Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 04-06-2014
Aflevering 7404
RubriekArtikelen
TitelVakantieverhuur. Een nieuwe vorm van woninggebruik die juridische aandacht verdient
CiteertitelGst. 2014/48
SamenvattingIn oktober 2007 organiseert de Industrial Designers Society of America in San Francisco een vierdaags congres voor industrieel ontwerpers. Het evenement trekt duizenden bezoekers van over de hele wereld en al snel zijn alle hotelkamers in de wijde omgeving van San Francisco volgeboekt. Brian Chesky en Joe Gebbia, twee lokale ontwerpers in geldnood, komen op het idee hun woonkamer en een luchtbed via het internet te verhuren aan congresgangers zonder onderkomen. Het blijkt een succesformule en de opmaat naar ‘Airbed and breakfast’ (‘Airbn-b’): een website waarop mensen (een deel van) hun woning te huur aanbieden aan toeristen, in beginsel in de periode dat zij zelf afwezig zijn (‘vakantieverhuur’). En dat tegen tarieven die doorgaans lager liggen dan die van hotels en reguliere bed and breakfasts. Inmiddels worden meer dan 500.000 accommodaties – van kamers en verdiepingen tot huizen en kastelen – op deze website aangeboden in circa 33.000 steden verspreid over 192 landen.
Auteur(s)T. Grundmeijer , E.A. Minderhoud
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 05-03-2014
CiteertitelGst. 2014/49
SamenvattingUit de planologische vergelijking tussen een afwijkingsbesluit en het onderliggende bestemmingsplan blijkt dat een maximale invulling van het onderliggende planologische regime niet (meer) mogelijk is. Dit planologische voordeel kan worden verrekend met de planologische nadelen als gevolg van het afwijkingsbesluit. Voordeelverrekening als gevolg van verschillende planologische regimes is op die manier mogelijk.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 maart 2012 heeft het college een aanvraag van [appellant A] en [appellant B] om een tegemoetkoming in planschade afgewezen.
AnnotatorF. Limpens-Cuijpers
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:745
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 12-03-2014
CiteertitelGst. 2014/50
SamenvattingWet Bibob . Weigering en intrekking exploitatievergunningen ten behoeve van coffeeshop niet onevenredig. Tipfunctie Openbaar Ministerie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 mei 2012 heeft de burgemeester de aanvraag van [appellant B] voor een exploitatievergunning ten behoeve van het horecabedrijf [appellant A] afgewezen. Bij datzelfde besluit heeft de burgemeester de aan [appellant A] verleende exploitatievergunning ingetrokken.
AnnotatorB. van der Vorm
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:829
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelGerechtshof Den Haag 25-03-2014
CiteertitelGst. 2014/51
SamenvattingOverheidsaansprakelijkheid; heeft het ondernemersloket onjuiste informatie verstrekt m.b.t. kansen bouwaanvraag en zo ja is de gemeente daarvoor aansprakelijk?
Samenvatting (Bron)overheidsaansprakelijkheid; heeft het ondernemersloket onjuiste informatie verstrekt m.b.t. kansen bouwaanvraag en zo ja is de gemeente daarvoor aansprakelijk?
AnnotatorP.C.M. Heinen
LinkVolledige tekst annotatie (dekempenaer.nl)
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2014:851
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties
TitelReactie op naschrift bij Rb. Midden-Nederland 6 nov. 2013
CiteertitelGst. 2014/52
SamenvattingMet waardering heeft auteur kennisgenomen van de annotatie bij Rb. Midden-Nederland 6 november 2013 door J. van der Grinten en A. van den Berg, gepubliceerd in Gst. 2014/28. In zijn reactie vraagt auteur aandacht voor de bevoegdheid van de gemeente Veenendaal om als rechtspersoon naar privaatrecht een rechtsvordering te kunnen instellen op grond van artikel 3:305b, lid 1 jo. artikel 3:305a, lid 1 BW ‘die strekt tot bescherming van gelijksoortige belangen van andere personen, voor zover haar de behartiging van deze belangen is toevertrouwd’.
AnnotatorH.Ph.J.A.M. Hennekens
LinkVolledige tekst (recht.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties
TitelReactie op reactie Hennekens
CiteertitelGst. 2014/53
SamenvattingIn een reactie op Gst 2014/52 stellen auteurs dat zij zich kunnen vinden in het standpunt van Hennekens dat de vraag of de in het geding zijnde belangen aan de rechtspersoon gemeente zijn toevertrouwd, moet worden beantwoord aan de hand van het begrip 'huishouding' als bedoeld in artikel 124 lid 1 Grondwet. Weliswaar heeft deze bepaling betrekking op de bestuursorganen van de gemeente, echter die organen kunnen niet los worden gezien van het openbaar lichaam waarvan zij onderdeel uitmaken. Deze begrenzing heeft volgens auteurs echter niet als gevolg dat de gemeente, via een collectieve actie, zich niet het belang van de bescherming van het woon- en leefmilieu kan aantrekken.
AnnotatorK.J. van der Grinten , A. van den Berg
LinkVolledige tekst (recht.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn