Berichten IndustriŽle Eigendom

Uitgever Uitgeverij deLex
Tijdschrift Berichten IndustriŽle Eigendom
Datum 18-05-2014
Aflevering 5
RubriekArtikelen
TitelHet ex parte-bevel. Een kwantitatief statistisch onderzoek naar ex parte-procedures in de periode 2007 tot en met 2012
SamenvattingHet merendeel van 131 onderzochte ex parte-beschikkingen betreft toewijzingen; 89%. Onderzoekers hebben een enkele gepubliceerde intrekking gevonden. Het percentage afwijzingen is 10%. Het relatief geringe percentage afwijzingen kan op verschillende manieren worden verklaard.
Auteur(s)R. de Jong , P. de Jonge , C. Vrendenbarg
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelInterview met mr. Blok
SamenvattingMr. Blok is rechter in Den Haag en werkzaam bij de sectie intellectuele eigendom. In de dagelijkse praktijk behandelt hij onder andere ex parte verzoekschriften. Om die reden hebben auteurs hem benaderd voor een interview naar aanleiding van de resultaten van een kwantitatief onderzoek naar de ex parte praktijk in Nederland van 2007 t/m 2012.
Auteur(s)R. de Jong , P. de Jonge
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRechtbank van Koophandel Brussel 20-03-2014, A.R. 2013/6154 (Louboutin/Van Dalen)
CiteertitelBIE 2014/27
SamenvattingGeen kleurmerk, maar wel een vormmerk. Louboutin heeft een gemeenschapsmerk gedeponeerd met inroeping van anciŽnniteit van een Benelux-kleurmerk. Louboutin voert aan dat Van Dalen inbreuk maakt op zijn merk. De stakingsrechter oordeelt dat in casu niet blijkt dat eisende partij een kleurmerk heeft willen registreren. Uit de bijgevoegde driedimensionale tekening wordt afgeleid dat het een vormmerk betreft. De zool geeft de wezenlijke waarde aan de waar en wordt daarom nietig verklaard. Bovendien ontbeert het onderscheidend vermogen en bestaat het louter uit een aanduiding die in de handel gebruikelijk is geworden.
AnnotatorP.A.C.E. van der Kooij
LinkVolledige tekst (ie-forum.be)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRechtbank Den Haag 18-09-2013, C/09/43 1227 (Fluoron/DORC)
CiteertitelBIE 2014/28
SamenvattingOnduidelijkheid in het octrooi is voor risico van de octrooihouder
LinkVolledige tekst (ie-forum.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelBenelux-Gerechtshof 03-02-2014, A 2013/1/7 (parfumerie ICI Paris XL/ Publications France Monde)
CiteertitelBIE 2014/29
SamenvattingBeroepsinstantie kan kennisnemen van nieuwe feitelijke gegevens na BBIE-oppositie
LinkVolledige tekst (ie-forum.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad 25-10-2013 (Eiser/De Gemeente de Ronde Venen)
CiteertitelBIE 2014/30
SamenvattingRectificatie van partij-aanduiding
Samenvatting (Bron)Onrechtmatige daad. Procedure op naam niet-bestaande vennootschap. Vergissing. Verzet wederpartij tegen rectificatie. Niet-bestaande vennootschap veroordeeld in proceskosten. Reconventionele vordering tot vergoeding onbetaald gebleven proceskosten in volgende procedure; art. 4 lid 1 Hnw en 6:162 BW.
UitspraakECLI:NL:HR:2013:1037
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17-12-2013 (Appellanten sub 1 en 2/ITW Eibergen B.V., alsmede de curator van vier vennootschappen)
CiteertitelBIE 2014/31
SamenvattingArtikel 6 Handelsnaamwetprocedure is een bodemprocedure en hoofdzaak ineen
Samenvatting (Bron)De in artikel 6 van de Handelsnaamwet voorziene procedure is een bodemprocedure ten opzichte van het kort geding en een hoofdzaak in de zin van artikel 1019i Rv.
UitspraakECLI:NL:GHARL:2013:9705
Artikel aanvragenVia Praktizijn