Jurisprudentie Bodem

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Bodem
Datum 02-06-2014
Aflevering 4
RubriekArcheologie
TitelRaad van State 02-04-2014
CiteertitelJBO 2014/77
SamenvattingVergunning, Archeologische waarden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 oktober 2013 heeft het college van gedeputeerde staten een vergunning als bedoeld in de Ontgrondingenwet verleend aan de gemeente Venlo voor het ontgronden van een gedeelte van het perceel, kadastraal bekend gemeente Arcen, sectie D, nummer 2227.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1273
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArcheologie
TitelRaad van State 09-04-2014
CiteertitelJBO 2014/78
SamenvattingArcheologisch onderzoek, Werkplan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 juli 2013 heeft het college een vergunning als bedoeld in de Ontgrondingenwet verleend aan de Dienst Landelijk Gebied voor het ontgronden van twee percelen, aangeduid als "Venlaagte Klumpersveld", in de gemeente Lochem.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1267
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAsbest
TitelRaad van State 30-04-2014
CiteertitelJBO 2014/79
SamenvattingAsbest, Saneringsplicht, Last onder dwangsom, Begunstigingstermijn.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 mei 2012 heeft het college [wederpartij] onder oplegging van een dwangsom gelast om binnen vier weken na verzending van dit besluit het asbest op het perceel [locatie] te [plaats] te saneren door een gecertificeerd SC 530 bedrijf.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1582
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAsbest
TitelRaad van State 30-04-2014
CiteertitelJBO 2014/80
SamenvattingAsbestbrand, Spoedeisende bestuursdwang, Kostenverhaal.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 oktober 2012 heeft het college zijn beslissing tot toepassing van spoedeisende bestuursdwang wegens overtreding van artikel 1.1a van de Wet milieubeheer naar aanleiding van asbestverontreiniging als gevolg van een brand op het perceel [locatie] te Klazienaveen, gemeente Emmen, op schrift gesteld. Daarbij heeft het college bepaald dat de kosten van de toepassing van de bestuursdwang voor rekening van [appellant] komen.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1568
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAsbest
TitelRaad van State 30-04-2014
CiteertitelJBO 2014/81
SamenvattingZorgplicht, Asbestbrand, Overtreding, Spoedeisende bestuursdwang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 oktober 2012 heeft het college zijn beslissing tot toepassing van spoedeisende bestuursdwang wegens overtreding van artikel 1.1a van de Wet milieubeheer naar aanleiding van asbestverontreiniging als gevolg van een brand op het perceel [locatie] te Klazienaveen, gemeente Emmen, op schrift gesteld. Daarbij heeft het college bepaald dat de kosten van de toepassing van de bestuursdwang voor rekening van [appellant] komen.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1568
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 28-03-2014
CiteertitelJBO 2014/82
SamenvattingLandbouwgrond, Overschrijding gebruiksnormen, Bijzondere omstandigheden.
Samenvatting (Bron)Bestuurlijke boete wegens overschrijding gebruiksnormen. Bewijslast inzake aantal hectaren landbouwgrond. Termijn artikel 5:51 Awb termijn van orde. Evenredigheid boete.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2014:124
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 09-04-2014
CiteertitelJBO 2014/83
SamenvattingGebruiksnorm dierlijke meststoffen, Stikstofgebruiksnorm, Fosfaatgebruiksnorm, Forfaitaire waarde.
