Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 11-06-2014
Aflevering 6
RubriekActueel
TitelTurbulent tuchtjaar
CiteertitelAdv.bl. 2014-6, p. 15
SamenvattingBinnenkort publiceren het Hof en de raden van discipline hun gezamenlijke jaarverslag over 2013, met daarin ook commentaar van anderen. Een voorproefje. ‘Je ziet nu dat het Hof van Discipline toe wil naar een inhoudelijker toetsing.’
Auteur(s)T. Sillevis Smitt
Pagina15-16
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnalyse
TitelHet alternatief is bijna een feit
CiteertitelAdv.bl. 2014-6, p. 24
SamenvattingHet toezicht wordt vernieuwd. Welke gevolgen heeft het wetsvoorstel Wet positie en toezicht advocatuur voor advocaten?
Auteur(s)N. Hupkes , R. Sanders
Pagina24-29
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAchtergrond
TitelStunt advocaten
CiteertitelAdv.bl. 2014-6, p. 30
SamenvattingOp vergelijkingssites bieden advocaten hun diensten aan voor bedragen van honderd euro en lager. Beginnen ze een prijzenoorlog of ontdekken ze juist een gat in de markt?
Auteur(s)P. Louwerse
Pagina30-32
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInterview
Titel‘Het systeem moet op de schop’
CiteertitelAdv.bl. 2014-6, p. 35
SamenvattingKinderombudsman Marc Dullaert neemt geen blad voor de mond. Ouders die hun kinderen blootstellen aan een vechtscheiding plegen ‘geestelijke kindermishandeling’ en om dat te voorkomen moet de jeugdzorgketen op de schop. Hulpverlening moet preventief gaan werken, de advocatuur moet erbij aansluiten, mediation moet worden verplicht en de rechter moet de regie nemen.
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina35-37
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAchtergrond
TitelWin-win-win- situatie
CiteertitelAdv.bl. 2014-6, p. 38
SamenvattingCliënten die te weinig geld hebben om een rechtszaak te beginnen of de kosten van procederen willen afdekken, kunnen gebruikmaken van procesfinanciering. Wat vinden advocaten ervan?
Auteur(s)M. Knapen
Pagina38-40
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
TitelGetapte jongens
CiteertitelAdv.bl. 2014-6, p. 44
SamenvattingNergens ter wereld luistert de politie verdachten zoveel af als in Nederland. Ook zouden agenten sjoemelen met gespreksverslagen. Geruchtmakende tapzaken op een rij.
Auteur(s)M. Bakker
Pagina44-45
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMediation in praktijk
TitelKantoor in conflict
CiteertitelAdv.bl. 2014-6, p. 47
SamenvattingHoe werkt mediation? Paula Boshouwers, mediationadvocaat bij ReulingSchutte in Amsterdam, licht maandelijks een praktijkvoorbeeld door. Aflevering 11: ‘Terug naar de stad’.
Auteur(s)P. Boshouwers
Pagina47-47
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHistorie
TitelStenen voor brood
CiteertitelAdv.bl. 2014-6, p. 49
SamenvattingEigenzinnige advocaat Hendrik Mulderije (1896-1970) groeide uit tot conservatief minister. Hij loodste de Advocatenwet door de Tweede Kamer.
Auteur(s)R. Sanders
Pagina49-49
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEven opfrissen
TitelHet recht op informatie van de ondernemingsraad
CiteertitelAdv.bl. 2014-6, p. 51
SamenvattingIn het medezeggenschapsrecht krijgt het advies- en instemmingsrecht vaak de meeste aandacht. Nu is dit inderdaad belangrijk, maar het recht op informatie is de kern van de Wet op de ondernemingsraden.
Auteur(s)C. Nekeman , I. de Laat
Pagina51-51
LinkVolledige tekst artikel (advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelBedienen om de business
CiteertitelAdv.bl. 2014-6, p. 52
SamenvattingDe gratis helpdesk blijkt handig om nieuwe klanten te werven. Expertise weggeven? Nee hoor. ‘We laten zien wat we in huis hebben.’ Maar pas op voor gelukzoekers.
Auteur(s)J. Weijers
Pagina52-53
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelHof van Discipline 11-11-2013, 6600
CiteertitelAdv.bl. 2014-6, p. 58
SamenvattingGedraging tegenover derde. Wat een behoorlijk advocaat betaamt ten opzichte van de wederpartij; berichten aan derden. Vertrouwelijkheid van (mediation) gesprekken, ook zonder formele afspraak daarover.
Pagina58-58
LinkVolledige tekst uitspraak (overheid.nl)
UitspraakECLI:NL:TAHVD:2013:289
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelHof van Discipline 06-12-2013, 6752
CiteertitelAdv.bl. 2014-6, p. 58
SamenvattingKlacht over gedeeltelijke privégedraging. Grenzen van het tuchtrecht; de advocaat privé. Klachten over privégedragingen zijn steeds ontvankelijk. Dan geldt de beperkte maatstaf of de gedraging van de advocaat in het licht van zijn beroepsuitoefening absoluut ongeoorloofd moet worden geacht.
Pagina58-59
LinkVolledige tekst uitspraak (overheid.nl)
UitspraakECLI:NL:TAHVD:2013:336
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRaad van Discipline 's-Hertogenbosch 09-09-2013, L38-2013
CiteertitelAdv.bl. 2014-6, p. 59
SamenvattingWerkzaamheden stagiaire tegen tarief partner. Financiën; zorg voor de cliënt; kwaliteit van de dienstverlening. Gedragsregels 4, 5, 23 en 25. Gebruikelijk is dat voor een advocaat-stagiaire een lager tarief wordt gehanteerd. Een afwijking daarvan moet uitdrukkelijk onder de aandacht worden gebracht.
Pagina59-59
LinkVolledige tekst uitspraak (overheid.nl)
UitspraakECLI:NL:TADRSHE:2013:59
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelHof van Discipline 11-11-2013, 6586
CiteertitelAdv.bl. 2014-6, p. 59
SamenvattingWerkzaamheden door niet-jurist. Financiën; zorg voor de cliënt; wat een advocaat behoorlijk betaamt. Gedragsregel 38. Toegevoegd advocaat mag werkzaamheden niet overlaten aan niet-jurist.
Pagina59-59
LinkVolledige tekst uitspraak (overheid.nl)
UitspraakECLI:NL:TAHVD:2013:288
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRaad van Discipline Amsterdam 15-10-2013, 13-119A
CiteertitelAdv.bl. 2014-6, p. 59
SamenvattingOnjuiste strategie. Zorg voor de cliënt; kwaliteit van de dienstverlening. Gedragsregel 8. Niet wijzen op risico’s van langere gevangenisstraf vanwege wijziging regeling voorwaardelijke invrijheidstelling.
Pagina59-59
LinkVolledige tekst uitspraak (overheid.nl)
UitspraakECLI:NL:TADRAMS:2013:117
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTenslotte
TitelLang leve de rechtsstaat
CiteertitelAdv.bl. 2014-6, p. 60
SamenvattingDe algemeen deken bespreekt de reactie die de Orde heeft gestuurd op de ter consultatie voorgelegde Algemene Maatregel van Bestuur in het kader van de taakstelling op gefinancierde rechtsbijstand.
Auteur(s)W. Hendriksen
Pagina60-60
Artikel aanvragenVia Praktizijn