Mediaforum

Uitgever Uitgeverij deLex
Tijdschrift Mediaforum
Datum 05-06-2014
Aflevering 5
RubriekOpinie
TitelConsternatie bij de afdeling Vermiste en Gevonden Telefoons
CiteertitelMediaforum 2014, 5, p. 133
SamenvattingDe uitspraak van het Hof over de Bewaarplichtrichtlijn (HvJ EU, C-293/12 en C-594/12, 08-04-2014) maakt duidelijk dat het ongericht opslaan van gedragsgegevens gegevens van alle Europeanen niet mag, dus ook in Nederland niet. Intussen is het wachten op een inhoudelijke reactie van het ministerie van Veiligheid en Justitie op dit arrest en de betekenis daarvan voor het surveillanceprogramma. In 2009 werd in het kader van dat programma de Bewaarplichtlijn van kracht, waarna de Nederlandse bewaarplicht werd ingevoerd, met een verplichte evaluatie van de regelgeving in de jaren die volgden. En hoewel ook het WODC in zijn rapport van februari 2014 niet kon aantonen dat de bewaarplicht noodzakelijk is, ging de minister naar aanleiding van dit rapport zelfs onderzoeken of de te bewaren gegevens moesten worden uitgebreid. Het lijkt er op dat de regering de implementatie van een arrest dat niet goed uitkomt zo lang mogelijk wil uitstellen.
Auteur(s)O. van Daalen
Pagina133-133
UitspraakECLI:EU:C:2014:238
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraktijk
TitelPress regulation in the United Kingdom: the struggle to implement the Leveson Report
CiteertitelMediaforum 2014, 5, p. 134
SamenvattingMajor changes to the UK’s approach to self-regulation of the press were recommended by the ‘Leveson Report’ in 2012. The aim was to introduce arrangements which would be demonstrably independent both of the press industry and of politics, which would uphold standards of good journalism, and which would provide effective remedies for those affected by unacceptable press behaviour. These characteristics are in marked contrast to the current system. This article discusses how the Report has attracted strong resistance from the industry, and how it has refused to cooperate with attempts to implement what is a carefully considered scheme, which balances the press interest in free speech with its responsibilities in a democratic society.
Auteur(s)T. Gibbons
Pagina134-137
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraktijk
TitelDe Raad voor de Journalistiek vindt zichzelf opnieuw uit
CiteertitelMediaforum 2014, 5, p. 138
SamenvattingDe Raad voor de Journalistiek krabbelt weer op, na een periode van felle discussie en het afhaken van een aantal media. Die media zijn inmiddels weer terug – de Raad vernieuwde zijn reglement en wil voortaan ‘minder juridisch’ worden. Wat betekent dit voor juristen?
Auteur(s)F. Jensma
Pagina138-139
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 30-01-2014
CiteertitelMediaforum 2014/10
SamenvattingDeze uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft ruim vijf jaar op zich laten wachten. Over drie jaar loopt de vergunning af die in 2002 aan Digitenne is verleend voor het gebruik van frequentieruimte voor DVB-T, de standaard voor digitale televisie, digitale radio en datadiensten. De uitspraak van het College heeft betrekking op een wijziging van deze frequentievergunning (en vier hieropvolgende goedkeuringsbesluiten) in 2006.
Samenvatting (Bron)Vergunning voor het gebruik van frequentieruimte t.b.v. DVB-T
AnnotatorJ. Wolswinkel
Pagina146-149
UitspraakECLI:NL:CBB:2014:31
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Gelderland 27-03-2014
CiteertitelMediaforum 2014/11
SamenvattingIn deze zaak gaat het om de publicatie van een zogenaamd rapport van bevindingen van het College bescherming persoonsgegevens (het CBP), naar aanleiding van onderzoek bij een tweetal arbodienstverleners. In dit vonnis oordeelt de voorzieningenrechter of er ‘evidente feitelijke onjuistheden in het rapport staan, die zodanig zijn dat openbaarmaking de betrokkene substantieel benadeelt’. Aldus oordeelt de voorzieningenrechter dat het rapport door de beugel kan.
Samenvatting (Bron)Wob- verzoek om openbaarmaking naam arbodienstverlener.
AnnotatorQ. Kroes
Pagina150-153
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2014:2100
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Rotterdam 06-02-2014
CiteertitelMediaforum 2014/12
SamenvattingDe Rotterdamse voorzieningenrechter beoordeelt de casus van het ontslag van een klokkenluider door de gemeente Rotterdam aan de hand van zes factoren. In casu heeft de klokkenluider eerst een interne melding gedaan in lijn met de toepasselijke Regeling Integriteitsschending. Ook het publieke belang van de onthulling, de authenticiteit van de informatie en de goede trouw van de klokkenluider benoemt de rechter. De mogelijke schade die de Gemeente Rotterdam heeft geleden door de berichtgeving, is vooral veroorzaakt door haar eigen handelen en dat van de deelgemeente, aldus de rechter. En het openbaren van de vertrouwelijke informatie door de klokkenluider heeft ook positieve effecten gehad. Het gegeven strafontslag wordt daarom teruggedraaid.
Samenvatting (Bron)verzoek om voorlopige voorziening, strafontslag klokkenluider Rotterdam in verband met moskee-internaat, verzoek toegewezen
AnnotatorM. Kaaks , O. Volgenant
Pagina153-156
UitspraakECLI:NL:RBROT:2014:792
Artikel aanvragenVia Praktizijn