Samenvatting (Bron)Bestuurlijke boete, gebruiksnorm dierlijke meststoffen, stikstofgebruiksnorm, fosfaatgebruiksnorm, forfaitaire waarde
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2014:142
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 02-04-2014
CiteertitelJBO 2014/84
SamenvattingDubbelbestemming, Archeologische waarden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 december 2012 heeft de raad het bestemmingsplan "Tussen de Dijken" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1137
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 02-04-2014
CiteertitelJBO 2014/85
SamenvattingArcheologische beleidskaart.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 januari 2013, nummer 4259793, heeft de raad het bestemmingsplan "Hoogland" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1112
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 02-04-2014
CiteertitelJBO 2014/86
SamenvattingHoge archeologische verwachtingen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 mei 2013, kenmerk RV/12/00276, heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied - Verblijfsrecreatieterreinen" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1147
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 02-04-2014
CiteertitelJBO 2014/87
SamenvattingWoningbouw, Archeologische waarden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 juni 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied 2009, herziening Hexelseweg 63" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1156
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 09-04-2014
CiteertitelJBO 2014/88
SamenvattingArcheologische dubbelbestemming, Omgevingsvergunning (aanleggen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 juni 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Cuijk, Heeswijkse Kampen" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1259
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 16-04-2014
CiteertitelJBO 2014/89
SamenvattingBaggerspecie, Nuttige toepassing.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 september 2013 heeft de minister aan de Combinatie Boskalis B.V. - Van de Wetering een vergunning op grond van de Waterwet verleend voor het brengen van afvalwater, afkomstig van de zandwinning in de Millingerwaard, in het oppervlaktewaterlichaam Waal, ten noorden van Kekerdom.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1379
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 16-04-2014
CiteertitelJBO 2014/90
SamenvattingArcheologisch onderzoek.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 februari 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "W4" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1298
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 23-04-2014
CiteertitelJBO 2014/91
SamenvattingWoningbouw, Archeologische waarden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 juli 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Lage Boeschoterweg II" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1481
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 30-04-2014
CiteertitelJBO 2014/92
SamenvattingArcheologische waarden, Beleidskaart, Onderzoek met proefsleuven.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 juni 2012 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied Mill en Sint Hubert" vastgesteld (hierna: het plan).
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1512
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRaad van State 22-01-2014
CiteertitelJBO 2014/93
SamenvattingMachtiging, Inwerkingtreding vergunning, Ontgrondingenwet.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 december 2011 heeft het CBR [appellant] een Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer (hierna: EMG) opgelegd.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:127
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRechtbank Den Haag 14-04-2014
CiteertitelJBO 2014/94
SamenvattingOmgevingsvergunning (milieu), Asbest.
Samenvatting (Bron)De beroepen van eisers geven geen aanleiding voor het oordeel dat verweerder vanwege de gevaren van asbest de vergunning had moeten weigeren, dan wel wat asbest betreft nadere voorschriften aan de vergunning had moeten verbinden. De beroepen, voor zover ontvankelijk, zijn ongegrond.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2014:4548
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelGerechtshof Amsterdam 28-05-2013
CiteertitelJBO 2014/95
SamenvattingTaalkundige uitleg van overeenkomst, Redelijkheid en Billijkheid, Asbestsanering, Wils-vertrouwensleer.
Samenvatting (Bron)Verkoop registergoed door A aan B en doorverkoop door B aan C. Beding dat A de kosten draagt van door B te verwachten asbestsanering, verplicht A niet om de kosten te dragen van door C verrichte asbestsanering, welke B aan C heeft vergoed.
AnnotatorH.J. Bos
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2013:1684
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 01-04-2014
CiteertitelJBO 2014/96
SamenvattingWanprestatie, Onderzoeker, Asbest.
Samenvatting (Bron)Onderzoeken naar bodemverontreiniging. Is het onderzoeksbureau toerekenbaar tekortgeschoten of heeft zij onrechtmatig gehandeld bij de uitvoering van de onderzoeken?
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2014:929
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelRechtbank Overijssel 15-01-2014
CiteertitelJBO 2014/97
SamenvattingExoneratieclausule, Mededelingsplicht, Verzwijgen van informatie, Non-conformiteit, Wederzijdse dwaling.
Samenvatting (Bron)Heeft wethouder geweten van aanwezigheid stortgat (hoge kosten sanering), toen hij boerderij met ondergrond aan gemeente verkocht? Non-conformiteit, dwaling, schending mededelingsplicht. Exoneratie clausule, uitleg clausule. Mededelingsplicht ook geschonden indien informatie verzwegen, ook al spreekt clausule over "onjuiste informatie verstrekken". Bewijslevering omtrent wetenschap verkoper. Geen aanleiding voor omkering bewijslast. Door opnemen exoneratieclausule faalt beroep gemeente op wederwijdse dwaling
AnnotatorH.J. Bos
UitspraakECLI:NL:RBOVE:2014:242
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelRechtbank Overijssel 04-03-2014
CiteertitelJBO 2014/98
SamenvattingConservatoir beslag, Vexatoir beslag, Misbruik van recht, Opheffing beslag, Zekerheidstelling.
Samenvatting (Bron)Conservatoire beslagen gelegd op onder meer de inventaris, roerende zaken en onder de bank, de holding en groot aantal opdrachtgevers. Gedeeltelijke opheffing van de beslagen.
AnnotatorH.J. Bos
UitspraakECLI:NL:RBOVE:2014:1058
Artikel aanvragenVia Praktizijn