331
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 05-02-2014
CiteertitelAB 2014/133
SamenvattingProvinciale ontheffingsbevoegdheid onverbindend wegens strijd met art. 4.1a lid 1 Wro. Geen reden om provinciaal verbod waarvan ontheffing kan worden verleend ook onverbindend te verklaren.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 april 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Rolderstraat 8 Grolloo, Dierenpension De Open Ruimte" vastgesteld.
AnnotatorD. Korsse
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:333
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 23-01-2014
CiteertitelAB 2014/141
SamenvattingAlgemene wet bestuurswet. Openbaarmaking boete wegens overtreding Telecommunicatiewet.
Samenvatting (Bron)Publicatie boetebesluit. Verzoek om voorlopige voorziening
AnnotatorW. Sauter
UitspraakECLI:NL:CBB:2014:7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Den Haag 03-02-2014
CiteertitelAB 2014/142
SamenvattingProvinciebestuur bevoegd de subsidie van Bureau Jeugdzorg te beŽindigen. Aanvang redelijke termijn, ondanks onzekerheden rondom stelselherziening. Ter bepaling van de subsidieontvanger welke maatregelen worden getroffen.
Samenvatting (Bron)Jeugdzorg. Zaak tussen de stichting Stichting Bureau Jeugdzorg Zuid Holland en het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland.
AnnotatorJ. Dijkgraaf
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2014:1486
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Overijssel 03-02-2014
CiteertitelAB 2014/143
SamenvattingBeŽindiging subsidie Bureau Jeugdzorg. Geen redelijke termijn, gelet op onzekerheden rondom stelselherziening.
Samenvatting (Bron)Aankondiging bestaande subsidierelatie tussen Stichting Bureau Jeugdzorg Overijssel en GS van Overijssel te beŽindigen op moment dat nieuwe Jeugdwet in werking treedt; geen sprake van een redelijke termijn; beroep gegrond.
AnnotatorJ. Dijkgraaf
UitspraakECLI:NL:RBOVE:2014:432
Artikel aanvragenVia Praktizijn