AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 22-01-2005
Aflevering 3
TitelHof van Justitie EG, 05-10-2004, C-397 t/m 403/01
CiteertitelAB 2005/16
SamenvattingPlicht tot richtlijnconforme uitleg in een geding tussen particulieren.

(B. Pfeiffer, W. Roith, A. Süß, M. Winter, K. Nestvogel, R. Zeller, M. Döbele / Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Waldshut eV.).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (grote kamer) van 5 oktober 2004.#Bernhard Pfeiffer (C-397/01), Wilhelm Roith (C-398/01), Albert Suss (C-399/01), Michael Winter (C-400/01), Klaus Nestvogel (C-401/01), Roswitha Zeller (C-402/01) en Matthias Dobele (C-403/01) tegen Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Waldshut eV.#Verzoek om een prejudiciele beslissing: Arbeitsgericht Lorrach - Duitsland.#Sociale politiek - Bescherming van veiligheid en gezondheid van werknemers - Richtlijn 93/104/EG - Werkingssfeer - Hulpverleners die ambulance bemannen in kader van door Deutsches Rotes Kreuz georganiseerde dienst voor medische spoedhulp - Strekking van begrip 'wegvervoer' - Maximale wekelijkse arbeidstijd - Beginsel - Rechtstreekse werking - Afwijking - Voorwaarden.#Gevoegde zaken C-397/01 tot C-403/01.
AnnotatorR.J.G.M. van Widdershoven
Pagina101-118
UitspraakECLI:EU:C:2004:584
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EG, 12-10-2004, C-222/02
CiteertitelAB 2005/17
SamenvattingFinanciële toezichtsrichtlijnen kennen geen rechten aan particulieren toe op grond waarvan de staat EG-rechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld wegens gebrekkig toezicht.

(P. Paul, C. Sonnen-Lütte, C. Mörkens / Bundesrepublik Deutschland).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (voltallige zitting) van 12 oktober 2004. # Peter Paul, Cornelia Sonnen-Lutte en Christel Morkens tegen Bundesrepublik Deutschland. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Bundesgerichtshof - Duitsland. # Kredietinstelling - Depositogarantiestelsels - Richtlijn 94/19/EG - Richtlijnen 77/780/EEG, 89/299/EEG en 89/646/EEG - Controlemaatregelen door bevoegde autoriteit ter bescherming van deposant - Aansprakelijkheid van toezichthoudende autoriteit voor door gebrekkig toezicht veroorzaakte schade. # Zaak C-222/02.
AnnotatorR.J.G.M. van Widdershoven
Pagina118-128
UitspraakECLI:EU:C:2004:606
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-12-2004, 200404538/1
CiteertitelAB 2005/18
SamenvattingAanwijzing onderhoudsplichtige; aard van het water is relevant, niet eigendomssituatie.

(J.H.J. Rutten / de uitspraak van de Rb. Maastricht van 22 april 2004).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 september 2002 heeft het dagelijks bestuur van het waterschap Peel en Maasvallei (hierna: het dagelijks bestuur), voorzover hier van belang, de linker- en rechteroever langs een gedeelte van het primaire water Graven over een lengte van ongeveer 230 meter, met een breedte van 2,00 meter, aangewezen voor de aanleg van onderhoudstroken.
AnnotatorA. van Hall
Pagina129-130
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR7118
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 21-07-2004, 200304932/1
CiteertitelAB 2005/19
SamenvattingWederzijdse erkenning; formele rechtskracht; medicijnen.

(GlaxoSmithKline BV / de uitspraak van de Rb. Utrecht van 15 mei 2003).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 september 2001 heeft het College ter beoordeling van geneesmiddelen (hierna: het College) op aanvraag van Genthon B.V. (hierna: Genthon) besloten tot inschrijving van het geneesmiddel MP-Paroxetine 20, filmomhulde tabletten, op naam van Multipharma B.V. (hierna: Multipharma) in het register van farmaceutische specialités en preparaten als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de geneesmiddelenvoorziening (hierna: de Wog).
AnnotatorA. Keessen
Pagina130-135
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ3625
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 07-01-2004, 200300462/1
CiteertitelAB 2005/20
SamenvattingAndere entiteit; geen belanghebbende.

(E-Kliniek / de uitspraak van de Rb. te 's Hertogenbosch van 10 december 2002).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 januari 2001 heeft het bureau rechtsbijstandvoorziening van de raad voor rechtsbijstand te 's-Hertogenbosch appellant geweigerd een toevoeging als bedoeld in de Wet op de rechtsbijstand te verstrekken. Bij besluit van 25 september 2001 heeft de raad het daartegen ingestelde beroep ongegrond verklaard. Bij uitspraak van 10 december 2002, verzonden op 12 december 2002, heeft de rechtbank te 's-Hertogenbosch (hierna: de rechtbank) het daartegen ingestelde beroep ongegrond verklaard.
AnnotatorC.M. Bitter
Pagina135-138
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AO1277
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 26-11-2004, AWB 00/392A
CiteertitelAB 2005/21
SamenvattingSuperheffing melk/melkequivalent; rechtstreekse verkoop zuivelproducten; heffingsperiode 1996/97; productboeking; HvJEG 12 februari 2004 - bereik communautaire verplichting; prejudiciële vragen inzake ruimte voor nationale - verdergaande - regeling.

(X. / Het Productschap Zuivel).
Samenvatting (Bron)Regeling superheffing 1993
AnnotatorJ.H. van der Veen
Pagina138-148
UitspraakECLI:NL:CBB:2004:AR7656
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNationale Ombudsman, 27-10-2004, 2004/416
CiteertitelAB 2005/22
SamenvattingAfspraak datum hoorzitting.
AnnotatorP.J. Stolk
Pagina148-154
LinkVolledige tekst rapport (nationaleombudsman.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn